Инструкция для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 20 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

NEDERLANDS

nl

20

C Metabo-draagriem

D SDS-Plus gereedschap

E Verbindingsstuk

F Tandkrans-boorhouder

G Boor voor metaal en hout

H Schroefbit

I Speciaal vet (voor het smeren van het 

gereedschap-insteekeinde)

J Stofafzuigingssystemen:

a) Stofafzuigingsadapter

b) Stofafzuigset 43/50 mm

c) Afzuiginstallatie

Compleet toebehorenprogramma, zie 

www.metabo.com of de catalogus.

Reparaties aan elektrische gereedschap mogen 

uitsluitend door een erkende elektricien worden 

uitgevoerd! 
Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat 

gerepareerd dient te worden contact op met uw 

Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen 

www.metabo.com.
Lijsten met reserveonderdelen kunt u via 

www.metabo.com downloaden.

Accupacks niet in het water gooien.

Bescherm het milieu en geef elektrisch 

gereedschap en accupacks niet mee met het 

huisvuil. Neem de nationale voorschriften in 

acht voor een gescheiden inzameling en voor de 

recycling van afgedankte machines, verpakkingen 

en toebehoren.
Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch 

gereedschap alvorens het af te voeren. De 

contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met 

tape isoleren).

f

Toelichting bij de gegevens van pagina 3. 

Wijzigingen en technische verbeteringen 

voorbehouden.

U

= spanning van het accupack

n

0

= toerental bij onbelast draaien

ø

max

=maximale boordiameter

s

max

=maximale slagfrequentie

W

= slagenergie

S

= slagvermogen

m

= gewicht met het kleinste accupack

D

= spanhalsdiameter

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.

 Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn 

tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende 

geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de 

emissie van het elektrische gereedschap en een 

vergelijking van de verschillende elektrische 

gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het 

gebruik, de toestand van het elektrische 

gereedschap of het inzetgereedschap kan de 

daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen. 

Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met 

een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op 

grond van de overeenkomstig aangepaste 

taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van 

de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen. 
Totale trillingswaarde (vectorsom van drie 

richtingen) vastgesteld conform EN 60745:

a

h, HD

= trillingsemissiewaarde (hamerboren in 

beton)

a

h, Cheq

= trillingsemissiewaarde (beitelen)

K

h,HD/Cheq

 = onzekerheid (trilling)

Typisch A-gekwalificeerd geluidsniveau:

L

pA

= geluidsdrukniveau

L

WA

= geluidsvermogensniveau

K

pA

, K

WA

= onzekerheid

Tijdens het werken kan het geluidsniveau de 

80 dB(A) overschrijden.

Draag gehoorbescherming!

10. Reparatie

11. Milieubescherming

12. Technische gegevens

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo