Руководство пользователя для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 61 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

MAGYAR

hu

61

I Speciális zsír (a szerszám befogószárának 

kenésére)

J Porelszívó rendszerek:

a) Porelszívó adapter

b) Porelszívó készlet 43/50 mm

c) Elszívó berendezés

A teljes tartozékprogram megtalálható a 

www.metabo.com honlapon vagy a katalógusban.

Elektromos szerszám javítását csak villamos 

szakember végezheti! 
A javításra szoruló Metabo elektromos 

kéziszerszámokkal, kérjük, forduljon Metabo 

szakkeresked

ő

jéhez. A címeket a 

www.metabo.com oldalon találja.
A pótalkatrészek listája letölthet

ő

 a 

www.metabo.com honlapról.

Az akkuegységet ne dobja vízbe!

Óvja környezetet és ne dobja az elektromos 

kéziszerszámokat, illetve az akkuegysé-

geket a háztartási hulladékba. Tartsa be a 

helyi el

ő

írásokat a régi gépek, csomagolások és 

tartozékok szelektív gy

ű

jtésére és 

újrahasznosítására vonatkozóan.
M

ű

ködtesse a készüléket az akkuegység teljes 

lemerüléséig. Biztosítsa az érintkez

ő

k rövidzárlat 

elleni védelmét (pl. ragasztószalaggal).

f

Az adatok értelmezését lásd a 3. oldalon. A 

m

ű

szaki változtatás joga a továbbfejlesztés 

érdekében fenntartva.

U

= az akkuegység feszültsége

n

0

= üresjárati fordulatszám

ø

max

= maximális furatátmér

ő

s

max

= maximális ütésszám

W

= egy ütés energiája

S

= üt

ő

teljesítmény

m

= súly a legkisebb akkuegységgel

D

= befogónyak átmér

ő

je

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvány 

szerint határoztuk meg.

 Egyenáram

A fenti m

ű

szaki adatokra t

ű

rés vonatkozik (a 

mindenkor érvényben lev

ő

 szabványoknak 

megfelel

ő

en).

Emissziós értékek

Ezek az értékek lehet

ő

vé teszik az elektromos 

szerszám kibocsátási értékeinek meghatározását, 

illetve különböz

ő

 elektromos szerszámok 

összehasonlítását. Az alkalmazási feltételekt

ő

l, az 

elektromos szerszám állapotától vagy a használt 

betétszerszámoktól függ

ő

en a tényleges környezeti 

terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A 

becsléshez vegye figyelembe a munkaszüneteket 

és az alacsonyabb környezeti terheléssel járó 

fázisokat is. A megfelel

ő

en alkalmazott becsült 

értékek alapján írjon el

ő

 véd

ő

intézkedéseket a 

felhasználó számára, illetve hozzon szervezési 

intézkedéseket. 
Rezgésösszérték (háromdimenziós vektorösszeg) 

EN 60745 szerint meghatározva:

a

h, HD

= rezgéskibocsátási érték 

(kalapácsfúrás betonban)

a

h, Cheq

= rezgéskibocsátási érték (vésés)

K

h,HD/Cheq

 = bizonytalanság (rezgés)

Jellemz

ő

 A-osztályú zajszint:

L

pA

= hangnyomásszint

L

WA

= hangteljesítményszint

K

pA

, K

WA

= bizonytalanság

Munka közben a zajszint túllépeti a 80 db(A) 

értéket.

Viseljen hallásvéd

ő

 eszközt!

10. Javítás

11. Környezetvédelem

12. M

ű

szaki adatok

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo