Инструкция для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 44 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

NORSK

no

44

f

Forklaringer til opplysningene på side 3. Med 

forbehold om endringer grunnet tekniske 

forbedringer.

U

= Spenning i batteripakken

n

0

= Hastighet

ø

maks

= maksimal bordiameter

s

maks

= Maksimalt slagtall

W

= Enkeltslagenergi

S

= Slageffekt

m

= Vekt (med minste batteripakke)

D

= Spennhalsdiamaeter

Måleverdier iht. EN 60745.

 Likestrøm

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de til 

enhver tid gjeldende normer).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjør det mulig å anslå 

emisjonen til elektroverktøyet og å sammenlikne 

ulike elektroverktøy. Avhengig av 

bruksbetingelsene, tilstanden til maskinen og 

verktøyet, kan den faktiske belastningen være 

høyere eller lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og 

perioder med mindre belastning i vurderingen. 

Fastsett sikkerhetstiltak for brukeren på grunn av 

tilpassede vurderingsverdier, f.eks. organisatoriske 

tiltak. 
Total verdi svingning (vektorsum tre retninger) 

formidlet tilsvarende EN 60745:

a

h, HD

= Svingningsemisjonsverdi 

(hammerboring i betong)

a

h, Cheq

= Svingningsemisjonsverdi (meisling)

K

h,HD/Cheq

=  Usikkerhet (vibrasjon)

Typiske A-veide lydnivåer:

L

pA

= Lydtrykknivå

L

WA

= Lydeffektnivå

K

pA

, K

WA

= Usikkerhet

Under arbeid kan lydnivået overskride 80 dB(A).

Bruk hørselsvern!

12. Tekniske data

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo