Инструкция для Samsung GE711KR-L :: Страница 68 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

12

ҚАЗАҚША 

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ 

Құрылғының қандай үлгісін таңдап алғаныңызға қарай, онымен бірге әр түрлі жолмен 

қолдануға болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі. 

1.  Жалғастырғыш

, пештің табанындағы мотордың 

білікшесіне орнатылып жеткізіледі. 

Мақсаты :

  Жалғастырғыш бұрылмалы табақты 

айналдырады. 

2.  Айналмалы шығырық

, пеш табанының ортасына 

қойылады.

Мақсаты :

  Айналмалы шығырық бұрылмалы 

табақты ұстап тұрады. 

3.  Бұрылмалы табақ

, айналмалы шығырықтың 

ортасындағы тетік арқылы жалғастырғышқа 

қойылады. 

Мақсаты :

  Бұрылмалы табақ тамақ пісіретін негізгі 

орын болып табылады: оны тазалау 

үшін оңай алуға болады. 

4.  Гриль тор,

 бұрылмалы табақтың үстіне қойылады. 

Мақсаты :

  Металл торды гриль және аралас 

режим арқылы пісіру үшін қолдануға 

болады. 

Микротолқынды пешті айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақсыз ІСКЕ 

ҚОСПАҢЫЗ.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

1. 

ЖІБІТУ 

2. 

ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ ТЕТІГІ 

3. 

ТАЙМЕР ТЕТІГІ 

4. 

ГРИЛЬ 

5. 

АРАЛАС

6. 

ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ 

1

2

3

4

6

5

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_KZ.indd   12

2013-11-28   �� 7:34:37

Инструкции для разное Samsung

Популярные инструкции Samsung