Инструкция для Hansa BHC33014, BHC33077 :: Страница 29 из 48
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Hansa BHC33014, BHC33077

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 48 страниц
Размер - 0.8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

29

SFATURI UTILE

•  Citiţi aceste instrucţiuni  înainte de a utiliza plita,  pentru siguranţa dumneavoastră  şi pentru 

a evita avarierea aparatului.

•  Dacă plita este utilizată în apropierea unui aparat radio, TV sau a unui alt aparat similar, 

verificaţi dacă aceasta funcţionează corespunzător.

•  Plita trebuie să fie utilizată doar după ce a fost incorporată. Vă veţi proteja astfel de even

-

tualele contacte accidentale cu elementele de alimentare.

•  Reparaţiile  trebuie să fie realizate doar de persoane  calificate. Reparaţiile  realizate de 

persoane neautorizate pot pune în pericol siguranţa utilizatorului.

•  Aparatul este întrerupt de la sursa de alimentare doar prin deconectarea siguranţei sau 

prin scoaterea ştecherului cablului de alimentare din priză.Priza trebuie să fie accesibilă şi 

să nu fie blocată de rafturi, dulapuri, etc.

•  Aparatul trebuie să fie conectat la o priză prevăzută cu protecţie.

•  Nu lăsaţi copiii mici să se joace în apropierea plitei în timp ce aceasta funcţionează. În 

general, copiii trebuie să fie ţinuţi la distanţă deoarece pot lovi recipientele de pe plită şi se 

pot arde.

•  Zonele de preparare se încălzesc foarte repede, de aceea plita trebuie să fie pusă în func

-

ţiune după ce aţi aşezat recipientul pe aceasta. Veţi evita astfel pierderea de energie.

•  Acest aparat nu este destinat pentru a fi folosit de către persoane ( inclusiv copii ) care sunt 

handicapate fizic, psihic sau cu simţuri parţial limitate, sau persoane care nu cunosc sau 

nu au avut experienţă cu aparatul; ele pot folosi aparatul sub supraveghere sau conform 

instrucţiei de folosire transmisă de către persoanele care răspund de siguranţa lor.

•  Indicatorul pentru căldură remanentă incorporat în sistemul electronic indică momentele 

când plita este aprinsă sau este fierbinte.

•  În caz de eroare de alimentare, toate setările şi indicaţiile vor fi anulate. Este recomanda

-

bil să continuaţi cu atenţie după reluarea alimentării, deoarece suprafeţele de preparare 

încălzite înainte de apariţia erorii nu vor mai fi monitorizate de indicator.

•  Dacă priza este situată în apropierea unei suprafeţe de preparare, asiguraţi-vă de faptul 

că suprafeţele de preparare nu intră în contact cu cablul de alimentare.

•  Nu lăsaţi recipientele nesupravegheate atunci când pentru prepararea alimentelor utilizaţi 

răsime sau ulei, deoarece există pericol de incendiu.

•  Nu utilizaţi recipiente din plastic sau aluminiu. Acestea se pot topi la temperaturi ridicate şi 

vor avaria suprafaţa ceramică a plitei.

•  Este important să preveniţi contactul lichidelor, a zahărului sau a plasticului cu suprafeţele 

de preparare fierbinţi. Suprafaţa ceramică a plitei se va crăpa. Dacă zahărul sau materia

-

lele din plastic intră în contact cu suprafaţa de preparare fierbinte, nu o opriţi. Curăţaţi cu 

o spatulă specială. Aveţi grijă să nu vă ardeţi.

•  Puteţi utiliza doar recipiente cu baza plată, în caz contrar suprafaţa plitei va fi zgâriată 

permanent.

•  Suprafaţa de preparare este rezistentă la şocuri termice. Nu este sensibilă la temperaturi 

extreme. Este important să evitaţi căderea diverselor obiecte pe plită. Contactul plitei cu 

obiecte foarte mici, cum ar fi recipientele pentru condimente pe aceasta, poate duce la 

crăparea sau spargerea suprafeţei ceramice. 

•  Punctele avariate permit alimentelor care sunt vărsate pe plită să pătrundă în interiorul 

acesteia, la elementele de alimentare.

•  Dacă apar fisuri, rupturi pe suprafaţa plitei, întrerupeţi utilizarea acesteia şi deconectaţi-o 

de la sursa de alimentare, de exemplu prin deconectarea siguranţei sau prin scoaterea 

ştecherului cablului de alimentare din priză. Contactaţi un centru de service autorizat.

•  Citiţi cu atenţie recomandările privind curăţarea plitei. În cazul unei curăţări necorespun

-

zătoare, garanţia nu va mai fi valabilă!

Important!

Dacă este avariat cablul de alimentare, acesta trebuie să fie înlocuit de producător, un centru 

de service autorizat sau de o persoană calificată pentru a evita pericolele.

Păstraţi aceste instrucţiuni pentru referinţe ulterioare!

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 49

  BHC3* PB*2VQ203DFT (RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ..............2 (RO) INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE...........................25 IOAA-700 / 8051442 (10.2013/1)

 • Страница 2 из 49

  УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, Плита «Hansa» объединяет в себе такие качества, как исключительная простота эксплуатации и стопроцентная эффективность. После прочтения инструкции у Вас не возникнет затруднений по обслуживанию плиты. Плита, при выпуске с завода, перед упаковкой была тщательно проверена на

 • Страница 3 из 49

  Содержание Указания по безопасеости.....................................................................................................4 Описание изделия..................................................................................................................9

 • Страница 4 из 49

  УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Внимание! Оборудование и его доступные части нагреваются во время эксплуатации. Всегда следует помнить, что существует опасность травмы, при прикосновении к нагревательным элементам. Поэтому, во время работы оборудования - быть особо бдительными! Дети младше 8 лет

 • Страница 5 из 49

  УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Внимание! Приготовление на кухонной плите блюд на жиру или на растительных маслах без надзора, может быть опасно и привести к пожару. НИКОГДА не пробуйте гасить огонь водой! Сначала отключите оборудование, а затем накройте огонь, например, крышкой или

 • Страница 6 из 49

  ПримеЧаниЯ по безопасности • До первоначального пуска керамической нагревательной плиты, следует прочитать руководство по обслуживанию. Таким образом, мы сохраняем безопасность и избегаем аварии установки. • В случае, если керамическая плита используется в непосредственной близости от

 • Страница 7 из 49

  ПримеЧаниЯ по безопасности • Через поврежденные места, кипящие блюда, могут попасть на находящиеся под напряжением элементы керамической плиты. • В случае обнаружения поломок, ушибов и трещин керамической плиты, следует немедленно отключить плиту от сети. Для этого,следует отключить плавкий

 • Страница 8 из 49

  Как экономить энергию РАСПАКОВКА Тот кто соответствующим образом пользуется электроэнергией, не только сохраняет домашний бюджет, но также сосзнательно действует в пользу окружающей среды. Поэтому, поможем Вам экономить электроэнергию ! Это можно делать следующим образом : За время транспорта

 • Страница 9 из 49

  ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ Характеристика кухонной плиты BHC3* Заднее поле Ø 180 Переднее поле Ø 145 Панель управления 3 2 4 7 6 6 8 1 5 3 1. 2. 3. 4. 2 4 Главный сенсор Указатели нагревательных полей Сеносор «Минус» Сенсор «Плюс» 5. 6. 7. 8. 9 Сенсор «Ключ» с указателем блокады Указатель часов Сеносор

 • Страница 10 из 49

  УСТАНОВКА Подготовка столешницы мебели к монтажу плиты ● ● ● ● ● ● ● Толщина столешницы мебели должна быть от 28 до 40 мм, глубина столешницы минимум 600 мм. Столешница должна быть плоской, с хорошо установленным уровнем. Следует помнить о устранении щели со стороны стены и предохранении столешницы

 • Страница 11 из 49

  УСТАНОВКА Внимание! Во время монтажа плиты в столешнице кухонного шкафа необходимо установить полку перегородку, как показано на рисунке рядом. Если плита устанавливается над духовым шкафом, как встраиваемая в мебель, то монтаж полки - перегородки необязателен. Монтаж в столешнице основного

 • Страница 12 из 49

  УСТАНОВКА Монтаж плиты BHC3* в столешнице мебели ● ● ● ● ● В случае наличия столешницы толщиной 38 мм, для встраивания плиты надо использовать 4 ручки «А». Способ монтажа показан на рис. 2 и 3. При наличии столешницы толщиной 28 мм, кроме ручек «А» следует дополнительно использовать 4 деревянные

 • Страница 13 из 49

  ОБСЛУЖИВАНИЕ До первоначального пуска плиты ● тщательно очистить керамическую плиту. Следует считать ее стеклянной поверхностью, ● до первоначального пуска, могут выделяться запахи и потому следует включить в помещении вентиляцию, или открыть окно, ● произвести операции по обслуживанию, соблюдая

 • Страница 14 из 49

  ОБСЛУЖИВАНИЕ Панель управления После под ключения кухонной плиты в электросеть раздастся короткий звуковой сигнал, только после этого можно включить керамическую плиту. Внимание! Нельзя размещать какие-либо предметы на поверхности сенсоров (может включиться сигнал распознания повреждения).

 • Страница 15 из 49

  ОБСЛУЖИВАНИЕ Установка степени мощности нагревания Когда на табло светится «0», можно установить желаемую степень мощности с помощью сенсора (+) и сенсора (-). Если не хотим, чтобы действовала автоматическая система уменьшения нагревательной мощности, начинаем производить выбор степени мощности с

 • Страница 16 из 49

  ОБСЛУЖИВАНИЕ Если в течение 10 секунд прикосновением к сенсору (-) начнём установку степени нагревательной мощности приготовления, то автоматическая система уменьшения мощности нагревания включится, а десятичная кнопка будет светиться на протяжении всего времени активности данной функции. Теперь

 • Страница 17 из 49

  ОБСЛУЖИВАНИЕ Функция блокады Функция блокады включается сенсором «Ключ» и предназначена для защиты активного нагревательного поля от нежелаемого выключения его детьми, домашними животными и т.д. Заблокировав нагревательную плиту в неактивном состоянии (когда все нагревательные поля отключены), мы

 • Страница 18 из 49

  ОБСЛУЖИВАНИЕ Ограничение времени работы С целью повышения уровня надёжности работы, нагревательная плита оборудована в ограничитель времени работы для каждого из нагревательных полей. Максимальное время работы ус та н а вл и в а ет с я в с о от в ет с т в и и с последним выбранным уровнем

 • Страница 19 из 49

  Уход и оЧистка Текущий уход пользователя за содержанием плиты в чистоте и соответствующее ее консервирование, имеют большое влияние на продолжительность и безотказность работы При очистке керамики, следует соблюдать те же самые указания, что в случае стеклянных поверхностей. Ни в коем случае не

 • Страница 20 из 49

  Уход и оЧистка Никогда не следует наносить очищающее средство на горячую нагревательную плиту. Лучше всего позволить очищающим средствам подсохнуть и потом чуть только стереть их мокрой тряпкой. Оставшиеся остатки очищающего средства следует стереть влажной тряпкой до повторного нагрева. В

 • Страница 21 из 49

  Аварийные ситуации В любой аварийной ситуации, следует : ● отключить рабочие узлы плиты, ● отключить электропитание, ● внести заявку о ремонте, ● ����������������������������������������������������������������������������� некоторые мелкие помехи пользователь может устранить самостоятельно,

 • Страница 22 из 49

  Аварийные ситуации ПРОБЛЕМА 7. Не светится индикатор остаточного нагрева, хотя конфорки еще не остыли 8. Трещины в керамической плите 9. Неполадка еще не устранена ПРИЧИНА - перерыв в подаче тока, устройство отключено от сети ДЕЙСТВИЯ - индикатор остаточного нагрева сработает снова только после

 • Страница 23 из 49

  ТехниЧеские данные Номинальное напряжение: 230V 1N~50 Гц Номинальная мощность BHC3* - нагревательное поле: 1 x Ø 145 мм 1200 Вт - нагревательное поле: 1 x Ø 180 мм 1800 Вт Габарит: 520 x 300 x 48; Вес: ок. 4,2 кг; ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ Гарантия Гарантийные обязательства в

 • Страница 24 из 49

  RO

 • Страница 25 из 49

  Felicitări pentru decizia dumneavoastră de a achiziţiona această făcută în privinţa acestei plită vitroceramică ce poate fi incorporată în orice tip de mobilier de bucătărie. Această plită constituie un echipament modern pentru bucătăria dumneavoastră. Pe lângă faptul că este modernă, această plită

 • Страница 26 из 49

  CUPRINS Informaţii de bază....................................................................................25 Indicaţii cu privire la siguranţă..........................................................................27 Descrierea

 • Страница 27 из 49

  INDICAŢII PRIVIND TEHNICA DE SECURITATE Observaţie. Dispozitivul şi toate piesele componente ale acestuia care sunt la îndemâna utilizatorului devin fierbinţi în momentul în care acesta este folosit. Posibilitatea de atingere a elementelor de încălzire trebuie să fie realizată cu o deosebită grijă.

 • Страница 28 из 49

  INDICAŢII PRIVIND TEHNICA DE SECURITATE NICIODATĂ nu încercaţi să stingeţi focul cu ajutorul apei, ci opriţi dispozitivul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu un pled care nu este inflamabil. Observaţie. Pericol de incendiu: nu amplasaţi nici un fel de lucruri pe suprafaţa de fierbere.

 • Страница 29 из 49

  SFATURI UTILE • Citiţi aceste instrucţiuni înainte de a utiliza plita, pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru a evita avarierea aparatului. • Dacă plita este utilizată în apropierea unui aparat radio, TV sau a unui alt aparat similar, verificaţi dacă aceasta funcţionează corespunzător. • Plita

 • Страница 30 из 49

  CUM SĂ ECONOMISIM ENERGIA DESPACHETAREA Cine foloseşte energia în mod responsabil, protejează nu numai economiile căminului său, dar actionează conştient în favoarea mediului înconjurător. De aceea trebuie să ajutăm la economisirea energiei electrice! Putem economisi în următoarele feluri: ● Pentru

 • Страница 31 из 49

  DESCRIEREA APARATULUI Descrierea plitei BHC3* Ochi spate Ø 180 Ochi faţă Ø 145 Panou control 3 2 4 7 6 6 8 1 5 3 1. 2. 3. 4. 2 4 5. 6. 7. 8. Senzor principal Indicatoare ochiuri Senzor minus Senzor plus 31 Senzor cheie cu indicator de blocadă Indicator ceas Senzorul minus al ceasului Senzorul plus

 • Страница 32 из 49

  INSTALAREA Pregătirea blatului mobilierului pentru montarea plăcii ● Grosimea blatului mobilierului trebuie să aibă de la 28 la 40 mm, iar adâncimea blatului minim ● ● ● ● ● ● 600 mm. Blatul ar trebui să fie plat şi bine nivelat. Blatul trebuie să fie etanşeizat şi protejat din partea peretelui

 • Страница 33 из 49

  INSTALAREA Atenţie. În momentul în care veţi instala plita pe blatul dulapului de bucătărie trebuie să montaţi raftul de despărţitură, aşa cum vedeţi în imaginea alăturată. În cazul în care plita este instalată deasupra cuptorului incorporat, nu este necesară montarea raftului de despărţitură. În

 • Страница 34 из 49

  INSTALAREA Montajul plăcii BHC3* în blatul mobilierului: ● În cazul blatului cu o grosime de 38 mm pentru prinderea plăcii trebuiesc folosite 4 mânere “A”. Modul de montare este arătat în fig. 2 şi 3. În cazul blatului cu o grosime de 28 mm în afară de mânerele “A” suplimentar trebuie folosite 4

 • Страница 35 из 49

  DESERVIREA Înainte de prima utilizare ● Mai întâi curăţaţi bine plita ceramică. Plita ceramică trebuie tratată la fel ca o suprafaţă de sticlă. ● La prima utilizare se pot emana mirosuri de aceea porniţi în încăpere sistemul de ventilare sau deschideţi fereastra. ● Efectuaţi toate acţionările de

 • Страница 36 из 49

  DESERVIREA Panou control După ce aţi cuplat plita la reţeaua de alimentare trebuie să auziţi un semnal acustic scurt, după care puteţi porni plita vitroceramică. Atenţie! Nu aşezaţi nici un obiect pe suprafaţa senzorilor (acest lucru poate fi considerat drept o defecţiune), aceste suprafeţe trebuie

 • Страница 37 из 49

  DESERVIREA Setare nivel putere de încălzire Atunci când aparatul indică „0” puteţi seta nivelul puterii de încălzire cu senzorul (+) şi senzorul (-). Dacă nu doriţi activarea sistemului de diminuare automată a puterii de încălzire, începeţi selectarea nivelului puterii de încălzire de la senzorul

 • Страница 38 из 49

  DESERVIREA Acum puteţi schimba în orice moment setarea nivelului de putere de încălzire pentru gătit în modul descris în capitolul „Setarea nivelului de putere de încălzire”. În cazul în care începeţi să setaţi nivelul puterii de încălzire abia după 10 secunde, atunci punctul de lângă cifra „9” se

 • Страница 39 из 49

  DESERVIREA Funcţia de blocadă Funcţia de blocadă pornită cu senzorul cheie este prevăzută pentru a împiedica pornirea accidentală a ochiului de către copii, animalele de casă etc. Când blocaţi plita, în momentul în care toate ochiurile sunt oprite, atunci plita este protejată de pornirea nedorită

 • Страница 40 из 49

  DESERVIREA Limitarea duratei de funcţionare Pentru a spori fiabilitatea funcţionării plitei aceasta este dotată cu un câte un limitator de durată de funcţionare pentru fiecare ochi. Durata maximă de funcţionare este setată în funcţie de puterea de încălzire care a fost setată ultima oară. Dacă nu

 • Страница 41 из 49

  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE Curăţarea zilnică şi o întreţinere corespunzătoare au un impact foarte important asupra durabilităţii plitei vitroceramice. Curăţaţi plita respectând aceleaşi reguli ca şi în cazul suprafeţelor de sticlă. Nu utilizaţi substanţe abrazive sau agenţi de curăţare agresivi. Nu

 • Страница 42 из 49

  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE Nu aplicaţi agenţi de curăţare pe o suprafaţă încinsă. Cea mai bună metodă este să lăsaţi agentul de curăţare să se usuce, apoi ştergeţi cu material textil umed. Orice urme de agenţi de curăţare trebuie să fie îndepărtate înainte de a porni din nou plita. În cazul unei

 • Страница 43 из 49

  ACŢIUNI ÎN CAZ DE URGENŢĂ În fiecare caz de urgenţă: • Închideţi dispozitivele şi organelor de comandă care se găsesc pe blat • Decuplaţi de la alimentarea electrică • Anunţaţi defecţiunea • Unele mici defecţiuni le puteţi înlătura singuri ţinând cont de instrucţiile din tabela de mai jos. Înainte

 • Страница 44 из 49

  ACŢIUNI ÎN CAZ DE URGENŢĂ PROBLEMA 7. Nu luminează indicatorul de căldură parţială, cu toate că plitele sunt încă fierbinţi 8. Crăpătură în placa ceramică a aragazului 9. Defecţiunea persistă, încă nu a fost reparată CAUZA - pauză în alimentarea cu energie, dispozitivul a fost deconectat de la

 • Страница 45 из 49

  DATE TEHNICE Tensiune nominală: 230V 1N~50 Hz Putere nominală: BHC3* - Suprafaţă de încălzire: 1 x Ø 145 mm 1200 W - Suprafaţă de încălzire: 1 x Ø 180 mm 1800 W Dimensiuni: 520 x 300 x 48; Greutate: ca. 4,2 kg; GARANŢIA, Garanţia Service în garanţie conform cărţii de garanţie - Producătorul nu este

 • Страница 46 из 49

  46

 • Страница 47 из 49

  47

 • Страница 48 из 49

  Амика Вронки С.А Ул. Мицкевича, 52 64-510 Вронки, Польша Тел. (+48) 67 25 46 100 Факс (+48) 67 25 40 320

 • Страница 49 из 49

Инструкции для духовые шкафы Hansa