Инструкция для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 47 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

DANSK

da

47

Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, 

afkøles den hurtigere i en "AIR COOLED"-

oplader. 
Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man 

lader den køre i tomgang.

3. Metabo 

sikkerhedsafbryder

: Maskinen blev 

FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes 

ved for hurtig spændingsændring (som f.eks. 

opstår ved pludselig blokering eller ved 

tilbageslag). Sluk for maskinen med afbryderen 

(10). Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd 

videre som normalt. Undgå blokering.

7.2 Indstilling af dybdestop

Løsn det ekstra greb (1). Indstil boredybdeanslaget 

(4) til den ønskede boredybde, og spænd det ekstra 

greb (1) fast igen.

7.3 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal

Tænd, omdrejningstal:

 Tryk på afbryderen (10). 

Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på 

afbryderen. 

Frakobling:

 Slip afbryderen (10).

7.4 Valg af modus

Tryk spærren (6) ind, og drej betjeningsknappen 

(5).

Boring

Hammerbor

Mejsling

Når mejslen anvendes, må maskinen kun 

drives i modusen mejsling  .
Undgå løftebevægelser med maskinen.

7.5 Indstilling af mejslens position

- Sæt mejslen i.

- Indstil betjeningsknappen (5) i stilling 

.

- Drej mejslen, indtil den er i den ønskede position.

- Drej  betjeningsknappen (5) hen på 

Når mejslen anvendes, må maskinen kun 

drives i modusen mejsling 

.

7.6 Indstilling af omdrejningsretning, 

transportsikring (startspærre)

Indstil kun omdrejningsvælgeren (9), når 

motoren står stille!

Indstil omdrejningsvælgeren (9).
Se side 2:

R

= højreløb (til boring, hammerboring, mejsling, 

iskruning af skruer)

L

= venstreløb (til udskruning af skruer)

0

= midterstilling: transportsikring

(startspærre) indstillet

7.7 Udskiftning af værktøj på 

hammerborepatron

Rengør værktøjets skaft, før det sættes i, og 

smør det med specialfedt (bestill.nr. 6.31800)! 

Der må kun anvendes SDS-Plus værktøj!

Isætning af værktøj:

Drej værktøjet, og stik det i, indtil det går i hak. 

Værktøjet låses automatisk.

Fjernelse af værktøj:

Se side 2, ill. A.
Træk værktøjslåsen (2) bagud i pilens retning (a), 

og tag værktøjet af (b).

Maskinens ventilationsspalter bør af og til rengøres.

f

Brug kun originalt Metabo-tilbehør.
Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og 

specifikationer, som er angivet i denne 

brugsanvisning. 
Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes 

monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. 

Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for 

skader.
Se side 4.

A Ladeaggregater

B Batteripakker med forskellig kapacitet.

Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til 

dit el-værktøj.

C Metabo-bærerem

D SDS-plus  værktøj

E Samlestykke

F Tandkransborepatron

G Bor til metal og træ

H Skruebit

I Specialfedt (til smøring af værktøjets 

indstiksender)

J Støvudsugningssystemer:

a) Støvudsugningsadapter

b) Støvudsugningssæt 43/50 mm

c) Udsugningsanordning

Det komplette tilbehørsprogram findes på 

www.metabo.com eller i kataloget.

Reparationer på el-værktøj må kun foretages af 

faguddannede elektrikere! 
Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal 

have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser 

findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på 

www.metabo.com.

Smid ikke batteripakker i vandet.

8. Vedligeholdelse, rengøring

9. Tilbehør

10. Reparation

11. Miljøbeskyttelse

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo