Инструкция по эксплуатации для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 36 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SVENSKA

sv

36

m

= Vikt med minsta batteriet

D

= Spännhalsdiameter

Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745.

 Likström

Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna 

(motsvarande respektive gällande standard).

Utsläppsvärden

Dessa värden medger en bedömning av 

elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra 

eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, 

elverktygets skick och hur verktygen används kan 

de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna 

även med pauser och perioder med lägre 

belastning. Använd de uppskattade värdena för att 

ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. 

organisatoriska åtgärder. 
Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) 

räknas fram enligt EN 60745:

a

h, HD

= Vibrationsemissionsvärde 

(hammarborrning i betong)

a

h, Cheq

= Vibrationsemissionsvärde (mejsling)

K

h,HD/Cheq

 = Onoggrannhet (vibrationer)

Typisk A-värderad bullernivå:

L

pA

= Ljudtrycksnivå

L

WA

= Ljudeffektnivå

K

pA

, K

WA

= Onoggrannhet

Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A).

Använd hörselskydd!

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo