Руководство пользователя для Samsung GE711KR-L :: Страница 67 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

11

ҚАЗАҚША 

МАЗМҰНЫ

ПЕШ 

1.

  ЕСІК 

2.

  ЖЕЛДЕТКІШ САҢЫЛАУЛАР 

3.

  ГРИЛЬ 

4.

  ШАМ 

5.

  ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ ТЕТІГІ 

6.

  ТАЙМЕР ТЕТІГІ 

7.

   ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРІ 

8.

   БҰРЫЛМАЛЫ ТАБАҚ 

9. 

  ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ 

10. 

  АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ 

11. 

  ҚАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІ 

САҢЫЛАУЛАРЫ 

12. 

  ЕСІКТІ АШУ ТҮЙМЕШІГІ 

Пеш  .......................................................................................................11
Басқару панелі ......................................................................................12
Керек-жарақтары  .................................................................................12
Пісіру/Қыздыру ......................................................................................13
Пісіруді тоқтату  .....................................................................................13
Қуат мәндері  .........................................................................................13
Пісіру уақытын реттеу ...........................................................................13
Тағамды қолдан жібіту  .........................................................................14
Жылдам қыздыру/пісіру функциясын қолдану ...................................14
Жылдам қыздыру/пісіру параметрлері  ...............................................14
Керек-жарақтарды таңдау  ...................................................................14
Гриль жасау  ..........................................................................................15
Микротолқын және гриль функциясын бірге қолдану  .......................15
Ыдыстың жарамдылығын анықтау  .....................................................16
Тағам пісіруге катысты ақыл-кеңес ......................................................17
Ақаулық туындаса немесе күмән пайда болса не істеу керек ..........25
Техникалық параметрлері  ...................................................................26

11

10

12

9

1

2

4

3

5

6

7

8

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_KZ.indd   11

2013-11-28   �� 7:34:37