Инструкция по эксплуатации для Samsung GE711KR-L :: Страница 33 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

5

УКР

АЇНСЬКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Перед заміною лампи 

пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути 

можливості ураження електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Пристрій і його 

легкодоступні частини нагріваються під час 

використання.

Уникайте контакту з нагрівальними елементами.

Дітей до 8 років, які не перебувають під 

постійним наглядом дорослих, не слід 

підпускати до пристрою.
Діти, старші 8 років, особи з обмеженими 

фізичними, сенсорними або розумовими 

можливостями, чи особи, які не мають 

достатнього досвіду чи знань, можуть 

користуватися пристроєм лише, якщо 

перебувають під наглядом або навчені безпечно 

користуватись пристроєм і усвідомлюють 

небезпеку від неправильного користування. 

Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм. 

Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть 

лише під наглядом дорослих.
Не використовуйте для миття скла жорсткі 

абразивні миючі засоби та гострі металеві 

шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, 

що може спричинити дроблення скла.

Під час роботи доступні частини пристрою 

можуть сильно нагріватися.

Під час роботи дверцята і зовнішня поверхня 

можуть сильно нагріватися.
Слідкуйте, щоб пристрій і його кабель живлення 

перебували поза межами досяжності дітей 

молодших 8 років.

Пристрої не призначено для керування за 

допомогою зовнішнього таймера або окремої 

системи дистанційного керування.

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює 

в діапазоні ISM. Друга група включає всі пристрої, 

які працюють в діапазоні ISM, у яких виробляється 

та/або використовується радіочастотна енергія 

у вигляді електромагнітного випромінювання 

для обробки матеріалів, а також електроерозійні 

верстати (EDM) та пристрої для електродугового 

зварювання. 

Пристрої класу В призначені для побутового 

використання та в установах, під’єднаних до 

електромережі з низькою напругою.

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_UKR.indd   5

2013-11-28   �� 7:31:22