Руководство пользователя для Lenovo G450 Notebook, G550 Notebook :: Страница 88 из 112
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Lenovo G450 Notebook, G550 Notebook

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 112 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

80

Приложение

 F. 

Нормативно

-

правовые

 

положения

 Lenovo

„

Notice for users in Spanish

Aviso para los usuarios de una Tarjeta Mini PCI de LAN inalámbrica 

Restricción de banda de frecuencia de la UE

• Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en interiores en la banda de frecuencia 

de 2400 a 2483 MHz.

• La utilización de este dispositivo está limitada a interiores en la banda de 5,15 a 5,35 GHz 

(canales 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Notice for users of a Wireless LAN Mini PCI Express Card, preinstalled by 
Lenovo

EU Frequency band restriction

• This device is intended for indoor use in the frequency band 2400  to 2483 MHz.
• Usage of this device is limited to indoor in the band 5.15 to  5.35 GHz (channels 36, 40, 44, 

48, 52, 56, 60, 64).

„

Notice for users in Czech

Informace pro uživatele bezdrátové expresní karty LAN Mini PCI, 
p

ř

edinstalované spole

č

ností Lenovo

Omezení frekven

č

ního pásma EU

• Toto za

ř

ízení je ur

č

eno pro použití v budov

ě

 ve frekven

č

ním pásmu 2400 až 2483 MHz.

• Používání tohoto za

ř

ízení je omezeno na budovy, a to v pásmu 5,15 až 5,35 GHz (kanály 36, 40, 44, 48, 

52, 56, 60, 64).

„

Notice for users in Danish

Bemærkning til brugere af Mini PCI Express-kort til trådløst LAN, som er 
forudinstalleret af Lenovo.

Europæiske begrænsninger for frekvensbånd

• Denne enhed er beregnet til indendørs brug på frekvensbåndet 2400 til 2483 Mhz.
• Anvendelse af denne enhed er begrænset til indendørsbrug på båndet 5,15 til 5,35 GHz 

(kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

„

Notice for users in Finnish

Ilmoitus Lenovon esiasentaman langattoman LAN Mini PCI Express -kortin 
käyttäjille

EU:n taajuuskaistarajoitus

• Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön taajuusalueella 2400 - 2483 MHz.
• Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin taajuusalueelle 5,15 - 5,35 GHz (kanavat 

36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 ja 64).

Оглавление инструкции