Инструкция для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 38 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SUOMI

fi

38

tuuletuksesta ja käytä tarkoituksenmukaisia 

suojavarusteita, kuten hengityssuojia, jotka 

soveltuvat mikroskooppisten pienten hiukkasten 

suodatukseen.
Huomioi myös materiaaleja, henkilöitä, 

käyttötapausta ja käyttöpaikkaa koskevat 

määräykset (esim. työturvallisuusmääräykset, 

hävitys).
Kerää muodostuvat hiukkaset 

muodostumispaikalla, vältä levittämistä 

ympäristöön. 
Käytä erityisille työtehtäville soveltuvia 

lisävarusteita (katso luku 9.). Näin vähennät 

ympäristöön kontrolloimattomasti leviävien 

hiukkasten määrää.
Käytä soveltuvaa pölynimuria.
Vähennä pölyn muodostumista seuraavasti:

- Älä suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen 

poistoilmaa itseäsi, lähellä olevia henkilöitä tai 

kerättyä pölyä päin.

- Käytä imuria ja/tai ilmanpuhdistinta.

- Tuuleta työpaikka hyvin ja pidä puhtaana 

imuroimalla. Lakaisu tai puhaltaminen pöllyttää 

pölyä.

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Älä puhalla, pudista 

tai harjaa niitä.

Katso sivua 3.

1 Lisäkahva

2 Työkalun lukitus

3 Vasaran istukka

4 Poraussyvyyden rajoitin

5 Kytkentänuppi (käyttötavan valintaa varten)

6 Lukko

7 Kantohihna

8 Kantohihnan kiinnityssilmukka

9 Kiertosuunnan vaihtokytkin

10 Painokytkin

11 Kahva

12 Kapasiteettinäytön painike 

13 Kapasiteetti- ja signaalinäyttö 

14 Akku

15 LED-valo

16 Akun lukituksen vapautuspainike 

*riippuu varusteista

6.1 Lisäkahvan asennus

Käytä turvallisuussyistä aina 

mukanatoimitettua lisäkahvaa.

Avaa lukkorengas kiertämällä lisäkahvasta (1) 

vasemmalle. Työnnä lisäkahva koneen 

karankaulalle. Työnnä poraussyvyyden rajoitin (4) 

sisään. Kiristä lisäkahva käytön jälkeen haluttuun 

kulmaan.

6.2 Akku

Lataa akku (14) ennen käyttöä.

Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.
Optimaalinen säilytyslämpötila on 10 ... 30 °C.
Litiumioniakku ”Li-Power” on varustettu 

kapasiteetti- ja signaalinäytöllä (13):

- Paina painiketta (12), niin lataustila näytetään 

LED-valoilla.

- Jos jokin LED-valo vilkkuu, akku on lähes tyhjä ja 

se täytyy ladata uudelleen.

6.3 Akun irrottaminen ja kiinnittäminen

Irrottaminen: Paina akun lukituksen 

vapautuspainiketta (16) ja vedä akku (14) 

eteenpäin irti.
Kiinnittäminen: Työnnä akku (14) paikalleen siten, 

että se lukittuu paikalleen.

6.4 Kantohihna

Kiinnitä Metabo-kantohihnan koukku tarvittaessa 

(7) silmukkaan (8). Säädä kantohihna (7) halutun 

pituiseksi.

Kantaminen:

Estääksesi laitetta käynnistymästä 

tahattomasti käännä suunnanvaihtokytkin (9) 

keskiasentoon (kuljetusvarmistin).

Kanna vain ilman paikallaan olevaa

terää.
Konetta saa kantaa Metabo-kantohihnalla (7) 

ainoastaan niin, että hihna kulkee vinosti 

rinnan ja selän yli (kuva a, sivu 2). Pidä rauhallisesti 

koneesta kiinni.

Konetta EI saa kantaa niin, että kantohihna (7) on 

kaulan ympärillä (kuva b, sivu 2). 

7.1 Koneen monitoiminen 

valvontajärjestelmä

Jos kone kytkeytyy itsestään pois päältä, 

elektroniikka on aktivoinut itsesuojaustilan. 

Varoitusääni (jatkuva piippausääni) kuuluu. Se 

lakkaa viimeistään 30 sekunnin kuluttua tai 

painokytkimen (10) vapauttamisen jälkeen.

Tästä suojatoiminnosta huolimatta tietyissä 

käyttösovelluksissa voi ilmetä ylikuormitusta, 

joka voi aiheuttaa koneen vaurioitumisen.

Syyt ja aputoimenpiteet:

1.

Akku lähes tyhjä

: (elektroniikka suojaa akkua 

syväpurkautumisvaaralta).

Jos LED-valo (15) vilkkuu, akku on lähes tyhjä. 

Tarvittaessa paina painiketta (12) ja tarkasta 

varaustila LED-valoista (13). Jos akku on lähes 

tyhjä, se on ladattava!

2. Koneen pitkään kestävä ylikuormittaminen 

johtaa 

pois päältä kytkeytymiseen 

lämpötilan vuoksi

.

Anna koneen tai akun jäähtyä. 
Huomautus: Jos akku tuntuu erittäin lämpimältä, 

akun voi jäähdyttää nopeammin "AIR 

COOLED"-laturissa. 
Huomautus: Kone jäähtyy nopeammin, jos 

annat sen käydä joutokäyntiä.

5. Yleiskuva

6. Käyttöönotto

7. Käyttö

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo