Руководство пользователя для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 40 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SUOMI

fi

40

Suojele ympäristöä; älä heitä käytöstä pois-

tettuja sähkötyökaluja ja akkuja talousjät-

teiden sekaan. Noudata käytöstä 

poistettujen koneiden, pakkausten ja 

lisätarvikkeiden lajiteltua hävittämistä ja kierrätystä 

koskevia kansallisia määräyksiä.
Ennen kuin viet akun kierrätyspisteeseen, tyhjennä 

akun lataus sähkötyökalussa. Varmista koskettimet 

oikosulun estämiseksi (esimerkiksi tarranauhalla 

eristämällä).

f

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille. Pidämme 

oikeuden suorittaa teknisen kehityksen vaatimia 

muutoksia.

U

= akun jännite

n

0

= kierrosluku kuormittamattomana

ø

max

= suurin sallittu poranterän halkaisija

s

max

= maks. iskuluku

W

= yksittäisiskuvoima

S

= iskuteho

m

= paino pienimmän akun kanssa

D

= karankaulan halkaisija

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.

 Tasavirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia 

(vastaavat kyseisiä voimassa olevia standardeja).

Päästöarvot

Nämä arvot mahdollistavat sähkötyökalun 

päästöjen arvioimisen ja erilaisten sähkötyökalujen 

keskinäisen vertailun. Kulloisistakin 

käyttöolosuhteista, sähkötyökalun kunnosta tai 

käyttövarusteesta riippuen todellinen kuormitus voi 

olla kyseisiä arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi 

arvioinnissa työtauot ja vähäisemmän 

kuormituksen jaksot. Määritä nämä tekijät 

huomioiden arvioitujen arvojen perusteella 

käyttäjän suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet 

esim. työnjärjestelyyn liittyvät toimenpiteet. 
Tärinän kokonaisarvo (kolmen suunnan vektorien 

summa), määritetty EN 60745 mukaan:

a

h, HD

= värähtelyn säteilyarvo (vasaraporaus 

betoniin)

a

h, Cheq

= värähtelyarvo (piikkaus)

K

h,HD/Cheq

=  epävarmuus (värähtely)

Tyypillinen A-painotettu äänitaso:

L

pA

= äänenpainetaso

L

WA

= äänentehotaso

K

pA

, K

WA

= epävarmuus

Käytössä melutaso voi ylittää 80 dB(A).

Käytä kuulonsuojaimia!

12. Tekniset tiedot

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo