Инструкция для Lenovo G450 Notebook, G550 Notebook :: Страница 92 из 112
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Lenovo G450 Notebook, G550 Notebook

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 112 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

84

Приложение

 F. 

Нормативно

-

правовые

 

положения

 Lenovo

„

Notice for users in Maltese

Avvi

ż

 g

ħ

all-utenti ta' Wireless LAN Mini PCI Express Card, installata minn qabel

minn Lenovo

Restrizzjoni fuq il-faxxa tal-frekwenza ta' l-UE

• Dan l-apparat huwa ma

ħ

sub g

ħ

al u

ż

u fuq 

ġ

ewwa fil-faxxa ta' frekwenza 2400 sa 2483 MHz.

• L-u

ż

u ta' dan l-apparat huwa limitat g

ħ

al u

ż

u fuq 

ġ

ewwa fil-faxxa 5.15 sa 5.35 GHz (kanali 36, 40, 

44, 48, 52, 56, 60, 64).

„

Notice for users in Romanian

Anun

ţ

 pentru utilizatorii adaptoarelor Wireless LAN Mini PCI Express Card,

preinstalate de Lenovo

Restric

ţ

iile UE cu privire la banda de frecven

ţ

e

• Acest dispozitiv este conceput pentru utilizarea în spa

ţ

ii închise, în banda de frecven

ţ

e cuprins

ă

 

între 2400 

ş

i 2483 MHz.

• Utilizarea acestui dispozitiv este permis

ă

 numai în spa

ţ

ii închise, în banda de frecven

ţ

e cuprins

ă

 

între 5,15 

ş

i 5,35 GHz (canalele 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

„

Notice for users in Bulgarian

Уведомление

 

за

 

потребителите

 

на

 

предварително

 

инсталираната

 

от

 

Lenovo 

карта

 Mini PCI Express 

за

 

безжична

 

мрежа

Честотни

 

ограничения

 

в

 

ЕС

Това

 

устройство

 

е

 

предназначено

 

за

 

употреба

 

на

 

закрито

 

в

 

честотния

 

обхват

 

от

 2400 

до

 

2483 MHz.

Използването

 

на

 

това

 

устройство

 

е

 

ограничено

 

до

 

работа

 

на

 

закрито

 

в

 

честотния

 

обхват

 

от

 5,15 

до

 5,35 GHz (

канали

 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Оглавление инструкции