Руководство пользователя для Samsung GE711KR-L :: Страница 64 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

8

ҚАЗАҚША 

Құрылғыға шамадан тыс күш салмаңыз немесе 

баспаңыз. 
Пешті раковина немесе шыны тәрізді осал заттардың 

үстіне қоймаңыз. 
Құрылғыны бензол, сұйылтқыш, алкоголь, бумен 

тазалағыш немесе жоғары қысыммен тазалағыш 

заттармен тазаламаңыз.
Кернеу, жиілік және тоқ параметрлерінің, өнімнің 

техникалық параметрлеріне сай келетініне көз жеткізіңіз.
Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Көп ашалы адаптерді, 

ұзартқыш сымды немесе электр трансформаторын 

қолданбаңыз. 
Қуат сымын темір затқа ілмеңіз, оны заттардың 

арасынан өткізіп төсеңіз немесе құрылғының артынан 

өткізіңіз. 
Бүлінген ашаны, бүлінген қорек сымын немесе босап 

қалған розетканы қолданбаңыз. Құрылғының ашасы 

немесе қорек сымы бұзылса, жақындағы қызмет көрсету 

орталығына хабарласыңыз. 

Пешке су құюға немесе суды тура бүркуге болмайды. 

Пештің үстіне, ішіне немесе есігінің үстіне зат қоюға 

болмайды. 
Құрт-құмырысқаларды құртуға арналған бүріккіш тәрізді 

тұтанғыш затты пештің бетіне шашпаңыз. 
Пештің ішіне тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды. 

Құрамында спирті бар тағамдарды немесе сусындарды 

қыздырған кезде өте сақ болыңыз, себебі спирттің буы 

пештің ыстық бөлігіне тиіп кетуі мүмкін. 
Есікті ашып-жапқан кезде балаларды алыс ұстаңыз, 

себебі олар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын 

есікке қыстырып алуы мүмкін.

 

ЕСКЕРТУ 

Құрылғыны білікті маман ғана өзгертуге немесе 

жөндеуге тиіс. 
Тұмшаланып жабылған сауыттардағы сұйық заттарды 

және басқа тағамдарды микротолқын функциясымен 

қыздырмаңыз. 
Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жоғары 

қысымдағы су бүріккіш немесе бумен тазалайтын 

құралдарды қолданбаңыз. 
Бұл құрылғыны қыздырғыштың, тұтанғыш заттың қасына 

орнатпаңыз; ылғалды, майлы немесе шаңды жерге 

қойып немесе күн сәулесі тура түсетін және су ағатын 

немесе газ шығатын жерге; тегіс емес жерге қоймаңыз. 
Бұл құрылғыны жергілікті және мемлекеттік ережелерге 

сай дұрыс жерге қосу керек. 
Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен 

контакттарын, шаң немесе су тәрізді басқа заттардан 

құрғақ шүберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап 

отырыңыз. 
Қуат сымын тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз 

немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз. 
Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған 

газ т.с.с.) құрылғы ашасына қол тигізбей, бөлмені дереу 

желдетіңіз.

Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз. 

Іске қосылып тұрған құрылғыны ашасынан тартып 

электр желісінен ағытуға болмайды.
Саусақтарыңызды немесе бөгде затты құрылғыға 

сұқпаңыз, егер оған бөгде зат, мысалы су кіріп кеткен 

жағдайда, ашаны розеткадан суырыңыз да, жақын 

қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_KZ.indd   8

2013-11-28   �� 7:34:34