Руководство пользователя для Sony KDL-40P3600
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн
background image

LCD Digital Colour TV

4116578512

Printed in Spain

4-116-578-

51

(2)

For useful information about Sony products

Szczegółowe informacje o produktach Sony

Для получения полезной информации о продукции Сони

Instructions on “Installing the Wall-Mount Bracket” are not supplied in the 
form of a separate leaflet with this TV. These installation instructions are 
included within this TV’s instructions manual.

„Instalacja uchwytu ściennego” nie została opisana w oddzielnej ulotce. 
Ulotka taka nie jest dołączona do tego odbiornika TV. Wskazówki 
dotyczące instalacji uchwytu ściennego znajdują się w instrukcji obsługi 
tego odbiornika TV.

Инструкции “Порядок установки настенного монтажного 
кронштейна” не прилагаются в виде отдельной брошюры к 
этому телевизору. Эти инструкции по установке содержаться 
в данной инструкции по эксплуатации телевизора.

© 2008 Sony Corporation

4-116-578-

51

(2)

GB

PL

RU

KDL-52Z4500

KDL-46Z4500

KDL-40Z4500

LCD Digital Colour TV

Operating Instructions 

Instrukcja obsługi

 

Инструкция по эксплуатации

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

Инструкции для телевизоры Sony