Инструкция по эксплуатации для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 39 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SUOMI

fi

39

3. Metabo-

varokatkaisu

: Koneen toiminta on 

KATKENNUT automaattisesti. Jos virran 

voimakkuus kasvaa liian nopeasti (mikä voi 

tapahtua esim. äkillisen jumiutumisen tai 

takaiskun johdosta), koneen toiminta katkeaa. 

Kytke kone pois päältä painokytkimellä (10). 

Kytke kone sen jälkeen jälleen päälle j

työskentele normaalisti edelleen. Vältä koneen 

jumittumista.

7.2 Poraussyvyyden rajoittimen säätö

Irrota lisäkahva (1). Säädä poraussyvyyden rajoitin  

(4) halutulle poraussyvyydelle ja kiristä lisäkahva 

(1) taas paikalleen.

7.3 Kytkeminen päälle ja pois päältä, 

kierrosluvun säätö

Kytkeminen päälle, kierrosluku:

 Paina 

painokytkintä (10). Kierroslukua voidaan muuttaa 

painokytkintä painamalla. 

Kytkeminen pois päältä:

 Vapauta painokytki

(10).

7.4 Käyttötavan valinta

Paina salpa (6) sisään ja käännä kytkentänuppia 

(5).

Poraus

Iskuporaus

Piikkaus

Kun piikkausterä on kiinnitetty koneeseen, 

konetta saa käyttää vain   piikkaukseen.
Vältä tekemästä vipuavia liikkeitä koneella.

7.5 Piikkausasennon säätö

- Laita terä paikalleen.

- Aseta kytkentänuppi (5) asentoon 

.

- Käännä piikkausterää, kunnes se on 

haluamassasi asennossa.

- Käännä kytkentänuppi (5) asentoo

Kun piikkausterä on kiinnitetty koneeseen, 

konetta saa käyttää vain 

 piikkaukseen.

7.6 Kiertosuunta, kuljetuksen varmistus

(Sulkemissalvan) säätäminen

Käytä suunnanvaihtokytkintä (9) vain 

silloin, kun moottori on pysäytetty!

Aseta suunnanvaihtokytkin (9) haluamaasi 

käyttöasentoon.
Katso sivua 2:

R

= myötäpäivään (poraukseen, 

vasaraporaukseen, piikkaukseen, ruuvien 

kiinnittämiseen)

L

= vastapäivään (ruuvien irrottamiseen)

0

= keskiasento: kuljetusvarmistin

(sulkemissalpa) säädetty

7.7 Vasaraporausistukan työkalun vaihto

Puhdista terän varsi ennen käyttöä ja voitele 

se erikoisrasvalla (tilausnumero 6.31800)! 

Käytä vain SDS-Plus työkaluja!

Terän kiinnitys:

Käännä työkalua ja pistä se paikalleen, kunnes se 

lukittuu. Työkalu lukittuu automaattisesti.

Poista käyttövaruste:

Katso sivu 2, kuva A.
Vedä terän lukitusta (2) nuolen suuntaan 

taaksepäin (a) ja ota terä pois (b).

Puhdista koneen tuuletusaukko silloin tällöin.

f

Käytä ainoastaan alkuperäisiä Metabo-

lisätarvikkeita.
Käytä vain sellaisia lisätarvikkeita, jotka täyttävät 

tässä käyttöohjeessa ilmoitetut vaatimukset ja 

ominaistiedot. 
Kiinnitä lisätarvikkeet pitävästi paikoilleen. Kun 

konetta käytetään pitimen kanssa: Kiinnitä kone 

pitävästi paikalleen. Hallinnan menetys voi johtaa 

loukkaantumisiin.
Katso sivua 4.

A Laturi

B Kapasiteetiltaan erilaisia akkuja.

Osta vain sellaisia akkuja, joiden jännite on 

sähkötyökaluusi sopiva.

C Metabo-kantohihna

D SDS-plus  työkalu

E Liitoskappale

F Hammaskehäporaistukka

G Poranterä metallille ja puulle

H Ruuvausterä

I Erikoisrasva (työkalun kiinnityspäiden 

voitelemiseen)

J Pölynimujärjestelmät:

a) pölynimuadapteri

b) pölynimusetti 43/50 mm

c) imujärjestelmä

Lisätarvikkeiden täydellinen valikoima, katso 

www.metabo.com tai luettelo.

Sähkötyökalujen korjaustöitä saavat suorittaa 

ainoastaan sähköalan ammattilaiset! 
Jos Metabo-sähkötyökalusi tarvitsevat korjausta, 

ota yhteyttä Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso 

www.metabo.com.
Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta 

www.metabo.com.

Älä heitä akkuja veteen.

8. Huolto, puhdistus

9. Lisätarvikkeet

10. Korjaus

11. Ympäristönsuojelu

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo