Инструкция по эксплуатации для Sony DSC-S1900 :: Страница 30 из 60
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Sony DSC-S1900

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 60 страниц
Размер - 3.3 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

UA

2

Щоб знизити ризик займання або ураження електричним 
струмом, не піддавайте виріб впливу дощової води або 
вологи.

[

Примітка для покупців у країнах, де діють директиви ЄС

Цей виріб виготовлено компанією Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japan (Японія). Уповноваженим представником з питань 
електромагнітної сумісності та безпеки виробу є компанія Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). З будь-
яких питань стосовно обслуговування або гарантії звертайтеся за адресами, 
наданими в окремій сервісній та гарантійній документації.

Результати випробувань цього виробу демонструють його відповідність 
вимогам щодо обмежень, зазначених у директиві EMC, які стосуються 
використання з’єднувальних кабелів коротших за 3 м.

[

Увага

На відповідних частотах електромагнітні поля можуть впливати на якість 
зображення і звука, відтворюваних виробом.

[

Примітка

Якщо під впливом статичної електрики або електромагнітного поля процес 
передачі даних буде перерваний, перезапустіть пристрій або від’єднайте та 
повторно приєднайте кабель, що використовується для передачі даних (USB, 
тощо).

[

Переробка старого електричного та електронного обладнання 
(директива діє у межах країн Європейського союзу та інших 
країн Європи з системами роздільного збору відходів)

Наявність такої емблеми на продукті або на його упаковці 
вказує на те, що цей продукт не є побутовим відходом. Його 
потрібно передати до відповідного пункту збору електричного 
та електронного обладнання для переробки. Забезпечив 
належну переробку цього продукту, ви допоможете запобігти 
потенційно негативним наслідкам впливу на зовнішнє 
середовище та людське здоров’я, які спричиняються 
невідповідною переробкою цього продукту. Переробка 

матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Для отримання детальної 
інформації про переробку цього продукту зверніться до органу місцевої 
адміністрації, служби переробки побутових відходів або до магазину, в якому 
ви придбали продукт.

Українська

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для споживачів з Європи

Оглавление инструкции

Инструкции для фотоаппараты Sony

Популярные инструкции Sony