Руководство пользователя для Lenovo G450 Notebook, G550 Notebook :: Страница 91 из 112
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Lenovo G450 Notebook, G550 Notebook

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 112 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Приложение

 F. 

Нормативно

-

правовые

 

положения

 Lenovo

83

„

Notice for users in Icelandic

Tilkynning til notenda Mini PCI Express netkorts fyrir þráðlaus staðarnet, 
foruppsett af Lenovo.

Takmarkanir ESB á tíðnisviði

• Þetta tæki er ætlað til nota innandyra á tíðnisviðinu 2400 to 2483 MHz.
• Notkun tækisins er takmörkuð við notkun innandyra á sviðinu 5,15 til 5,35 GHz (rásir 36, 

40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

„

Notice for users in Slovak

Upozornenie pre používate

ľ

ov bezdrôtovej expresnej karty LAN Mini PCI, 

predinštalovanej spolo

č

nos

ť

ou Lenovo

EÚ Obmedzenie frekven

č

ného pásma

• Toto zariadenie je ur

č

ené na použitie vo vnútri a vo frekven

č

nom pásme od 2400 do 2483 MHz.

• Použitie tohto zariadenia je limitované na použitie vo vnútri, v pásme od 5,15 do 5,35 GHz (kanály 

36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

„

Notice for users in Slovenian

Obvestilo za uporabnike od podjetja Lenovo prednameš

č

ene brezži

č

ne kartice 

LAN Mini PCI Express.

Omejitev frekven

č

nega pasu EU

• Ta naprava je namenjena notranji uporabi v frekven

č

nem pasu od 2400 do 2483 MHz.

• Uporaba te naprave je omejena na notranjo uporabo v pasu 5,15 do 5,35 GHz (kanali 36, 40, 44, 48, 

52, 56, 60, 64).

„

Notice for users in Italian

Avviso per gli utenti di express card mini PCI per reti wireless LAN, preinstallate
da Lenovo

Limitazioni UE sulle bande di frequenza

• Questo dispositivo è stato progettato per l'uso in ambienti interni nelle bande di 

frequenza da 2400 a 2483 MHz.

• L'uso di questo dispositivo negli ambienti interni è limitato nelle bande da 5,15 a 5,35 GHz 

(canali 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Оглавление инструкции