Инструкция по эксплуатации для Valera 602.01B :: Страница 66 из 88
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Valera 602.01B

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 88 страниц
Размер - 2.3 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

VALERA tescilli bir Ligo Electric S.A Isviçre markasıdır.

Ürünün yada ambalajının üzerindeki         simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp, elektrik
ve elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel toplama noktalarından birine verilmesi
gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi, hem
de çevredekilerin sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem çevreye hem de sağlığa
zararlıdır. Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden
veya ürünü satın almış olduğunuz satıcıdan edinebilirsiniz.

“Turmalin İyonik Teknolojisi” özellikli VALERA cihazları, yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında
elektrostatik olarak yüklenerek doğal şekilde iyon üreten turmalin kaplı yüzeylerle donatılmıştır. 

IYON’lar nelerdir?

İyonlar doğada bulunan elektrik yüklü partiküllerdir. Negatif yüklü iyonlar, karşıt olan ve atmosferdeki
kirli partikülleri tutarak kaliteyi düşüren pozitif yüklü iyonları nötrlize ederek havayı arındırırlar. Negatif
yüklü iyonların eksikliği, şimşek çakmasından sonra veya deniz kenarı ile dağlarda, nehirlere ve su
yollarına yakın, temiz, doğal, yenileyici bir atmosferin bulunduğu yerlerde ortaya çıkar. 

Saçların nem dengesinde gelişme

Negatif yüklü iyonlar saçlarınızın doğal nem dengesini korumaya yardımcı olurlar.  Özellikle de yeni
yıkanmış saçta bulunan su partiküllerini küçülterek saçların emmesine olanak sağlarlar. bu şekilde
saçlarınızın doğal nem dengesine sağlarlar. 

Saçlarda bakım etkisi

Gelişmemiş nem desteği ile saçlarınızın bakımı desteklenerek canlanma sağlar. Böylece daha
yumuşak,  daha kolay taranan, daha hacimli ve daha parlak saçlara kavuşulur. 

Elektrostatik yüke veya “elektriklenmeye” son

Negatif yüklü iyonlar sayesinde statik elektrik yükünün azalması sağlanarak uçuşan saçlara ve
kırıklara son verilir. 

TEMİZLİK VE BAKIM 

Cihazı temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz!
Cihazınızı nemli bir bezle temizleyebilirsiniz, ancak kesinlikle su veya herhangi bir sıvı ile temas
ettirmeyiniz!
Cihazınızı tozdan koruyunuz. Gerekirse, hava giriş ızgaralarını bir saç fırçası veya ince bir resim
fırçası ile dikkatlice temizleyiniz.
Kullanılan aksesuarları da çıkarınız ve temizleyiniz.

Bu cihaz 2004/108/CE, 2009/125/CE, 2006/95/CE Avrupa Direktiflerine ve şu
düzenlemeye uygundur: (CE) N. 1275/2008.

GARANTİ

VALERA tarafınızdan alınan cihaz için aşağıdaki koşullarda garanti sağlar:
1. Satın alma işleminin yapıldığı ülkedeki distribütörümüz tarafından belirlenen koşullar geçerlidir.

İsviçre ve 44/99/CE No'lu yönetmeliğin yürürlükte olduğu ülkelerde garanti süresi ev içi kullanımda
24 ay ve profesyonel veya benzer bir kullanımda ise 12 aydır. Garanti süresi cihazın satın alındığı
tarihten itibaren başlar. Cihazın alındığı satın alma tarihi, satıcı tarafından doldurulan ve
damgalanan bu garanti sertifikası veya satın alma belgesinde yer alan tarihtir.

2. Garanti yalnızca bu garanti sertifikası veya satın alma belgesi ibraz edildiğinde uygulanabilir.
3. Garanti, garanti süresi boyunca ortaya çıkan hatalı malzeme veya üretimden kaynaklanan tüm

sorunların giderilmesini kapsar. Cihazdaki sorunların giderilmesi cihazın tamir edilmesi veya
cihazın kendinin değiştirilmesi ile sağlanabilir. Garanti, normlara uygun olmayan elektrik
şebekesine yapılan bağlantıdan ve Kullanım Normlarına uymayarak yanlış kullanımdan
kaynaklanan hasarları ve bozulmaları kapsamaz.

4. Yürürlükteki yasalarca belirlenmiş olan sorumluluklar dışında, özellikle cihaz ile ilgili zamanla

meydana gelebilecek olası hasarlara dair zararların ödenmesi gibi herhangi bir şekilde hak iddia
edilemez.

5. Garanti servisi ücretsiz olarak sağlanacaktır; bu hizmet garanti süresini uzatmayacak veya yeni bir

garanti süresi başlatmayacaktır.

6. Cihaz yetkili olmayan kişilerce kurcalandığında veya tamir edildiğinde garanti geçersiz olacaktır.
Arıza durumunda, cihazı iyice ambalajlanmış bir şekilde, satıcı tarafından tarihi atılmış ve
damgalanmış garanti sertifikası ile birlikte yetkili Destek Merkezlerimizden birine veya garanti
kapsamındaki tamir işlemini gerçekleştirmek üzere yasal ithalatçısına iletecek olan, cihazı satın almış
olduğunuz mağazaya iade ediniz.

66

00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1  13/09/

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 PRO STYLE 400 TOURMALINE Type 602.. INSTRUCTIONS FOR USE Distributed by Ligo Electric SA - 6853 Ligornetto - Switzerland Valera is a registered trademark of Ligo Electric S.A. - Switzerland 13/09/

 • Страница 2 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 GB Hot air styler set with Tourmaline Technology Translation from original instructions D Warmluft-Styler mit Tourmaline Technology F Sèche-cheveux Multistyler avec Tourmaline Technology I Multistyler asciugacapelli con Tourmaline Technology E

 • Страница 3 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 English OPERATING INSTRUCTIONS Mod. 602.. Hot air styler set with Tourmaline Technology Please read these operating instructions carefully as they include valuable advice on safety and how to use the equipment. Look after these operating

 • Страница 4 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Always allow the unit to cool before putting it away and never wrap the cord around the unit. • Check that the cord has not been damaged from time to time. • Do not use your unit if it is not working properly, if it has fallen or if the cord is

 • Страница 5 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 surfaces. When exposed to high temperatures, they are electrostatically charged and produce ions in a natural way. What are ions? Ions are electrically charged particles found in nature. Negatively charged ions help to purify the air by

 • Страница 6 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Deutsch BEDIENUNGSANLEITUNG Mod. 602.. Warmluft-Styler mit Tourmaline Technology Lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen für Ihre Sicherheit und den korrekten Gebrauch des Geräts enthält.

 • Страница 7 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit Wechselstrom und prüfen Sie, dass die Versorgungsspannung mit der auf dem Gerät angegebenen übereinstimmt. • Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. • Legen Sie das Gerät nicht

 • Страница 8 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Anschließend den Ring des Geräts gegen den Uhrzeigersinn bis zur Übereinstimmung der Symbole drehen (►●). Zum Wechseln des Aufsatzes den Ring im Uhrzeigersinn bis zur Ausgangsposition drehen ►◄ und den Aufsatz abnehmen. NÜTZLICHE TIPPS 1. Vor dem

 • Страница 9 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 REINIGUNG UND PFLEGE Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts immer den Netzstecker! Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Schützen Sie das Gerät vor Staub. Reinigen Sie im

 • Страница 10 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Français INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION Mod. 602.. Sèche-cheveux Multistyler avec Tourmaline Technology Nous vous prions de lire attentivement les instructions suivantes. Elles contiennent des conseils précieux au sujet de la sécurité et de

 • Страница 11 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Reliez l’appareil à une prise de courant alternatif et contrôlez que la tension de réseau correspond à celle indiquée sur l’appareil. • Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou autres liquides. • Evitez de poser l’appareil en un lieu non à

 • Страница 12 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 CONSEILS POUR L’EMPLOI 1. Avant d’utiliser l’appareil, lavez-vous les cheveux et séchez-les avec une serviette. 2. Introduisez la fiche de l’appareil dans la prise de courant. 3. Séchez vos cheveux en utilisant l’appareil sans accessoires avant de

 • Страница 13 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Protégez votre appareil contre la poussière. Si nécessaire, nettoyez délicatement avec une brosse ou un pinceau les grilles d’entrée et de sortie de l’air. Enlevez et nettoyez également les accessoires utilisés. Cet appareil est conforme aux

 • Страница 14 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Italiano ISTRUZIONI PER L’USO Mod. 602.. Multistyler asciugacapelli con Tourmaline Technology Vi preghiamo di leggere con attenzione le presenti istruzioni per l’uso, queste contengono preziosi consigli relativi alla sicurezza ed all’uso

 • Страница 15 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Collegare l’apparecchio solo a corrente alternata e controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull’apparecchio. • Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua o in altri liquidi. • Non appoggiare l’apparecchio in un luogo

 • Страница 16 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 3. Asciugate i capelli utilizzando l’apparecchio senza accessori prima di dare forma con le spazzole. 4. Capelli appena lavati e asciugati permettono lo styling migliore. 5. Le prime volte che si usa l’apparecchio é consigliabile esercitarsi su

 • Страница 17 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 una spazzola o un pennello le griglie di entrata e di uscita dell’aria. Rimuovete e pulite anche gli accessori utilizzati. Questo apparecchio è conforme alle direttive europee 2004/108/CE, 2009/125/CE, 2006/95/CE ed al regolamento (CE) N.

 • Страница 18 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Español INSTRUCCIONES DE EMPLEO Mod. 602.. Multistyler con Tourmaline Technology Lea con atención las presentes instrucciones ya que contienen información importante sobre la seguridad y el uso del aparato. Conserve estas instrucciones con esmero.

 • Страница 19 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Conecte el aparato sólo a corriente alterna y controle que la tensión de red corresponda con la indicada en el mismo. • No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos. • No apoye el aparato en un lugar desde el cual pueda caer dentro

 • Страница 20 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 3. Seque los cabellos utilizando el aparato sin accesorios y, luego, utilice los cepillos para darles forma. 4. Los cabellos recién lavados y secados facilitan el moldeado. 5. Cuando utilice el aparato por primera vez, practique en áreas pequeñas

 • Страница 21 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Este aparato es conforme a las directivas europeas 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE y al reglamento (CE) N. 1275/2008. GARANTÍA VALERA garantiza el aparato que Ud. ha comprado bajo las siguientes condiciones: 1. Son válidas las condiciones de

 • Страница 22 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Nederlands GEBRUIKSAANWIJZING Mod. 602.. Multistyler föhn met Tourmaline Technology Wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing met waardevolle adviezen voor de veiligheid en het gebruik van het apparaat aandachtig te lezen. Bewaar deze

 • Страница 23 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom en controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat wordt aangegeven. • Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. • Leg het apparaat nooit op een

 • Страница 24 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 3. Droog uw haar met het apparaat zonder de accessoires, voordat u uw kapsel gaat stylen met de borstels. 4. Net gewassen en gedroogd haar kunnen beter in model worden gebracht. 5. De eerste keren dat u het apparaat gebruikt is het raadzaam met

 • Страница 25 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2009/125/EG, 2006/95/EG en aan de verordening (EG) nr. 1275/2008. GARANTIE Valera biedt volgende garantievoorwaarden: 1 Van toepassing zijn de garantievoorwaarden die door onze

 • Страница 26 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Portoguês INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Mod. 602.. Multistyler secador de cabelo com Tourmaline Technology Leia atentamente as presentes instruções de utilização. Elas contêm valiosos conselhos relativos à segurança e ao uso do aparelho. Conserve

 • Страница 27 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Ligue o aparelho apenas a uma corrente alternada e certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada no aparelho. • Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutros líquidos. • Não coloque o aparelho num local do qual ele possa cair na

 • Страница 28 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 CONSELHOS PARA A UTILIZAÇÃO 1. Antes de utilizar o aparelho, lave o cabelo e seque-o com uma toalha. 2. Introduza a ficha do aparelho na tomada de corrente. 3. Seque o cabelo utilizando o aparelho sem quaisquer acessórios, antes de lhe dar forma

 • Страница 29 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Proteja o aparelho contra o pó. Se necessário, limpe delicadamente com uma escova ou um pincel as grelhas de entrada e de saída do ar. Retire e limpe também os acessórios utilizados. Este aparelho está em conformidade com as directivas europeias

 • Страница 30 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Norsk BRUKSANVISNING Mod. 602.. Multistyler hårtørker med Tourmaline Technology Vennligst les denne bruksanvisningen nøye. Her finner du viktig informasjon om sikker bruk av apparatet. Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Også tilgjengelig på

 • Страница 31 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • La alltid apparatet avkjøle seg før du legger det bort og surr aldri ledningen rundt det. Kontroller regelmessig at ledningen er i god stand. • Bruk ikke apparatet hvis det er noe feil på det, dersom det er falt ned eller om ledningen er skadet.

 • Страница 32 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 VALERA apparatene med “Tourmaline Ionic Technology” har overflater bekledd med turmalin som ved høye temperaturer lades elektrostatisk og produserer ioner på en naturlig måte. Hva er ioner? Ioner er elektrisk ladede partikler som finnes i naturen.

 • Страница 33 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Svenska BRUKSANVISNING Modell 602.. Multistyler hårtork med turmalinteknologi Läs denna bruksanvisning noggrant. Här finns praktiska råd om säkerhet och användning av apparaten. Spar bruksanvisningen. Finns även på www.valera.com

 • Страница 34 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Lägg aldrig apparaten på en plats där det finns risk att den faller ned i vatten eller andra vätskor. • Ta aldrig upp en elektrisk apparat som fallit ned i vatten. Dra i stället omedelbart ut stickproppen ur eluttaget. • Stäng alltid av

 • Страница 35 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 4. Nytvättat och nytorkat hår är lättare att styla. 5. Första gångerna du använder apparaten är det bra om du övar dig på en litet hårparti. ANVÄNDNING AV DE OLIKA TILLBEHÖREN • Termisk borste med infällbara kammar för perfekta vågor och lockar, Ø

 • Страница 36 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 GARANTI Nedan angivna villkor gäller för den garanti som VALERA ger för den apparat du har köpt: 1 Det är garantivillkoren som fastställts av vår officiella distributör i inköpslandet som gäller. I Schweiz och i länder där europadirektiv 44/99/EG

 • Страница 37 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Suomi KÄYTTÖOHJEET MALLI 602.. Turmaliiniteknologiaan perustuva Multistyler-hiustenkuivaaja Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä ne sisältävät tärkeitä laitteen turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita. Säilytä käyttöohjeet tallessa.

 • Страница 38 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Laitteen käyttö muuhun kuin hiusten käsittelyyn voi olla vaarallista. Laitteen valmistaja ei ole vastuussa vääränlaisesta käytöstä johtuvista vaurioista tai vammoista. • Laitteen saa kytkeä ainoastaan vaihtovirtajännitteeseen. Tarkista, että

 • Страница 39 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 4. Muotoilutulos on parempi, kun hiukset ovat vastapestyt ja kuivatut. 5. Kun käytät laitetta ensimmäisiä kertoja, kokeile sitä aluksi vain osaan hiuksista. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ • Lämpöharja, jossa on taipuisat piikit, täydellisten laineiden ja

 • Страница 40 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 TAKUU VALERA myöntää ostamallesi laitteelle takuun seuraavien ehtojen mukaisesti: 1.Ostomaan valtuutetun jälleenmyyjän määrittämät takuuehdot ovat voimassa. Sveitsissä sekä maissa, joissa noudatetaan Euroopan yhteisön direktiiviä 44/99/EY,

 • Страница 41 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Dansk BRUGSANVISNING Model 602.. Multistyler hårtørrer med Tourmaline Technology Vi beder Dem læse brugsanvisningen omhyggeligt, da den indeholder værdifulde råd om apparatets sikkerhed og brug. Opbevar brugsanvisningen med omhu. Også tilgængelige

 • Страница 42 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Efter brug slukkes apparatet altid, og stikket tages ud af stikkontakten. Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. • Træk ikke stikket ud af kontakten med våde hænder. • Brug hårtørreren således, at luftindgangs- og

 • Страница 43 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 med dette tilbehør med slukket apparet skal man lade håret komme ud af metaldelen ved at dreje ringen øverst på denne i retning med uret indtil endestoppet. Vikl så en hårtot rundt om børsten ved starte med spidserne indtil roden. Tænd apparatet

 • Страница 44 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 GARANTI VALERA garanterer apparatet, som De har købt, på følgende betingelser: 1. Det er garantibestemmelserne, der er fastsat af vores officielle distributør i købslandet, der er gældende. I Schweiz og i de lande, hvor det europæiske direktiv

 • Страница 45 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Magyar HASZNÁLATI UTASÍTÁS Mod. 602.. Multistyler hajszárító Tourmaline Technology-val Figyelmesen olvassuk el a készülék használatára és biztonságos üzemeltetésére vonatkozó alábbi előírásokat és hasznos tanácsokat. Ezeket a használati

 • Страница 46 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • A készüléket csak váltóáramú hálózati aljzatba csatlakoztassuk, ellenőrizzük, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adatlapján feltüntetett értékkel. • Ne merítsük vízbe vagy más folyadékba a készüléket! • Ne tegyük le olyan helyre

 • Страница 47 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 HASZNÁLATI TANÁCSOK 1. A berendezés használata előtt mosson hajat és törölje meg egy törülközővel. 2. Csatlakoztassa a berendezés dugóját az aljzatba. 3. Mielőtt a kefékkel formázná a haját, szárítsa meg a tartozék nélküli berendezéssel. 4. A

 • Страница 48 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 A készülék megfelel a 2004/108/EK, 2009/125/EK, 2006/95/EK irányelveknek és az (EK) 1275/2008 rendeletnek. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK A VALERA cég az ön által vásárolt készülékre az alábbi feltételek szerint vállal garanciát: 1. A készülékre vonatkozó

 • Страница 49 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Český NÁVOD K POUŽITÍ Mod. 602.. Multistyler fén na vlasy s turmalínovou technologií Čtěte návod pozorně obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti a obsluhy přístroje K dispozici také na www.valera.com BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ • Důležité:

 • Страница 50 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Před uskladněním nechte přístroj vychladnout a neotáčejte přívodní kabel kolem přístroje. • Občas zkontrolujte zda není kabel poškozen. • Nepoužívejte přístroj, jestliže nefunguje správně nebo je poškozen kabel. Neopravujte přístroj sami, ale

 • Страница 51 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Co to jsou ionty? Ionty jsou elektricky nabité částice, které se nacházejí v přírodě. Negativně nabité ionty pomáhají čistit ovzduší pomocí neutralizace kladných iontů, které naopak zhoršují kvalitu ovzduší udržováním velké části znečišťujících

 • Страница 52 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Română INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE Mod. 602.. Multistyler uscător de păr cu Tourmaline Technology Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire, deoarece conţin recomandări importante privind siguranţa şi utilizarea aparatului.

 • Страница 53 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • • • • • • • • • • • • • Nu aşezaţi aparatul într-un loc de unde poate cădea în apă sau în alt lichid. Nu încercaţi să scoateţi nici un aparat electric căzut în apă: scoateţi-l din priză imediat. Opriţi întotdeauna aparatul când îl aşezaţi. După

 • Страница 54 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 accesoriu, cu aparatul stins faceţi să iasă perii din corpul metalic, rotind inelul situat la extremitatea acestuia, în sens orar, până la oprire. Înfăşuraţi apoi o şuviţă de păr pe perie, pornind dinspre vârfuri, până la rădăcină. Aprindeţi

 • Страница 55 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 GARANŢIE VALERA garantează produsul pe care l-aţi cumpărat în următoarele condiţii: 1. Sunt valabile condiţiile de garanţie stabilite de dealer-ul nostru oficial în ţara de cumpărare. în Elveţia şi în ţările în care e în vigoare directiva

 • Страница 56 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI Mod. 602.. Multistyler suszarka do włosów Tourmaline Technology Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Zawiera ona wskazówki i zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia. Instrukcję

 • Страница 57 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Urządzenie należy podłączać wyłącznie do źródła prądu zmiennego. Sprawdzać, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej. • Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach. • Nie kłaść urządzenia w miejscu, z

 • Страница 58 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 4. Świeżo wymyte i wysuszone włosy łatwiej można modelować. 5. W początkowym okresie korzystania z urządzenia zaleca się wypróbować jego możliwości na niewielkim obszarze włosów. STOSOWANIE NASADEK I AKCESORIÓW • Szczotka termiczna z wysuwanymi

 • Страница 59 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 GWARANCJA VALERA udziela gwarancji na zakupione przez Państwa urządzenie na następujących warunkach: 1. Obowiązują warunki gwarancji określone przez oficjalnego dystrybutora w kraju zakupu. W Szwajcarii oraz w krajach, w których obowiązuje

 • Страница 60 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mod. 602.. Πιστολάκι μαλλιών Multistyler με τεχνολογία τουρμαλίνης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης καθώς περιλαμβάνουν πολύτιμες συμβουλές ασφάλειας και τον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού. Φυλάξτε τις

 • Страница 61 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος και ελέγξτε αν η τάση της παροχής ρεύματος αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή. • Μην βουτάτε ποτέ τη συσκευή αυτή σε νερό ή άλλο υγρό. • Μην τη τοποθετείτε στο δάπεδο και όπου

 • Страница 62 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Πριν κάνετε χρήση της συσκευής, πλύνετε τα μαλλιά σας και σκουπίστε τα με μια πετσέτα. 2. Βάλτε το φις στην πρίζα. 3. Στεγνώστε τα μαλλιά σας με το σεσουάρ χωρίς εξαρτήματα. 4. Μαλλιά που μόλις πλύθηκαν και στέγνωσαν

 • Страница 63 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Αν χρειαστεί καθαρίστε τον αγωγό εισόδου του αέρα και την γρίλια εξόδου με μια μικρή βούρτσα. Βγάζετε και καθαρίζετε τα εξαρτήματα που χρησιμοποιείτε. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2004/108/ΕΚ, 2009/125/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και

 • Страница 64 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Türkçe KULLANIM TALİMATLARI Mod. 602.. Multistyler saç kurutma makinesi ile Turmalin Teknolojisi Aşağıdaki kullanım talimatlarını dikkatle okumanızı rica ediyoruz, bu talimatlar cihazın güvenli kullanımı için değerli öneriler içermektedir. Bu

 • Страница 65 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 bulunmaktadır. Böyle bir durumda düğmeyi 0 konumuna getiriniz ve cihazı 5 dakika süreyle soğumaya bırakınız. • Kaldırmadan önce mutlaka cihazın soğumasını bekleyiniz ve kesinlikle kordonu cihazın etrafına sarmayınız. Kablonun hasarlı olmadığından

 • Страница 66 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 “Turmalin İyonik Teknolojisi” özellikli VALERA cihazları, yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında elektrostatik olarak yüklenerek doğal şekilde iyon üreten turmalin kaplı yüzeylerle donatılmıştır. IYON’lar nelerdir? İyonlar doğada bulunan elektrik

 • Страница 67 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Slovenský NÁVOD NA OBSLUHU Type 602.01B - Teplovzdušná kulma Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na obsluhu, prehliadnite vyobrazenie a návod uschovajte na neskoršie použitie. K dispozícii aj na stránke www.valera.com

 • Страница 68 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky, pretože v blízkosti vody představuje nebezpečenstvo i pokiaľ je vypnutý. • Otvory na priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Zapnutý spotrebič neodkladajte na mäkké povrchy (napríklad

 • Страница 69 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Čo sú ionty? Ionty sú elektricky nabité častice, ktoré sa nachádzajú v prírode. Negatívne nabité ionty pomáhajú čistiť ovzdušie pomocou neutralizácie kladných iontov, naproti tomu, redukujú ich kvalitu zachytením znečisťujúcich prvkov v atmosfére.

 • Страница 70 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Українська ІІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Mod. 602.. Фен Multistyler (турмалінова технологія) Прочитайте, будь ласка, цю інструкцію уважно: вона містить цiннi поради стосовно безпечного використання приладу. Зберігайте цю інструкцію для подальшого

 • Страница 71 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Підключайте прилад виключноджерела змiнного струму та перевіряйте, щоб напруга в мережі співпадала зі значенням на табличці приладу. • Ніколи не занурюйте прилад у воду та в iншi рiдини. • Не кладiть прилад в мiсцях, звiдки вiн може впасти у

 • Страница 72 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 РЕКОМЕНДАЦIЇ З ВИКОРИСТАННЯ 1. Перед користуванням вимийте та ретельно висушіть волосся рушником. 2. Вставте вилку приладу в електричну розетку. 3. Перед укладкою відповідною щіткою висушіть волосся феном без використання будьяких насадок. 4.

 • Страница 73 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Захищайте ваш прилад вiд пилу. В разi необхiдностi скористуйтеся щiткою або пензликом для очищення решiток для всмоктування повiтря. Знiмiть та очистiть також використанi насадки. Цей прилад відповідає вимогам європейських директив 2004/108/CE,

 • Страница 74 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Русский ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Mod. 602.. фена Multistyler с Tourmaline Technology Просим Вас внимательно прочитать и бережно хранить настоящую инструкцию по эксплуатации; она содержит важные указания по безопасности и использованию прибора.

 • Страница 75 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 • Подключайте прибор только к сети переменного тока и проверяйте, чтобы напряжение сети соответствовало напряжению, указанному на приборе. • Никогда не погружайте прибор в воду и прочие жидкости. • Не ставьте прибор в такое место, откуда он мог бы

 • Страница 76 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. Прежде, чем пользоваться прибором, вымойте волосы и подсушите их полотенцем. 2. Вставьте вилку сетевого шнура прибора в электрическую розетку 3. Высушите волосы прибором без насадок прежде, чем придавать форму прическе с

 • Страница 77 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 ЧИСТКА И УХОД Прежде чем приступать к чистке прибора, обязательно выньте вилку из электрической розетки! Можно протирать прибор влажной тряпкой; но ни в коем случае не погружайте его в воду или в какую-либо другую жидкость! Берегите ваш прибор от

 • Страница 78 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 ϝΎϤόΘγϻ΍ ΕΎϤϴϠόΗ ϦϴϟΎϣέϮΘϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘΑ Multistyler ήϠϳΎΘγ ϲΘϟϮϣ ήόθϟ΍ ϒϔΠϣ 602.. Mod Ύϣ ϲϓ ΔϣΎϫ ΢΋Ύμϧ ϰϠϋ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϩάϫ ϱϮΘΤΗ .ιήΣϭ ΔϗΪΑ ϝΎϤόΘγϻ΍ ΕΎϤϴϠόΗ Γ˯΍ήϗ ϰΟήϳ .ϩάϫ ϝΎϤόΘγϻ΍ ΕΎϤϴϠόΗ ϰϠϋ ΔϳΎϨόΑ φϓΎΣ .ϪΟϭ Ϟπϓ΃ ϰϠϋ ίΎϬΠϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ΔϣϼδΑ ϖϠόΘϳ

 • Страница 79 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 .ϪϟΎϤόΘγ΍ ϡΪϋ ϭ΃ ϪϛήΗ ΪϨϋ ΎϣϭΩ ίΎϬΠϟ΍ ˯ΎϔσΈΑ Ϣϗ ΐΤδΗ ϻ .ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ έΎϴΘϟ΍ βΒϘϣ Ϧϋ βΑΎϘϟ΍ Ϟμϓ΍ϭ ίΎϬΠϟ΍ ˯ΎϔσΈΑ Ϣϗ ˬϝΎϤόΘγϻ΍ ΪόΑ .ϚϠδϟ΍ ΪθΑ έΎϴΘϟ΍ βΒϘϣ Ϧϣ βΑΎϘϟ΍ .ΔϠϠΒϣ ϚϳΪϳ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· έΎϴΘϟ΍ βΒϘϣ Ϧϣ βΑΎϘϟ΍ ΐΤδΗ ϻ ϦϴΨδΘϟ΍ Ϊο ϕ΍ϮΑ Ωϭΰϣ ίΎϬΠϟ΍ .ΓΩϭΪδϣ ήϴϏ

 • Страница 80 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 ΓΩΪόΘϤϟ΍ ΕΎϘΤϠϤϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ϢϠϣ 30 ήτϗ ˬΓίΎΘϤϤϟ΍ Ε΍ΪϴόΠΘϟ΍ϭ ΕΎΟϮϤΘϠϟ εΎϤϜϧϼϟ ϞΑΎϗ ςθϤΑ Δϳέ΍ήΣ ΓΎηήϓ y ΢ϨϤϳ ϲϧΪόϤϟ΍ ϑϼϐϟ΍ .ΔϤΨπϟ΍ ΕΎΟϮϤϟ΍ϭ ήόθϟ΍ ΪϴϋΎΠΗ Δόϳήγ ΔϘϳήτΑ ϥϮϜΘϟ ΎϬΘγ΍έΩ ΖϤΗ ϥΎϨγ΃ Ν΍ήΧΈΑ Ϣϗ ˬ΄ϔτϣ ίΎϬΠϟ΍ϭ ϖΤϠϤϟ΍ ΍άϫ Δτγ΍ϮΑ ήόθϟ΍ ΢ϳήδΘϟ .ϝϮσ΃

 • Страница 81 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 81 13/09/

 • Страница 82 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 ϪϣΎϧΖϧΎϤο :ΪϳΎϤϧϲϣ ΖϧΎϤο ϞϳΫ ςϳ΍ήη ΎΑ ΍έ ΎϤη ςγϮΗ ϩΪηϱέ΍ΪϳήΧ ϩΎ̴ΘγΩ VALERA ήΒΘόϣ ΪϳήΧ ϞΤϣ έϮθ̯ έΩ Ύϣ ϲϤγέ ϩΪϨϨ̯ϊϳίϮΗ ςγϮΗ ϩΪηϦϴϴόΗ ΖϧΎϤο ςϳ΍ήη .1 ˬΪϨΘδϫ ήΒΘόϣ 44/99/CE ϲϳΎ̡ϭέ΍ Ε΍έήϘϣ Ϫ̯ ϲϳΎϫέϮθ̯ ϭ βϴ΋Ϯγ έΩ .ΪϨΘδϫ ϪΑΎθϣ Ύϳ ̵΍ϪϓήΣ ϩΩΎϔΘγ΍ ϱ΍ήΑ ϩΎϣ

 • Страница 83 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 ήΘϣ̶Ϡϴϣ 25 ήτϗ ˬ̶̳ΪϨθΧέΩ ϭ ΎϫϢΠΣ ̵΍ήΑ ϩΪϨϫΩ̫ΎγΎϣ ήΑί ̵ΎϫϮϣ ΎΑ ̶Ηέ΍ήΣ αήΑ • Ϧϳ΍ήΑϩϭϼϋ .Ζγ΍ ΐγΎϨϣ ˬΎϬϧ΁ ϪΑ ̶̳ΪϨθΧέΩ ϭ ϢΠΣ ϥΩ΍Ω ΎΑ ΎϫϮϣ ϥΩή̯ϪϧΎη ̵΍ήΑ ΎλϮμΨϣ .ΪϫΩ̶ϣ ΍έ ΖγϮ̡ ϩΪϨϫΩ̫ΎγΎϣ ήΛ΍ ̮ϳ ϡΎΠϧ΍ ϩίΎΟ΍ Ύϫ̮Ψϴγ ϩΪηΩή̳ ̭Ϯϧ ˬ̶ϧίαήΑ ϦϴΣέΩ ̵ΎϫϪηϮΧ ˬϥΩή̯ίΎΑ

 • Страница 84 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 ©€] ½Zˀm ž˜« ÉY€] .|̌°] ©€] Y Y ÄyZ‹Á{ Á |ÌÀ¯ ‰Â»Zy Y ÃZ´f‡{ ,Ã{Z¨f‡Y Y ŠÌa .|̌°¿ ©€] Y Y ÄyZ‹Á{ †Ìy ÉZÅd‡{ Z] .|̌°¿ Y ©€] ºÌ‡ È¿|] ,ÃZ´f‡{ .|ÌrÌb¿ ÃZ´f‡{ Á{ Ä] Y ©€] ºÌ‡ ÃZ³pÌÅ Á {‹ ®Ày |ËY~´] ,ÃZ´f‡{ ¾f‹Y~³ZÀ¯ Y ŠÌa .|ÌËZ¼¿

 • Страница 85 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 ʇZ§ Ã{Z¨f‡Y ÉZŶ¼ ·YÂf‡{ ϦϴϟΎϣέϮΗ ̵έϭ΁Ϧϓ ΎΑ ήϠϳΎΘγ΍̶ΘϟϮϣ 602.. ϝΪϣ Ϧ̯̮θΧϮϣ ÃZ´f‡{ Y ¾¼ËY Ã{Z¨f‡Y ÇZ]{ |̨» ÊeZŸÔ—Y ÉÁZu Y€Ë -|ÌÅYÂz] d«{ Ä] Y Z¼ÀÅY Èq€f§{ ¾ËY Z¨˜· .d‡Y .|ËY{Ä´¿ {Ây {‚¿ É| ] cZ mY€» ÉY€] Y Äq€f§{ ¾ËY ΪηΎΑ̶ϣ

 • Страница 86 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Service Center CH VALERA - Service Via Ponte Laveggio, 9 6853 Ligornetto D BRAUKMANN GmbH Raiffeisenstrasse, 9 D 59757 Arnsberg Tel: +49 (0) 29 32 / 547 66 99 Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 477 valera-service@braukmann.de E Servicio Técnico Central

 • Страница 87 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Mod. Nr. Date of purchase Kaufdatum Date d’achat Data d’acquisto Fecha de adquisición Datum aankoop Data de compra Innkjøpsdato Inköpsdatum Ostopäivämäärä Købsdato Eladás dátuma Datum prodeje Data cumpãrãrii Data zakupu Satın alma tarihi Dátum

 • Страница 88 из 89

  00060581 Pro Style 400 Tourmaline sett2013:Layout 1 Guarantee card Garantiekarte Carte de garantie Certificato di garanzia Tarjeta de garantià Garantiekarte Certificado de garantia Garantibevis Garantibevis Takuutodistus Garantibevis Certificat de garanţie Záruční list Garancialevél Karta

 • Страница 89 из 89