Инструкция по эксплуатации для Samsung GE711KR-L :: Страница 66 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

10

ҚАЗАҚША 

•  Себебі төменде көрсетілген нұсқауларда құрылғының әр түрі қамтылғандықтан, 

сіздің микротолқынды пешіңіздің техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта 

көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің 

барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе 

немесе сұрағыңыз болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету 

орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-сайтынан ақпарат 

және көмек алыңыз. 

•  Бұл микротолқынды пеш тағам ысытуға арналған. Бұл тек үйде ғана қолдануға 

арналған. Матаны немесе дән толтырылған жастықшаларды қыздырмаңыз, 

жанып кетуі және өртке ұласуы мүмкін. Құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде 

қолданбау нәтижесінде бірнәрсе бүлінсе, өндіруші жауапкершілік көтермейді. 

•  Пешті таза ұстамаған жағдайда, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының 

қолданыс мерзімінің уақытынан бұрын аяқталуына әсер етуі және қатерлі 

жағдайлар орын алуы мүмкін.

АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ  

(ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ШЫҒЫНДАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚ)

(Жеке қоқыс жинайтын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, акцессуардағы немесе нұсқаулықтағы бұл таңбалау өнімді және оның 

электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру құрылғысын, құлаққаптың, 

USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта 

пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын 

пайдаланылуынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян 

келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып 

қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін 

қолданыңыз.

Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы 

өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы 

өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңсесімен 

хабарласуы тиіс.

Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен 

ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы 

өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған 

қаптамалармен араласып кетпеуі тиіс.

АСҚЫН МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТЫНЫҢ ӘСЕРІНЕН 

САҚТАНДЫРАТЫН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ  

(МИКРОТОЛҚЫН ФУНКЦИЯСЫНА ҒАНА ҚАТЫСТЫ) 

Төмендегі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының қатеріне ұшырауыңыз 

мүмкін. 

(a)  Ешқашан есігі ашық тұрған пешті іске қосам деп әрекет жасауға немесе 

қауіпсіздік тетігін (есіктің бекітпесі) бұзуға немесе қауіпсіздік тетігінің 

саңылауларына бөгде зат сұғуға болмайды. 

(b)  Пештің есігі мен алдыңғы жағының арасына ештеңе қыстырмаңыз немесе 

тығыздағыштарға тағам немесе тазалағыш заттың қалдықтары жиналуына 

ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. Есік пен есік тығыздағышының беттерін, пеш жұмыс жасап 

болғаннан кейін дымқыл шүберекпен сүртіп, содан кейін жұмсақ, құрғақ 

шүберекпен тазалаңыз. 

(c)  Пеш бұзылып қалса, оны өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу 

бойынша дайындықтан өткізілген техник жөндемейінше ІСКЕ ҚОСПАҢЫЗ. 

Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен төмендегілерге еш нұқсан келмеудің ерекше 

маңызы бар:
(1)  есік (майысқан)
(2)  есіктің топсалары (сынық немесе босап қалған)
(3)  есіктің тығыздағышы және тығыздағыш беттер

(d)  Бұл пешті өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша 

дайындықтан тиісті түрде өткізілген техниктен басқа адам жөндеуге тиіс емес.

Құрылғының керек-жарақтарын ауыстыру немесе косметикалық зақымдарды жөндеу 

жұмыстарын, пайдаланушы құрылғыға зақым келтірсе және/немесе керек-жарақтарын 

жоғалтып алса, Samsung жөндеу жұмыстарын ақылы түрде іске асырады. Бұған келесі 

жағдайлар жатады: 

(a)  Соғылған, сызылған немесе сынған есік, тұтқа, сыртқы панель немесе басқару 

панелі.

(b)  Сынған немесе жоғалып кеткен науа, сырғыма жол, жалғастырғыш немесе 

темір тор. 

•  Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана 

қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен 

"Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың 

барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім 

көрсетуге, іске қосуға өзіңіз міндеттісіз. 

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_KZ.indd   10

2013-11-28   �� 7:34:36

Инструкции для разное Samsung