Инструкция по эксплуатации для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 42 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

NORSK

no

42

vernerutstyr, som f.eks. støvmaske med filter for 

mikroskopiske partikler.
Følg de rutinene som gjelder for omgang med 

materialer, personale, bruksområde og -sted (f.eks. 

arbeidsvernbestemmelser, deponering)
Samle løse partikler der de oppstår; unngå 

nedfelling i omgivelsene. 
Bruk slikt tilbehør som er tilpasset det enkelte 

bruksområde (se kapittel 9.) Da unngår du at 

partiklene når ut i miljøet.
Bruk et egnet avsug.
Minimer støvbelastningen ved å:

- unngå å rette partikkelstrømmen / utblåsingsluften 

fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot 

nedfelt støv,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing 

og blåsing virvler opp støvet.

- Beskyttelsesklær skal støvsuges eller vaskes. 

Ikke blås dem ut, bank eller børst dem.

Se side 3.

1 Støttehåndtak

2 Verktøylås

3 Slagchuck

4 Anslag for boredybde

5 Innstillingsknapp (til innstilling av driftsmåte)

6 Sperre

7 Bæresele

8 Hull til feste av bæreselen

9 Omkobler for rotasjonsretning

10 Bryterknapp

11 Håndtak

12 Knapp for kapasitetsindikator 

13 Kapasitets- og signalindikasjon 

14 Batteri

15 LED-lampe

16 Knapp for opplåsing av batteripakken 

*modellavhengig

6.1 Montering av støttehåndtak

Av sikkerhetsgrunner må det medfølgende 

støttehåndtaket alltid brukes.

Åpne klemringen ved å vri støttehåndtaket (1) mo

venstre. Skyv støttehåndtaket over maskinens 

spennhals. Skyv inn anslag for boredybde (4). Sett 

støttehåndtaket forsvarlig fast i ønsket vinkel for 

arbeidsoppgaven.

6.2 Batteripakke

Før bruk må batteripakken (14) lades opp.
Lad opp batteriet på nytt hvis effekten avtar.
Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger 

mellom 10 °C og 30 °C.
Litium-ion-batteripakkene "Li-Power" " har en 

kapasitets- og signalindikasjon (13):

- Trykk på tasten (12) for å lese av ladenivået ved 

hjelp av LED-lampene.

- Hvis en LED-lampe lyser, er batteripakken nesten 

tom og må lades opp igjen.

6.3 Ta ut og sette inn batteripakken

Uttak: Taste for opplåsing av batteripakken (16) 

trykkes og batteripakken (14) trekkes ut fremover.
Sette inn: Batteripakken (14) skyves på til den låses 

fast.

6.4 Bæresele

Hekt Metabo-bæreselen (7) i hullet (8) ved behov. 

Still bæreselen (7) inn på ønsket lengde.

Bæring:

For å forhindre utilsiktet start må du sette 

omkoblingsbryteren (9) i midtstilling.
Bæres kun uten innsatt 

verktøy.
Maskinen må kun bæres med Metabo-

bæresele (7) på tvers over brystet og ryggen 

(bilde a, side 2). Hold maskinen i ro.

Det er FORBUDT å bære maskinen med bæreselen 

(7) rundt halsen (bilde b, side 2). 

7.1 Multifunksjonelt overvåkningssystem på 

maskinen

Hvis maskinen slår seg av av seg selv, har 

elektronikken aktivert 

egenbeskyttelsesfunksjonen. Det avgis et 

varselsignal (kontinuerlig pipetone). Denne slutter 

etter maks. 30 sekunder eller etter at bryteren (10) 

er sluppet opp.

Til tross for denne beskyttelsesfunksjonen kan 

det oppstå skade på maskinen som følge av 

overbelastning i forbindelse med bestemte 

bruksområder.

Årsaker og utbedring:

1.

Batteripakken er nesten tom

: (Elektronikken 

beskytter batteripakken mot skader i form av 

dyputladning).

Hvis en LED-lampe blinker (15), er 

batteripakken nesten tom. Trykk ev. på knappe

(12) og kontroller ladenivået på LED-lampene 

(13). Hvis batteripakken er tom, må den lades på 

nytt!

2. Langvarig overbelastning av maskinen fører til 

utkobling på grunn av høy temperatur

.

La maskinen eller batteripakken avkjøles. 
Merknad: Hvis batteriet er svært varmt, går det 

raskere å avkjøle det i "AIR COOLED"-laderen. 
Merk: Maskinen avkjøles raskere hvis den går 

på tomgang.

3. Metabo 

sikkerhetshetsutkobling

: Maskinen 

SLO SEG AV. Ved for høy økning av 

strømstyrken (som f.eks. oppstår ved plutselig 

blokkering eller rekyl) slås maskinen av. Slå av 

maskinen med bryteren (10). Slå deretter på 

5. Oversikt

6. Før bruk

7. Bruk

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo