Инструкция для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 59 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

MAGYAR

hu

59

légúti megbetegedéseket, születési hibákat vagy 

egyéb reprodukciós károsodásokat okozó 

anyagokat tartalmazhatnak. Néhány példa az ilyen 

anyagokra: ólom (ólomtartalmú réteg), ásványi por 

(falazatból, betonból stb.), fakezelés kiegészít

ő

 

anyagai (kromát, favéd

ő

 anyagok), egyes fafajták 

(mint tölgy- vagy bükkfa por) fémek, azbeszt.

A kockázat függ attól, hogy a felhasználó vagy a 

közelben tartozkodó személyek mennyi ideig 

vannak ezen terhelésnek kitéve.

FIgyeljen arra, hogy ne kerüljön a testébe 

részecske.

Ezen anyagok okozta terhelés csökkentése 

érdekében: gondoskodjon a munkavégzés 

területének jó szell

ő

zésér

ő

l és viseljen megfelel

ő

 

véd

ő

felszerelést, mint pl. olyan álarcot, amely 

képes a mikroszkópikus részecskék kisz

ű

résére.

Vegye figyelembe az anyagra, személyzetre, 

felhasználásra és a felhasználás helyére vonatkozó 

érvényes irányelveket (pl. munkavédelmi 

el

ő

írásokat, hulladékeltávolítást).

Fogja fel a keletkez

ő

 részecskéket, kerülje a 

környezetbe való lerakódást. 
Használjon a speciális munkavégzéshez alkalmas 

tartozékokat (lásd a 9. fejezetet). Így kevesebb 

részecske jut ellen

ő

rizetlenül a környezetbe.

Használjon megfelel

ő

 porelszívó berendezést.

Csökkentse a porleterhelést a következ

ő

k szerint:

- ne irányítsa magára, a közelben tartózkodó 

személyekre vagy a lerakódott porra a kiáramló 

részecskéket és a gépb

ő

l kiáramló leveg

ő

t ,

- használjon elszívó berendezést és/vagy 

légtisztító berendezést,

- szell

ő

ztesse megfelel

ő

en a munkavégzés 

területét és tartsa azt porszívózással tisztán. 

Seprés vagy lefújás felkavarja a port.

- Szívja le vagy mossa ki a véd

ő

ruházatot. Ne fújja 

azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

Lásd a 3. oldalt.

1 Kiegészít

ő

 markolat

2 Szerszámreteszelés

3 Kalapács-fúrótokmány

4 Furásmélység-ütköz

ő

5 Kapcsológomb (az üzemmód beállításához)

6 Retesz

7 Tartóheveder

8 Karika a tartóheveder rögzítésére

9 Forgásirányváltó kapcsoló

10 Nyomókapcsoló

11 Markolat

12 A kapacitáskijelz

ő

 nyomógombja 

13 Kapacitás- és figyelmeztet

ő

 kijelz

ő

 

14 Akkuegység

15 LED lámpa

16 Nyomógomb az akkuegység kireteszeléséhez 

* kivitelt

ő

l függ

ő

en

6.1 Kiegészít

ő

 markolat szerelése

Biztonsági okokból mindig használja a géppel 

szállított kiegészít

ő

 markolatot.

A kiegészít

ő

 markolat (1) balra forgatásával nyissa 

ki a szorítógy

ű

r

ű

t. Helyezze fel a kiegészít

ő

 

markolatot a gép rögzít

ő

nyakára. Tolja be a 

furatmélység-ütköz

ő

t (4). A feladatnak megfelel

ő

 

szögben húzza meg er

ő

sen a kiegészít

ő

 

markolatot.

6.2 Akkuegység

Az akkuegységet (14) használat el

ő

tt fel kell tölteni.

Az akkuegységet teljesítménycsökkenéskor töltse 

fel újra.
Optimális tárolási h

ő

mérséklet: 10°C és 30°C 

között.
A „Li-Power“ Li-ionos akkuegységek kapacitás- és 

figyelmeztet

ő

 kijelz

ő

vel (13) rendelkeznek:

- Nyomja meg a gombot (12) és a LED-lámpák 

kijelzik a töltésszintet.

- Ha valamelyik LED-lámpa villog, akkor az 

akkuegység majdnem teljesen lemerült, és újra fel 

kell tölteni.

6.3 Az akkuegység kivétele, behelyezése

Kivétel: Nyomja meg az akkuegység-kireteszel

ő

 

gombot (16) és az akkuegységet (14) el

ő

refelé 

húzza ki.
Behelyezés: az akkuegységet (14) bekattanásig fel 

kell tolni.

6.4 Tartóheveder

Szükség esetén akassza be a Metabo-

tartóhevedert (7) a karikába (8). Állítsa be a kívánt 

hosszúságúra a tartóhevedert (7).

A gép szállítása:

A gép nem szándékos beindulásának 

megakadályozása érdekében állítsa a 

forgásirányváltó kapcsolót (9) középállásba 

(szállítási biztosítás).

A gépet csak behelyezett szerszám nélkül

szállítsa.
A gépet kizárólag Metabo tartóhevederrel, (7) 

mellkason és háton keresztben átvetve 

szabad hordani (2. oldal, a ábra). Tartsa nyugodtan 

a gépet.

A gépet TILOS nyakra akasztott tartóhevederrel (7) 

szállítani (2. oldal, b ábra). 

7.1 A gép többfunkciós felügyeleti rendszere

Ha a gép önm

ű

köd

ő

en kikapcsol, akkor az 

elektronika aktiválta az önvéd

ő

 üzemmódot. 

Felhangzik egy figyelmeztet

ő

 jelzés (állandó 

csipogó hang). Ez max. 30 másodperc elteltével, 

vagy a nyomókapcsoló (10) felengedése után 

abbamarad.

5. Áttekintés

6. Üzembe helyezés

7. Használat

Оглавление инструкции