Руководство пользователя для Samsung GE711KR-L :: Страница 70 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

14

ҚАЗАҚША 

ТАҒАМДЫ ҚОЛДАН ЖІБІТУ 

Жібіту функциясы ет, құс еті, балық немесе нан/тортты жібітуге 

көмектеседі. Алдымен, мұздатылған тағамды бұрылмалы табақтың 

ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз. 

1.  COOKING POWER CONTROL  

(ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ)

 тетігін ең үлкен қуат 

мәніне (180 Вт) қойыңыз.

2. 

Қажетті салмақты таңдау үшін 

TIMER (ТАЙМЕР)

тетігін бұраңыз.

Нәтижесі:

  Жібіту басталады.

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз. 

ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ/ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті 

жабыңыз. 

1.  COOKING POWER CONTROL (ПІСІРУ ҚУАТЫН 

БАСҚАРУ)

 тетігін ең үлкен қуат мәніне қойыңыз.

2. 

Жылдам қыздыру үшін 

TIMER (ТАЙМЕР)

 тетігін 

бұраңыз. (сусындар немесе сорпа/соус, жас көкөніс)

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз. 

ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ/ПІСІРУ ПАРАМЕТРЛЕРІ 

Төменде тағамды жылдам қыздыру және пісіру функциясы арқылы пісіру немесе 

қыздыру кезінде қолдануға болатын бірнеше кеңес және ұсыныстар берілген. 

Белгіше  Мәзір мөлшері 

Қуат

Мөлшері

Пісіру уақыты Қоя тұру 

уақыты 

Сусындар

750 Вт

150 мл

1 мин 30 сек.

1-2 мин

Сорпа/Соус

(салқындатылған)

750 Вт 200-250 мл

3 мин 10 сек

2-3 мин

Жас көкөністер 

750 Вт

300-350 г

5 мин 30 сек

3 мин

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ТАҢДАУ 

Микротолқын қуатына төзімді ыдыс-аяқтарды қолданыңыз; пластик 

сауыттарды, ыдыстарды, қағаз кесе, сүлгі т.с.с. пайдаланбаңыз.
Аралас пісіру режимін (гриль және микротолқын) 

қолданғыңыз келсе, тек микротолқын және пешке 

төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз. 

Жарамды ыдыс-аяқ, керек-жарақ туралы қосымша ақпаратты, 

16-ші беттегі ыдысқа қатысты нұсқаудан қараңыз. 

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_KZ.indd   14

2013-11-28   �� 7:34:39

Инструкции для разное Samsung