Руководство пользователя для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 34 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SVENSKA

sv

34

Följ gällande bestämmelser för respektive material, 

personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler 

för olycksförebyggande, avfallshantering).
Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, 

undvik att de avlagras i den omgivande miljön. 
Använd lämpliga tillbehör för specialarbeten (se 

kapitel 9.) så hamnar en mindre mängd partiklar 

okontrollerat i omgivningen.
Anslut lämpligt dammutsug.
Minska dammbelastningen genom att vidta följande 

åtgärder:

- Rikta inte partiklarna från maskinen eller 

maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot 

personer i närheten eller mot avlagrat damm.

- Använd en utsugsanordning och/eller en 

luftrenare.

- Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och 

dammsug för att hålla rent. Sopning eller 

luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska 

inte blåsas, slås eller borstas rena.

Se sidan 3.

1 Stödhandtag

2 Verktygslås

3 Hammarchuck

4 Djupanslag

5 Brytarknapp (för inställning av driftstyp)

6 Spärr

7 Bärsele

8 Ögla för att fästa bärselen

9 Rotationsomkopplare

10 Strömbrytare

11 Handtag

12 Laddindikeringsknapp 

13 Ladd- och signalindikering 

14 Batteri

15 LED-lampa

16 Knapp för att lossa batteriet 

* beroende på utförande

6.1 Montera stödhandtaget

Använd alltid det medföljande stödhandtaget 

för din egen säkerhets skull.

Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget 

(1) åt vänster. Skjut upp stödhandtaget på 

maskinens spännhals. Skjut in djupanslaget (4). 

Dra åt stödhandtaget ordentligt i den vinkel som 

passar bäst beroende på användningsområde.

6.2 Batteri

Ladda batteriet (14) före användning.
Ladda batteriet när effekten avtar.
Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C 

och 30°C.
Li-Power-litiumjonbatterier har ladd- och 

signalindikering (13):

- Tryck (12) på knappen, så ger lysdioderna 

laddindikering.

- Om en lysdiod blinkar, så är batteriet nästan 

urladdat och kräver laddning igen.

6.3 Ta av, sätta på batteriet

Ta av: tryck på knappen som lossar batteriet (16) 

och dra av batteriet (14) framåt.
Sätta på:skjut på batteriet (14) tills det snäpper fast.

6.4 Bärsele

Haka i Metabo-bärselen (7) i öglan (8) när det 

behövs. Ställ in längden på bärselen (7).

Användning:

Du slipper oavsiktliga starter om du ställer 

rotationsriktningsväljaren (9) på mittläget 

(transportsäkring).

Maskinen får endast bäras under förutsättning 

att inget

verktyg används.

Bär bara maskinen med Metabo-bärselen (7) 

tvärs över bröst och rygg (bild a, sidan 2). Håll 

maskinen stilla.

Bär ALDRIG maskinen med bärselen (7) runt 

halsen (bild b, sidan 2). 

7.1 Flerfunktionsövervakad maskin

Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken 

satt den i självskyddsläge. Du får 

varningssignal (ihållande pipljud). Den slår av efter 

max. 30 sekunder eller om du släpper 

strömbrytaren (10).

Trots skyddsfunktionen kan vissa 

användningsområden ge överbelastning som 

resulterar i maskinskador.

Orsak och åtgärd:

1.

Batteriet är nästan tomt 

(elektroniken skyddar 

batteriet mot djupurladdning).

Blinkar någon LED (15), så är batteriet nästan 

tomt. Tryck ev. på knappen (12) och kontrollera 

LED-laddindikeringen (13). Är batteriet nästan 

tomt, ladda det!

2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen 

får 

termoskyddet

 att lösa ut.

Låt maskin eller batteri svalna. 
Tips: Om batteriet känns väldigt varmt går det 

snabbare att kyla det i en ”AIR COOLED”-

laddare. 
Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den 

obelastad.

3. Metabo 

säkerhetsavstängning

: maskinen 

SLÅR AV av sig själv. Maskinen slår av vid 

strömspikar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett 

kast). Slå av maskinen med strömbrytaren (10)

Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. 

Försök att undvika att maskinen nyper.

5. Översikt

6. Före användning

7. Användning

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo