Инструкция по эксплуатации для Bosch PKF 675F17E :: Страница 51 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

51

Unit

ăţ

ile de service abilitate

În cazul în care aparatul trebuie s

ă

 fie reparat, unit

ăţ

ile noastre 

de service abilitate v

ă

 stau la dispozi

ţ

ie.

Num

ă

rul E 

ş

i num

ă

rul FD:

Când v

ă

 adresa

ţ

i unit

ăţ

ii de service abilitate, v

ă

 rug

ă

m s

ă

 

indica

ţ

i num

ă

rul E 

ş

i num

ă

rul FD ale aparatului. Pute

ţ

i g

ă

si 

pl

ă

cu

ţ

a de fabric

ă

 cu aceste numere în actele aparatului.

Ţ

ine

ţ

i cont de faptul c

ă

, în cazul unei erori de operare, 

verificarea de c

ă

tre un tehnician din unit

ăţ

ile service, chiar 

ş

i în 

timpul perioadei de garan

ţ

ie, nu este gratuit

ă

.

Comand

ă

 de repara

ţ

ie 

ş

i consultan

ţă

 în caz de defec

ţ

iune

Datele de contact ale tuturor 

ţă

rilor le g

ă

si

ţ

i în lista de servicii 

pentru clien

ţ

i anexat

ă

.

Baza

ţ

i-v

ă

 pe competen

ţ

a produc

ă

torului. Astfel ve

ţ

i avea 

siguran

ţ

a c

ă

 repara

ţ

iile au fost executate de tehnicieni de 

service instrui

ţ

i, care sunt echipa

ţ

i cu piese de schimb originale 

pentru cuptorul dumneavoastr

ă

.

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch