Руководство пользователя для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 19 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

NEDERLANDS

nl

19

(continu-gepiep). Dit gaat na max. 30 seconden of 

na het loslaten van de drukschakelaar (10) uit.

Ondanks deze beveiligingsfunctie kan bij 

bepaalde toepassingen overbelasting en als 

gevolg daarvan beschadiging van de machine 

optreden.

Oorzaken en oplossingen:

1.

Accupack bijna leeg

: (De electronica 

beschermt het accupack tegen schade als 

gevolg van diepteontlading).

Knippert er een LED-lampje (15), dan is het 

accupack bijna leeg. Eventueel op toets (12) 

drukken en de laadtoestand aan de hand van de 

LED-lampjes (13) controleren. Is het accupack 

bijna leeg, dan moet het weer opgeladen 

worden!

2. Een lang aanhoudende overbelasting van de 

machine leidt tot 

temperatuuruitschakeling

.

Laat de machine of het accupack afkoelen. 
Opmerking: Voelt het accupack zeer warm aan, 

dan is het mogelijk het accupack in een „AIR 

COOLED“-laadapparaat sneller af te koelen. 
Opmerking: De machine koelt sneller af 

wanneer men hem onbelast laat draaien.

3. Metabo 

veiligheidsuitschakeling

: De machine 

is automatisch UITGESCHAKELD. Bij een te 

hoge stroom-toenamesnelheid (zoals 

bijvoorbeeld bij een plotselinge blokkering of 

terugslag) wordt de machine uitgeschakeld. 

Machine bij de drukschakelaar (10) 

uitschakelen. Vervolgens weer inschakelen en 

normaal verder werken. Zorg ervoor dat zich 

verder geen blokkeringen voordoen.

7.2 Instellen van de boordiepteaanslag

Extra handgreep (1) losdraaien. Stel de 

boordiepteaanslag (4) in op de gewenste 

boordiepte en draai de extra handgreep (1) weer 

vast.

7.3 In-/uitschakelen, toerental instellen

Inschakelen, toerental:

 drukschakelaar (10) 

indrukken. Het toerental kan met de drukschakelaar 

worden veranderd. 

Uitschakelen:

 Laat de drukschakelaar (10) los.

7.4 Functie kiezen

De blokkering (6) indrukken en aan de schakelkno

(5) draaien.

Boren

Hamerboren

Beitelen

Als u een beitel in de boorhamer aangebracht 

hebt, gebruik de machine dan uitsluitend in de 

stand Beitelen  .

Gebruik een machine niet als hefboom.

7.5 Beitelstand instellen

- De beitel inbrengen.

- De schakelknop (5) in de stand 

 zetten.

- Aan de beitel draaien totdat deze zich in de 

gewenste stand bevindt.

- De schakelknop (5) in de stand 

 draaien. 

Als u een beitel in de boorhamer aangebracht 

hebt, gebruik de machine dan uitsluitend in de 

stand Beitelen 

.

7.6 Draairichting, transportbeveiliging

(Inschakelblokkering) instellen

Draairichtingschakelaar (9) alleen 

gebruiken wanneer de motor stilstaat!!

Draairichtingschakelaar (9) indrukken.
Zie pagina 2:

R

= Rechtsloop ingesteld (om te boren, 

hamerboren, beitelen, schroeven 

vastdraaien)

L

= Linksloop ingesteld (voor het losdraaien van 

schroeven)

0

= Middenstand: transportbeveiliging

(Inschakelblokkering) ingesteld

7.7 Wisseling van gereedschap 

hamerboorhouder

Gereedschapsschacht voor het inzetten 

reinigen en met speciaal vet invetten 

(bestelnr. 6.31800)! Alleen SDS-Plus 

gereedschappen gebruiken!

Gereedschap insteken:

Gereedschap draaien en insteken tot het vast klikt. 

Het gereedschap wordt automatisch vergrendeld.

Gereedschap verwijderen:

Zie pagina 2, afb. A.
Gereedschapvergrendeling (2) in de pijlrichting 

naar achteren trekken (a) en het gereedschap 

verwijderen (b).

De ventilatiesleuven van de machine af en toe 

reinigen.

f

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.
Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in 

deze gebruikershandleiding genoemde eisen en 

kenmerken. 
Toebehoren stevig aanbrengen. Wordt de machine 

in een houder gebruikt: De machine goed 

bevestigen. Verlies van controle kan tot letsel 

leiden.
Zie pagina 4.

A Laadapparaten

B Accupacks met verschillende capaciteiten.

Koop alleen accupacks met een spanning die 

aansluit bij uw elektrisch gereedschap.

8. Onderhoud, reiniging

9. Toebehoren

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo