Инструкция по эксплуатации для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 18 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

NEDERLANDS

nl

18

De stofbelasting verminderen:

Stofdeeltjes die tijdens het werken met deze 

machine ontstaan, kunnen stoffen bevatten 

die kanker, allergische reacties, aandoeningen aan 

de luchtwegen, aangeboren afwijkingen of andere 

voortplantingsproblemen kunnen veroorzaken. 

Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn: lood 

(in loodhoudende verf), minerale stof (uit 

bakstenen, beton e.d.), additieven voor de 

behandeling van hout (chromaat, 

houtverduurzamingsmiddelen), enkele houtsoorten 

(zoals eiken- of beukenstof), metalen, asbest.

Het risico is afhankelijk van het feit hoe lang de 

gebruiker of in de buurt aanwezige personen aan de 

stofbelasting worden blootgesteld.

Deze stofdeeltjes mogen niet in het lichaam 

terechtkomen.

Om de belasting met deze stoffen te verminderen: 

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek en 

draag geschikte beschermingsmiddelen, zoals bijv. 

stofmaskers die in staat zijn om de microscopisch 

kleine stofdeeltjes uit de lucht te filteren.
Neem de voor uw materiaal, personeel, 

toepassingsgeval en locatie geldende richtlijnen in 

acht (bijv. arbeidsveiligheidsbepalingen, 

afvalbehandeling).
Verzamel de ontstane stofdeeltjes op de plaats 

waar deze ontstaan, voorkom dat ze neerslaan in 

de omgeving. 
Gebruik voor speciale werkzaamheden geschikte 

accessoires (zie hoofdstuk 9.). Daardoor komen 

minder stofdeeltjes ongecontroleerd in de 

omgeving terecht.
Gebruik een geschikte stofafzuiging.
Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende stofdeeltjes en de af te voeren 

luchtstroom van de machine niet op de gebruiker 

zelf of in de buurt aanwezige personen of op 

neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchtfilter te 

plaatsen,

- de werkplek goed te ventileren en door te 

stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen 

wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet 

uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

Zie pagina 3.

1 Extra handgreep

2 Gereedschapvergrendeling

3 Hamerboorhouder

4 Boordiepteaanslag

5 Schakelknop (voor het instellen van de functie)

6 Blokkering

7 Draagriem

8 Oog voor de bevestiging van de draagriem

9 Draairichtingschakelaar

10 Drukschakelaar

11 Handgreep

12 Toets voor de indicatie van de capaciteit 

13 Capaciteits- en signaalindicatie 

14 Accupack

15 LED-lampje

16 Toets voor ontgrendeling van de accupack 

* afhankelijk van de uitvoering

6.1 Montage van de extra handgreep

 Om veiligheidsredenen altijd de 

meegeleverde extra handgreep gebruiken.

Klemring openen door de extra handgreep (1) naar 

links te draaien. De extra handgreep op de 

spanhals van de machine schuiven. 

Boordiepteaanslag (4) inschuiven. De extra 

handgreep afhankelijk van de toepassing krachtig 

in de gewenste hoek vastdraaien.

6.2 Accupack

Het accupack (14) voor gebruik opladen.
Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.
De optimale opslagtemperatuur ligt tussen 10°C en 

30°C.
Li-Ion-accupacks „Li-Power“ hebben een 

capaciteits- en signaalindicatie (13):

- Druk  op  toets (12) en de laadtoestand wordt door 

de LED-verlichting aangegeven.

- Wanneer een LED-lampje knippert, is het 

accupack bijna leeg en moet worden opgeladen.

6.3 Accupack verwijderen, plaatsen

Verwijderen: toets voor de accupack-ontgrendelin

(16) indrukken en het accupack (14) er naar voren 

uittrekken.
Plaatsen: accupack (14) erop schuiven tot deze 

vast klikt.

6.4 Draagriem

Zo nodig de haak van de Metabo-draagriem (7) in 

het oogje (8) steken. De draagriem (7) instellen op 

de gewenste lengte.

Dragen:

Om onbedoeld starten te voorkomen de 

draairichtingschakelaar (9) in de middenstand 

brengen (transportbeveiliging).

Alleen dragen zonder ingezet

gereedschap.
De machine mag uitsluitend met de Metabo-

draagriem (7) dwars over borst en rug worden 

gedragen (Afbeelding a, pag. 2). De machine rustig 

vasthouden.

De machine mag NIET met de draagriem (7) om de 

nek worden gedragen (Afbeelding b, pag. 2)

7.1 Multifunctioneel bewakingssysteem van 

de machine

Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft 

de elektronica de zelfbeveiligingsmodus 

geactiveerd. Er klinkt een waarschuwingssignaal 

5. Overzicht

6. Ingebruikname

7. Gebruik

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo