Руководство пользователя для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 37 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SUOMI

fi

37

Alkuperäinen käyttöohje

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nämä 

akkuvasarat, merkitty tyyppitunnuksella ja 

sarjanumerolla *1), ovat direktiivien *2) ja 

standardien *3) kaikkien asiaankuuluvien 

määräysten vaatimusten mukaisia. Tekniset 

asiakirjat säilytyspaikka *4) – katso sivu 3.

Kone on vastaavine tarvikkeineen sopiva 

vasaraporaukseen ja piikkaukseen betonissa, 

kivessä ja vastaavissa materiaaleissa sekä 

poraamiseen ilman iskua metallissa, puussa jne. 

sekä ruuvaamiseen.
Määräysten vastaisesta käytöstä aiheutuvista 

vaurioista vastaa käyttäjä yksin.
Yleisesti tunnettuja tapaturmantorjuntamääräyksiä 

ja oheisia turvallisuusohjeita on noudatettava.

Ota huomioon tällä symbolilla merkityt 

tekstikohdat suojataksesi itsesi 

sähkötyökalusi!

VAROITUS

 – Lue käyttöohjeet 

loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja 

muut ohjeet.

 

Turvallisuusohjeiden ja muiden 

ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa 

aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia 

loukkaantumisia.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet 

huolellisesti tulevaa käyttöä varten.

Luovuta sähkötyökalu vain yhdessä näiden 

asiakirjojen kanssa edelleen.

Käytä kuulonsuojaimia.

 Melu voi aiheuttaa 

kuulovammoja.

Käytä laitteen mukana toimitettua lisäkahvaa.

 

Hallinnan menetys voi johtaa loukkaantumisiin.

Pidä laitteesta kiinni sen eristetyistä 

kahvapinnoista, kun teet sellaisia töitä, joissa 

käyttötarvike voi koskettaa piilossa olevia 

sähköjohtoja

. Sähkövirtaa johtavan johdon 

koskettaminen voi tehdä myös metalliosat 

jännitteisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.
Pidä koneesta aina kiinni siihen tarkoitetuista 

kahvoista, ota tukeva asento ja työskentele 

keskittyneesti.
Käytä aina suojalaseja, työkäsineitä ja umpinaisia 

kenkiä sähkötyökalulla työskennellessäsi!

Varmista, että sellaisessa kohdassa, jota aiotaan 

työstää, ei ole 

sähkö-, vesi- tai kaasujohtoja

 

(esim. metallinpaljastimen avulla).
Varmista työkappaleen paikallaan pysyminen ja 

estä pyöriminen esim. puristimilla.
Älä koske pyörivään työkaluun! Poista lastut ja muut 

epäpuhtaudet ainoastaan koneen ollessa 

pysähtyneenä.
Ole varovainen vaativissa ruuvauksissa (metrisillä 

kierteillä tai tuumakierteillä varustettujen ruuvien 

ruuvaamisissa teräkseen)! Ruuvin kanta voi mennä 

rikki tai kahvassa voi esiintyä suuria 

takaisinkiertomomentteja.
Metabo S-automatic varmuuskytkin.

Jos varmuuskytkin menee päälle, sammuta kone 

heti! Jos terä tarttuu kiinni tai jumiutuu, 

voimansiirtoa moottorista rajoitetaan. Näissä 

tapauksissa syntyvien suurien voimien takia pidä 

koneesta kiinni aina sen kummastakin kahvasta, 

seiso tukevassa asennossa ja työskentele 

keskittyneesti.
Vaurioitunut tai halkeillut lisäkahva on vaihdettava 

uuteen. Älä käytä konetta, jonka lisäkahva on rikki.
Varmista, että kone on pois päältä, kun laitat akun 

paikalleen.
Poista akku laitteesta ennen säätöjen, 

tarvikevaihdon, huollon tai puhdistuksen 

suorittamista.

Suojaa akut kosteudelta!

Älä altista akkuja tulelle!

Älä käytä viallisia tai vääntyneitä akkuja!

Älä avaa akkuja!

Älä koske akun liittimiin äläkä oikosulje niitä!

Viallisesta litiumioniakusta voi valua ulos 

lievästi hapanta, syttyvää nestettä! 
Jos akkunestettä valuu ulos ja sitä joutuu 

iholle, huuhtele heti runsaalla vedellä. Jos 

akkunestettä joutuu silmiin, pese puhtaalla 

vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!
LED-valo (15): Älä katso LED-sädettä suoraan 

optisilla instrumenteilla.

Pölyrasituksen vähentäminen:

Tämän koneen kanssa työskentelyn aikana 

muodostuvat hiukkaset voivat sisältää aineita, 

jotka aiheuttavat syöpää, allergisia reaktioita, 

hengitystiesairauksia, syntymävaurioita tai muita 

lisääntymisvaurioita. Esimerkkejä tällaisista 

aineista: lyijy (lyijypitoinen maali), mineraalipöly 

(muurikivet, betoni ym.), puuntyöstön lisäaineet 

(kromaatti, puunsuoja-aineet), jotkut puut (kuten 

tammen tai pyökin pöly), metallit, asbesti.

Riski riippuu siitä, kuinka kauan käyttäjä tai 

läheisyydessä olevat henkilöt altistuvat aineille.

Älä anna hiukkasten päästä elimistöön.

Toimenpiteet näille aineille altistumisen 

vähentämiseksi: Huolehdi työpaikan hyvästä 

1. Yhdenmukaisuusvakuutus

2. Määräystenmukainen käyttö

3. Yleiset turvallisuusohjeet

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo