Инструкция для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 56 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

el

56

Βλέπε

 

στη

 

σελίδα

 2:

R

=

Δεξιόστροφα

 (

για

 

τρύπημα

 

χωρίς

 

κρούση

τρύπημα

 

με

 

κρούση

καλέμισμα

βίδωμα

)

L

=

Αριστερόστροφα

 (

για

 

ξεβίδωμα

 

βιδών

)

0

=

Μεσαία

 

θέση

: A

σφάλεια

 

μεταφοράς

(

κλείδωμα

 

της

 

λειτουργίας

)

7.7

Αλλαγή

 

εξαρτήματος

τσοκ

 

πιστολέτου

Πριν

 

την

 

τοποθέτηση

 

καθαρίστε

 

και

 

λιπάνετε

 

το

 

στέλεχος

 

του

 

εξαρτήματος

 

με

 

ειδικό

 

γράσο

 (

αριθ

παραγγελίας

 6.31800)! 

Χρησιμοποιείτε

 

μόνο

 

εξαρτήματα

 SDS-Plus!

Τοποθέτηση

 

του

 

εξαρτήματος

:

Περιστρέψτε

 

το

 

εξάρτημα

 

και

 

σπρώξτε

 

το

 

μέσα

 

μέχρι

 

να

 

μανταλώσει

Το

 

εξάρτημα

 

μανταλώνει

 

αυτόματα

.

Αφαίρεση

 

του

 

εξαρτήματος

:

Βλέπε

 

σελίδα

 2, 

εικόνα

 A.

Τραβήξτε

 

το

 

κλείδωμα

 

του

 

εξαρτήματος

 (2) 

στην

 

κατεύθυνση

 

του

 

βέλους

 

προς

 

τα

 

πίσω

 (a) 

και

 

αφαιρέστε

 

το

 

εξάρτημα

 (b).

Καθαρίζετε

 

κάπου

-

κάπου

 

τις

 

σχισμές

 

αερισμού

 

του

 

εργαλείου

.

f

Χρησιμοποιείτε

 

μόνο

 

γνήσιο

 

πρόσθετο

 

εξοπλισμό

 

της

 Metabo.

Χρησιμοποιείτε

 

μόνον

 

πρόσθετο

 

εξοπλισμό

ο

 

οποίος

 

ικανοποιεί

 

τις

 

απαιτήσεις

 

και

 

τα

 

χαρακτηριστικά

 

στοιχεία

 

που

 

αναφέρονται

 

σε

 

αυτές

 

τις

 

οδηγίες

 

λειτουργίας

Τοποθετείτε

 

το

 

εξάρτημα

 

με

 

ασφάλεια

Όταν

 

χρησιμοποιείται

 

το

 

εργαλείο

 

σε

 

ένα

 

στήριγμα

Στερεώστε

 

με

 

ασφάλεια

 

το

 

εργαλείο

Η

 

απώλεια

 

του

 

ελέγχου

 

μπορεί

 

να

 

οδηγήσει

 

σε

 

τραυματισμούς

.

Βλέπε

 

σελίδα

 4.

A

Φορτιστές

B

Μπαταρίες

 

διαφορετικής

 

χωρητικότητας

.

Αγοράζετε

 

μόνο

 

μπαταρίες

 

με

 

μια

 

τάση

 

κατάλληλη

 

για

 

το

 

ηλεκτρικό

 

σας

 

εργαλείο

.

C

Ιμάντας

 

μεταφοράς

 Metabo

D

Εξαρτήματα

 SDS-plus

E

Τεμάχιο

 

σύνδεσης

F

Γραναζωτό

 

τσοκ

G

Τρυπάνι

 

για

 

μέταλλο

 

και

 

ξύλο

H

Κατσαβιδόλαμα

I

Ειδικό

 

γράσο

 (

για

 

λίπανση

 

των

 

άκρων

 

σφήνωσης

 

του

 

εξαρτήματος

)

J

Συστήματα

 

αναρρόφησης

 

σκόνης

:

a) 

Προσαρμογέας

 

αναρρόφησης

 

σκόνης

b) 

Σετ

 

αναρρόφησης

 

σκόνης

 43/50 mm

c) 

Διάταξη

 

αναρρόφησης

Πλήρες

 

πρόγραμμα

 

εξαρτημάτων

βλέπε

 

www.metabo.com 

ή

 

στον

 

κατάλογο

.

Οι

 

επισκευές

 

των

 

ηλεκτρικών

 

εργαλείων

 

επιτρέπεται

 

να

 

διενεργούνται

 

μόνο

 

από

 

ηλεκτροτεχνίτες

Για

 

ηλεκτρικά

 

εργαλεία

 Metabo 

που

 

έχουν

 

ανάγκη

 

επισκευής

 

απευθυνθείτε

 

στην

 

αντίστοιχη

 

αντιπροσωπεία

 

της

 Metabo. 

Διευθύνσεις

 

βλέπε

 

www.metabo.com.

Τους

 

καταλόγους

 

ανταλλακτικών

 

μπορείτε

 

να

 

τους

 

κατεβάσετε

 

στη

 

διεύθυνση

 

www.metabo.com.

Μην

 

πετάτε

 

τις

 

μπαταρίες

 

στο

 

νερό

.

Προστατέψτε

 

το

 

περιβάλλον

 

και

 

μην

 

πετάτε

 

τα

 

ηλεκτρικά

 

εργαλεία

 

και

 

τις

 

μπαταρίες

 

στα

 

οικιακά

 

απορρίμματα

Τηρείτε

 

τους

 

εθνικούς

 

κανονισμούς

 

για

 

την

 

ξεχω

-

ριστή

 

συγκέντρωση

 

και

 

για

 

την

 

ανακύκλωση

 

των

 

άχρηστων

 

εργαλείων

συσκευασιών

 

και

 

εξαρτη

-

μάτων

.

Πριν

 

την

 

απόσυρση

 

εκφορτίστε

 

την

 

μπαταρία

 

στο

 

ηλεκτρικό

 

εργαλείο

Ασφαλίστε

 

τις

 

επαφές

 

από

 

τυχόν

 

βραχυκύκλωμα

 (

π

.

χ

μονώστε

 

τις

 

με

 

αυτο

-

κόλλητη

 

ταινία

).

f

Διευκρινίσεις

 

σχετικά

 

με

 

τα

 

στοιχεία

 

στη

 

σελίδα

 3. 

Διατηρούμε

 

το

 

δικαίωμα

 

για

 

αλλαγές

που

 

εξυπηρετούν

 

την

 

τεχνική

 

πρόοδο

.

U

=

Τάση

 

της

 

μπαταρίας

n

0

=

Αριθμός

 

στροφών

 

χωρίς

 

φορτίο

ø

max

=

Μέγιστη

 

διάμετρος

 

τρυπήματος

s

max

=

Μέγιστος

 

αριθμός

 

κρούσεων

W

=

Ενέργεια

 

ξεχωριστής

 

κρούσης

S

=

Κρουστική

 

ισχύς

m

=

Βάρος

 

με

 

τη

 

μικρότερη

 

μπαταρία

D

=

Διάμετρος

 

λαιμού

 

σύσφιγξης

Οι

 

τιμές

 

μετρήθηκαν

 

σύμφωνα

 

με

 

το

 

πρότυπο

 

EN 60745.

 

Συνεχές

 

ρεύμα

Τα

 

αναφερόμενα

 

τεχνικά

 

στοιχεία

 

εννοούνται

 

με

 

ανοχές

 (

σύμφωνα

 

με

 

τις

 

εκάστοτε

 

ισχύουσες

 

τεχνικές

 

προδιαγραφές

).

Τιμές

 

εκπομπής

Αυτές

 

οι

 

τιμές

 

καθιστούν

 

δυνατή

 

την

 

εκτίμηση

 

των

 

εκπομπών

 

του

 

ηλεκτρικού

 

εργαλείου

 

και

 

τη

 

σύγκριση

 

διαφόρων

 

ηλεκτρικών

 

εργαλείων

Ανάλογα

 

με

 

τις

 

συνθήκες

 

εργασίας

την

 

κατάσταση

 

του

 

ηλεκτρικού

 

εργαλείου

 

ή

 

των

 

εξαρτημάτων

 

εργασίας

 

μπορεί

 

το

 

πραγματικό

 

φορτίο

 

να

 

είναι

 

υψηλότερο

 

ή

 

χαμηλότερο

Για

 

την

 

εκτίμηση

 

λάβετε

 

υπόψη

 

τα

 

διαλείμματα

 

εργασίας

 

και

 

τις

 

φάσεις

 

μικρότερου

 

φορτίου

Με

 

βάση

 

τις

 

αντίστοιχες

 

προσαρμοσμένες

 

τιμές

 

εκτίμησης

 

καθορίστε

 

μέτρα

 

προστασίας

 

για

 

το

 

χρήστη

π

.

χ

οργανωτικά

 

μέτρα

8.

Συντήρηση

καθαρισμός

9.

Πρόσθετος

 

εξοπλισμός

10.

Επισκευή

11.

Προστασία

 

περιβάλλοντος

12.

Τεχνικά

 

στοιχεία

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo