Инструкция по эксплуатации для Samsung GE711KR-L :: Страница 30 из 84
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Samsung GE711KR-L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 84 страницы
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

2

УКР

АЇНСЬКА

КОРИСТУВАННЯ ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції користувача міститься 

корисна інформація щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

•  Правила техніки безпеки
•  Відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
•  Корисні поради щодо приготування
•  Поради щодо приготування

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І ПІКТОГРАМ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть 

призвести до 

серйозної травми або смерті користувача

.

УВАГА

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть 

призвести до 

отримання незначної травми або 

пошкодження майна

.

Попередження; небезпека 

пожежі

Попередження; гаряча поверхня

Попередження; електрика

Попередження; вибухонебезпечна 

речовина

НЕ намагайтеся виконати цю 

дію.

НЕ торкайтесь.

НЕ розбирайте виріб.

Чітко дотримуйтеся вказівок.

Вийміть штепсель із розетки.

Перевірте, чи виріб заземлено, 

щоб уникнути ураження 

електричним струмом.

Зателефонуйте до центру 

обслуговування по допомогу.

Примітка

Важлива інформація

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ 

ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

Постійно дотримуйтесь цих заходів безпеки.

Перш ніж використовувати піч, упевніться, що 

дотримано поданих далі вказівок.

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

(лише для режиму мікрохвиль)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Якщо пошкоджено 

дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не 

можна використовувати до тих пір, поки її не 

полагодить спеціаліст.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Для осіб, які не є 

спеціалістами, небезпечно проводити 

обслуговування та ремонт, що включає зняття 

кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

 Рідини та інші продукти не 

можна розігрівати в щільно закритих ємностях, 

оскільки вони можуть вибухнути.
Цей пристрій призначено виключно для 

побутового використання.

GE711KR-L_BWT_DE68-04199A-01_UKR.indd   2

2013-11-28   �� 7:31:22

Инструкции для разное Samsung