Инструкция по эксплуатации для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 48 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

DANSK

da

48

Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og 

batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de 

nationale regler om separat indsamling og 

genbrug af udtjente maskiner, emballage og 

tilbehør.
Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort-

skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler 

f.eks. med tape).

f

Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt 

ændringer som følge af tekniske ændringer.

U

= batteripakkens spænding

n

0

= tomgangshastighed

ø

max

= maks. borediameter

s

max

= maks. slagtal

W

= enkeltslagenergi

S

= slageffekt

m

= vægt med mindste batteripakke

D

= spændehalsdiameter

Måleværdier beregnet iht. EN 60745.

 Jævnstrøm

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende 

til de pågældende gyldige standarder).

Emissionsværdier

Disse værdier gør det muligt at bestemme el-

værktøjets emissioner og sammenligne forskellige 

el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets 

eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser 

og tilstand kan den faktiske belastning være højere 

eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og 

perioder med lav belastning. Træf de nødvendige 

beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. 

organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de 

anslåede værdier. 
Samlet vibration (vektorsum af 3 retninger) 

beregnet iht. EN 60745:

a

h, HD

= vibrationsemission (hammerboring i 

beton)

a

h, Cheq

= vibrationsemission (mejsling)

K

h,HD/Cheq

= usikkerhed (vibration)

Typiske A-vægtede lydniveauer:

L

pA

= lydtryksniveau

L

WA

= lydeffektniveau

K

pA

, K

WA

= usikkerhed

Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A).

Brug høreværn!

12. Tekniske data

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo