Руководство пользователя для Samsung GE711KR-L :: Страница 31 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

3

УКР

АЇНСЬКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Діти, старші 8 років, 

особи з обмеженими фізичними, сенсорними 

або розумовими можливостями, чи особи, 

які не мають достатнього досвіду чи знань, 

можуть користуватися пристроєм лише, якщо 

перебувають під наглядом або навчені безпечно 

користуватись пристроєм і усвідомлюють 

небезпеку від неправильного користування. 

Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм. 

Діти не повинні чистити та обслуговувати цей 

пристрій, якщо лише їм не більше 8 років і вони 

не перебувають під наглядом дорослих.
Використовуйте лише посуд і приладдя, 

призначені для мікрохвильових печей.
Нагріваючи їжу у пластиковому чи паперовому 

посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, 

оскільки посуд може зайнятися.
Ця мікрохвильова піч призначена для 

розігрівання продуктів і напоїв. Висушування 

продуктів або одягу, підігрівання подушечок для 

обігрівання, тапочок, губок, вологих ганчірок 

і подібних предметів може призвести до 

травмування, займання або пожежі.

Якщо побачите чи почуєте дим, вимкніть піч і 

від’єднайте кабель від розетки. Не відкривайте 

дверцята, щоб полум’я згасло без доступу 

кисню.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Під час нагрівання напоїв 

у печі існує небезпека раптового закипання 

рідини, тому необхідно обережно поводитися з 

наповненим рідиною посудом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Щоб запобігти опікам, 

вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим 

харчуванням необхідно перемішувати 

та збовтувати, а також перевіряти його 

температуру перед годуванням дитини.
Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця 

у шкаралупі або неочищені круто зварені яйця, 

оскільки вони можуть вибухнути навіть після 

закінчення підігрівання.

Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї 

залишки продуктів.
Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе 

пошкодження покриття печі, що призведе до 

скорочення терміну служби печі та може стати 

причиною виникнення небезпечних ситуацій.
Цей пристрій не розраховано для встановлення 

у транспортних засобах, трейлерах тощо.

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_UKR.indd   3

2013-11-28   �� 7:31:22