Инструкция для Samsung GE711KR-L :: Страница 38 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

10

УКР

АЇНСЬКА

глуздом та бути уважним і обережним.

• 

Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому 

характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних 

у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть 

стосуватися вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем 

звертайтесь до найближчого центру обслуговування на веб-сайт www.

samsung.com, де можна знайти додаткову інформацію та технічну 

підтримку.

• 

Ця мікрохвильова піч передбачена для розігрівання їжі. Вона 

призначена виключно для побутового використання. Не нагрівайте 

тканини будь-якого типу чи пакети із зернами, оскільки це може 

призвести до отримання опіків або пожежі. Виробник не нестиме 

відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або 

неправильного використання пристрою.

• 

Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття 

печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати 

причиною виникнення небезпечних ситуацій.

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ 

(ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації) 

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а 

також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, 

USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення 

терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров’ю 

людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від 

інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином 

повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або 

до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи 

нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та 

перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно 

утилізувати окремо від інших промислових відходів.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО 

НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬ (ЛИШЕ ДЛЯ 

РЕЖИМУ МІКРОХВИЛЬ).

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливого впливу мікрохвильового 

випромінювання на організм.

(а)  За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими 

дверцятами, псувати блокувальні контакти (замки дверцят) або 

вставляти будь-що в отвори блокувальних контактів.

(б) НЕ вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і 

не допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів 

на ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі 

поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку 

вологою, а потім м’якою сухою ганчіркою.

(в)  НЕ використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований 

спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку 

в компанії-виробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно 

закривались і не було жодних пошкоджень:
(1) самих дверцят (погнуті)
(2) завіс дверцят (зламані або ослаблені)
(3) ущільнювачів дверцят та ущільнюючих поверхонь

(г)  Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із 

мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-

виробника.

Компанія Samsung буде стягувати плату за ремонт у випадку заміни аксесуарів або 

ремонт косметичних дефектів, якщо пошкодження пристрою та/або пошкодження або 

втрата аксесуару сталися з вини користувача. Елементи, що підпадають під цю умову:

(а)  вм’ятини, подряпини або зламані дверцята, ручка, зовнішня панель або 

панель управління;

(б) зламана або відсутня тарілка, направляючий ролик, муфта або решітка-

гриль.

• 

Використовуйте пристрій лише за призначенням, як описано в цьому 

посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, 

викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та 

ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й 

експлуатації цього пристрою користувач повинен керуватися здоровим 

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_UKR.indd   10

2013-11-28   �� 7:31:28

Инструкции для разное Samsung

Популярные инструкции Samsung