Инструкция по эксплуатации для Samsung GE711KR-L :: Страница 36 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

8

УКР

АЇНСЬКА

Не пхайте пальці або сторонні предмети у піч. Якщо будь-яка 

чужорідна речовина, наприклад вода, потрапить у пристрій, 

від’єднайте його від електромережі та зверніться до найближчого 

центру обслуговування.

Не тисніть надмірно та не стукайте по пристрою.

Не ставте піч на крихкі предмети, наприклад умивальник чи 

скляний предмет
Не використовуйте для чищення пристрою бензол, розчинники, 

спиртові засоби, пароочисні засоби і засоби з розпилювачем.
Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають 

технічним характеристикам виробу.
Надійно під’єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте 

адаптер для кількох штепселів, кабель-подовжувач або 

електричний трансформатор.
Не зачіпайте кабель живлення за металевий об’єкт, не затискайте 

кабель між предметами і не кладіть його позаду печі.
Не використовуйте пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель 

живлення або ненадійно закріплену розетку. Якщо штепсель або 

кабель живлення пошкоджені, одразу зверніться до найближчого 

центру обслуговування.

Не лийте і не розпилюйте воду на або у піч.

Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі.

Не розпилюйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на 

поверхню печі.
Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Особливо будьте 

уважні під час розігрівання страв або напоїв, які містять алкоголь, 

оскільки пари алкоголю можуть контактувати з гарячими 

частинами печі.
Закриваючи чи відкриваючи дверцята, слідкуйте, щоб поруч не 

було дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи прищемити 

пальці.

З міркувань безпеки користувач не повинен 

змінювати лампочку особисто. Зверніться у 

найближчий центр обслуговування Samsung, щоб 

викликати кваліфікованого інженера для заміни 

лампочки.

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Лише кваліфікований спеціаліст може змінювати або ремонтувати 

цей пристрій.
Не розігрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності у 

режимі мікрохвиль.
Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які 

використовують воду під високим тиском чи пару.
Не встановлюйте цей пристрій біля обігрівачів і легкозаймистих 

матеріалів, у місці з високим вмістом жиру, вологому або 

запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою 

(дощем), чи місцях де може витікати газ; на нерівній поверхні.

Цей пристрій слід належно заземлити відповідно до місцевих і 

національних норм.
Зі штепселя та місць контактів слід усунути всі чужорідні 

речовини, наприклад пил або вологу, сухою ганчіркою.
Не тягніть і сильно не згинайте кабель живлення, не ставте на 

нього важкі предмети.
У випадку витікання газу (пропану, зрідженого нафтового газу 

тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штепселя.

Не торкайтеся штепселя вологими руками.

Не вимикайте пристрій, виймаючи штепсель із розетки під час 

роботи пристрою.

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_UKR.indd   8

2013-11-28   �� 7:31:26

Инструкции для разное Samsung