Инструкция для Samsung GE711KR-L :: Страница 32 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

4

УКР

АЇНСЬКА

Цей пристрій не призначений для використання 

особами (включаючи дітей) з обмеженими 

фізичними, сенсорними чи розумовими 

можливостями, або особами, які не мають 

достатнього досвіду чи знань, якщо вони 

перебувають без нагляду відповідальної за 

їхню безпеку особи або не навчені безпечно 

користуватися піччю.
За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не 

гралися з пристроєм.
Якщо кабель живлення пошкоджено, задля 

уникнення небезпеки його має замінити 

виробник, працівник служби обслуговування чи 

кваліфікований спеціаліст.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Рідини або інші продукти не 

можна розігрівати в щільно закритих ємностях, 

оскільки вони можуть вибухнути.

Пристрій не можна мити під струменем води.

Цю піч потрібно встановлювати у правильному 

напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий 

доступ до камери і панелі керування.

Перш ніж використовувати піч вперше, слід 

підігріти в ній воду протягом 10 хвилин.

Якщо з печі чути незрозумілий шум, запах 

горілого чи видно дим, негайно від’єднайте 

штепсель від мережі та зверніться до 

найближчого центру обслуговування.
Мікрохвильова піч має бути розташована так, 

щоб забезпечити вільний доступ до розетки.
Мікрохвильову піч слід ставити лише на полицю 

або на шафку, в жодному разі не в шафку

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

(лише для режиму печі) – елемент 

додаткової комплектації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Коли мікрохвильова піч 

працює в комбінованому режимі, діти можуть 

користуватися нею тільки під наглядом 

дорослих через високі температури.

Під час використання пристрій нагрівається. 

Уникайте контакту з нагрівальними елементами 

всередині пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Доступні частини пристрою 

можуть сильно нагріватися. Не підпускайте до 

печі малих дітей.
Не використовуйте очищувач парою.

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_UKR.indd   4

2013-11-28   �� 7:31:22