Инструкция по эксплуатации для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 60 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

MAGYAR

hu

60

A védelmi funkció ellenére bizonyos 

alkalmazásoknál túlterhelés, és ennek 

következményeként a gép károsodása léphet fel.

Okok és elhárítás:

1.

Az akkuegység majdnem teljesen lemerült

(Az elektronika védi az akkuegységet a 

mélykisülés okozta károkkal szemben).

Ha valamelyik LED (15) villog, akkor az 

akkuegység majdnem lemerült. Esetleg nyomja 

meg a (12) gombot és ellen

ő

rizze a töltési 

állapotot a LED-eken (13). Ha az akkuegység 

majdnem lemerült, azt ismét fel kell tölteni!

2. A gép hosszan tartó túlterhelése 

h

ő

mérséklet-

kikapcsoláshoz

 vezet.

Hagyja kih

ű

lni a gépet vagy az akkuegységet. 

Megjegyzés: Ha az akkuegység nagyon meleg, 

akkor a leh

ű

tés gyorsabban lehetséges az „AIR 

COOLED“ légh

ű

téses tölt

ő

berendezéssel. 

Megjegyzés: A gép gyorsabban leh

ű

l, ha 

üresjáratban járatja.

3. Metabo 

biztonsági kikapcsolás

: A gép 

magától KIKAPCSOLT. Az áramer

ő

sség 

túlságosan gyors emelkedésénél (mint az pl. 

egy hirtelen elakadáskor vagy visszaütéskor 

fellép), a gép kikapcsol. A gépet a 

nyomókapcsolóval (10) ki kell kapcsolni. Ezután 

kapcsolja ismét be és dolgozzon tovább a 

szokásos módon. Kerülje el a további elakadást.

7.2 A furatmélység beállítása

Lazítsa meg a kiegészít

ő

 markolatot (1). Állítsa be a 

fúrásmélység-ütköz

ő

t (4) a kívánt fúrásmélységre, 

majd húzza meg újra a kiegészít

ő

 markolatot (1).

7.3 Be- és kikapcsolás, a fordulatszám 

beállítása

Bekapcsolás, fordulatszám:

 Nyomja meg a 

nyomókapcsolót (10). A fordulatszámot a 

nyomókapcsoló benyomásával változtathatja meg. 

Kikapcsolás:

 Engedje el a nyomókapcsolót (10).

7.4 Üzemmód kiválasztása

Nyomja be a reteszt (6) és fordítsa el a 

kapcsológombot (5).

Fúrás

Ütvefúrás

Vésés

Behelyezett vés

ő

 esetén a berendezést 

kizárólag vésés üzemmódban   

üzemeltesse.
Kerülje az emel

ő

mozgásokat a gépen.

7.5 Vés

ő

helyzet beállítása

- Helyezze be a vés

ő

t.

- Fordítsa el a kapcsológombot (5) a 

 állásba.

- Forgassa el a vés

ő

t, míg az a kívánt helyzetbe 

nem kerül.

- Fordítsa a kapcsológombot (5) a 

 állásba. 

Behelyezett vés

ő

 esetén a berendezést 

kizárólag vésés üzemmódban 

 

üzemeltesse.

7.6 Forgásirány, szállítási biztosítás

(bekapcsolásgátló) beállítása

A forgásirányváltó kapcsolót (9) csak 

akkor használja, ha a motor áll!

M

ű

ködtesse a forgásirányváltó kapcsolót (9).

Lásd a 2. oldalon:

R

= Jobbmenet beállítása (fúráshoz, 

kalapácsfúráshoz, véséshez, 

csavarbehajtáshoz)

L

= Balmenet beállítása (csavarkihajtáshoz)

0

= Középs

ő

 állás: szállítási biztosítás

(bekapcsolásgátló) beállítva

7.7 Szerszámcsere felhelyezett kalapács-

fúrótokmány esetén

Használat el

ő

tt tisztítsa meg a szerszám 

befogószárát, és kenje meg a mellékelt 

speciális zsírral (rendelési szám: 6.31800)! Csak 

SDS-Plus szerszámokat használjon!

A szerszám behelyezése:

Forgassa és bekattanásig dugja be a szerszámot. A 

szerszám automatikusan reteszel

ő

dik.

A szerszám kivétele:

Lásd az A ábrát a 2. oldalon.
A szerszám reteszelését (2) a nyíl irányában húzza 

hátra (a) és vegye ki a szerszámot (b).

Esetenként tisztítsa meg a gép szell

ő

z

ő

nyílásait.

f

Kizárólag eredeti Metabo tartozékokat használjon.
Csak olyan tartozékokat használjon, amelyek 

megfelelnek az ebben a használati utasításban 

megadott követelményeknek és adatoknak. 
A tartozékokat biztosan helyezze fel. Ha a gépet 

valamilyen tartóban üzemelteti: rögzítse biztosan a 

gépet. A gép feletti uralom elvesztése sérüléshez 

vezethet.
Lásd a 4. oldalt.

A Akkutölt

ő

B Különböz

ő

 kapacitású akkuegységek.

Csak olyan akkuegységet vásároljon, 

amelynek feszültsége megfelel

ő

 az elektromos 

kéziszerszám számára.

C Metabo tartóheveder

D SDS-Plus betétszerszámok

E Összeköt

ő

 darab

F Fogaskoszorús fúrótokmány

G Fúrószárak fémhez és fához

H Csavarhúzófej

8. Karbantartás, tisztítás

9. Tartozékok

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo