Руководство пользователя для Samsung GE711KR-L :: Страница 61 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

5

ҚАЗАҚША 

ЕСКЕРТУ:

 Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, 

құрылғы шамын ауыстырар кезде оны электр 

желісінен ағытып алыңыз.

ЕСКЕРТУ:

 Құрылғы мен оның қол жететін 

бөліктері, құрылғыны пайдаланғанда қызып 

тұрады.

 

Қыздырғыш элементтерге қол тиіп 

кетпес үшін абай болу керек. 8 жасқа толмаған 

балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда 

құрылғыдан алыс ұстау керек.

Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан 

асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, 

сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, 

құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана 

білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, 

қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе 

тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға 

тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. 

Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе 

күтім көрсету жұмыстарын орындамауға тиіс. 

Түрпілі тазалағыш заттар немесе өткір металл 

қырғыштарды пеш есігінің шынысын тазалау 

үшін пайдаланбаңыз, себебі бұндай заттар шыны 

бетіне сызат түсіріп оның шытынап кетуіне алып 

келеді.

Құрылғының қол жететін беттерінің 

температурасы құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде 

жоғары болуы мүмкін. 

Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігі немесе 

сыртқы беті ыстық болуы мүмкін. 

Құрылғыны және қорек сымын 8 жасқа толмаған 

балалардан алыс ұстаңыз.

Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе 

қашықтан басқару құралының көмегімен 

басқарылмайды. 

Бұл 2-ші топтағы, B санатына жататын ISM құрылғысы. 

2-ші топқа радио-жиіліктегі қуатты электромагнитті 

сәуле ретінде, материалдарды өңдеу үшін арнайы 

шығаратын ISM құрылғыларының барлығы, сондай-

ақ EDM және доғамен дәнекерлейтін құрылғылар да 

жатады. 

B санатына тұрмыста қолдануға арналған немесе 

төмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй 

кешендерінде қолданылатын құрылғылар жатады. 

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_KZ.indd   5

2013-11-28   �� 7:34:31