Инструкция по эксплуатации для Samsung GE711KR-L :: Страница 81 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

25

ҚАЗАҚША 

АҚАУЛЫҚ ТУЫНДАСА НЕМЕСЕ КҮМӘН ПАЙДА БОЛСА НЕ 

ІСТЕУ КЕРЕК

Төмендегі ақаулықтардың бірі орын алса, көрсетілген шешімдерді қолданып түзетіп 

көріңіз. 

Бұл қалыпты жағдай. 

• 

Пештің ішінде конденсат пайда болады. 

•  Есіктің айналасы мен корпустың сыртынан жел үрлейді.
•  Есіктің айналасы мен корпус сыртында жарық шағылысады. 
•  Есіктің маңайы мен саңылаулардан бу шығады.

( ) түймешігін басқан кезде пеш іске қосылмайды. 

• 

Есік әбден жабылды ма?

Тағам мүлде піспеген. 

• 

Таймерді дұрыс орнаттыңыз ба және/не ( ) түймешігін бастыңыз ба?

•  Есік жабық тұр ма?
•  Электр желісінің жүктемесін арттырғандықтан, сақтандырғыш жанып 

немесе айырып-қосқыш іске қосылған жоқ па?

Тағам қатты пісіп кеткен немесе шала піскен. 

• 

Тағамның түріне сай келетін пісіру уақыты орнатылды ма?

•  Сай келетін қуат мәні таңдалды ма?

Пештің ішінде жарқыл және сытыр (электр жарқылы) пайда болады.

• 

Металл жиегі бар ыдысты қолдандыңыз ба?

•  Шанышқы немесе басқа металл ас құралы пештің ішінде қалып қойған 

жоқ па?

•  Алюминий фольга пештің ішкі қабырғасына тым жақын орналасқан жоқ 

па?

Жарықтама шамы жанбай тұр. 

•  Қауіпсіздікті сақтау мақсатында шамды пайдаланушы 

ауыстырмауға тиіс. Жақын орналасқан Samsung тұтынушыға 

қызмет көрсету орталығына хабарласып, шамды ауыстырту үшін 

уәкілетті маманды шақыртыңыз.

Пеш радио немесе теледидарға бөгеуіл жасайды. 

• 

Пеш жұмыс жасап тұрған кезде теледидар мен радиода аздаған бөгеуіл 

пайда болуы мүмкін Бұл қалыпты жағдай. Бұндай бөгеуілді азайту үшін, 

пешті теледидар, радио және антеннадан алыс орнатып көріңіз. 

• 

Бөгеуілді пештің микропроцессоры анықтаса, бейнебет параметрлерін 

қайта орнату керек. Бұл ақаулықты түзету үшін ашаны розеткадан 

суырыңыз да, қайта жалғаңыз. Уақытты қайта орнатыңыз. 

Алғаш қолданғанда түтін және жағымсыз иіс шығады. 

• 

Бұл жаңа қыздырғыш элементтен уақытша шығатын иіс. Түтін және иіс 10 

минут пайдаланғаннан кейін толығымен жойылады. 

Иісті барынша жылдам кетіру үшін микротолқынды пешті лимон немесе 

лимон шырынын салып іске қосыңыз.

Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар ақаулықты түзетуге көмектеспесе, 

жергілікті SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына 

хабарласыңыз.  

Келесі ақпаратты оқыңыз. 
•  Пештің үлгісі мен сериялық нөмірлері, әдетте пештің артқы жағында 

болады 

•  Сізге берілген кепілдік деректері 

•  Ақаулықтың қысқа да нұсқа сипаттамасы 
Содан кейін жергілікті дилерге немесе SAMSUNG тұтынушыға қызмет 

көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қалыпты жағдайда 

қолдануға арналған

Қолдану мерзімі: 7 жыл

Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне 

сəйкес қолданылады жəне осы өнімнің қаптамасын екінші рет 

пайдалануға арналмағанын жəне жоюға жататынын 

көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін 

сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады. 
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық 

код жəне/немесе əріп белгілері түріндегі қаптама 

материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_KZ.indd   25

2013-11-28   �� 7:34:41