Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 50 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

50

Cur

ăţ

area 

ş

i îngrijirea

Indica

ţ

iile din acest capitol v

ă

 vor ajuta la cur

ăţ

area plitei dvs.

Pute

ţ

i ob

ţ

ine substan

ţ

ele adecvate pentru cur

ăţ

are 

ş

i îngrijire de 

la serviciul nostru pentru clien

ţ

i sau prin e

­

Shop.

Placa vitroceramic

ă

Cur

ăţ

a

ţ

i plita dup

ă

 fiecare utilizare. Astfel, resturile de la g

ă

tit nu 

se lipesc prin ardere.
Cur

ăţ

a

ţ

i plita abia dup

ă

 ce aceasta s-a r

ă

cit suficient.

Utiliza

ţ

i numai produse de cur

ăţ

at adecvate pentru placa 

vitroceramic

ă

. Acorda

ţ

i aten

ţ

ie indica

ţ

iilor de cur

ăţ

are de pe 

ambalaj.
Nu utiliza

ţ

i niciodat

ă

:

detergent de vase pentru sp

ă

lare manual

ă

, nediluat

solu

ţ

ie de cur

ăţ

at pentru ma

ş

ina de sp

ă

lat vase

produse de cur

ăţ

are abrazive 

produse de cur

ăţ

are agresive precum spray de cuptoare sau 

produse pentru îndep

ă

rtarea petelor

bure

ţ

i care zgârie 

aparate de cur

ăţ

at cu jet sub presiune sau cu jet de abur

Murd

ă

ria pronun

ţ

at

ă

 poate fi îndep

ă

rtat

ă

 cel mai bine cu o 

r

ă

zuitoare pentru geamuri, disponibil

ă

 în comer

ţ

. Respecta

ţ

recomand

ă

rile produc

ă

torului.

O r

ă

zuitoare adecvat

ă

 pentru geamuri pute

ţ

i procura 

ş

i de la 

unitatea de service abilitat

ă

 sau în e

­

shop-ul firmei noastre.

Cu bure

ţ

i speciali pentru cur

ăţ

area pl

ă

cii vitroceramice, ob

ţ

ine

ţ

rezultate bune de cur

ăţ

are.

Cadrul plitei

Pentru a evita deterior

ă

ri la cadrul plitei, v

ă

 rug

ă

m s

ă

 respecta

ţ

urm

ă

toarele indica

ţ

ii:

Utiliza

ţ

i numai solu

ţ

ie cald

ă

 de ap

ă

 cu detergent.

Sp

ă

la

ţ

i temeinic lavetele noi, înainte de utilizare.

Nu utiliza

ţ

i substan

ţ

e caustice sau abrazive.

Nu folosi

ţ

i r

ă

zuitoare.

Remedierea defec

ţ

iunilor

În cazul în care apare o defec

ţ

iune, aceasta este deseori din 

cauze minore. Înainte de a chema unitatea de service abilitat

ă

acorda

ţ

i aten

ţ

ie indica

ţ

iilor din tabele.

Sistemul electronic al plitei dumneavoastr

ă

 se afl

ă

 sub panoul 

de comand

ă

. Din diverse cauze, temperatura din aceast

ă

 zon

ă

 

poate cre

ş

te puternic. 

Pentru ca sistemul electronic s

ă

 nu se supraînc

ă

lzeasc

ă

, atunci 

când este necesar, pozi

ţ

iile de fierbere sunt deconectate 

automat. Afi

ş

ajul 

”ƒ

”…

, sau 

Ӡ

 apare alternativ cu 

indicatorul c

ă

ldurii reziduale 

 sau 

œ

.

Afi

ş

aj

Eroare

M

ă

sur

ă

Niciuna

Alimentarea cu curent electric este între-

rupt

ă

.

Controla

ţ

i siguran

ţ

a aparatului la tablou. Verifica

ţ

i, cu ajutorul 

altor aparate electrice, dac

ă

 s-a produs o pan

ă

 electric

ă

.

Toate afi

ş

ajele se 

aprind intermitent

Panoul de comand

ă

 este ud sau se afl

ă

 

un obiect pe el.

Usca

ţ

i panoul de comand

ă

 sau îndep

ă

rta

ţ

i obiectul.

”ƒ

Pe mai multe pozi

ţ

ii de fierbere s-a g

ă

tit 

un timp mai lung, la o putere mare. Pen-

tru protejarea sistemului electronic, pozi-

ţ

ia de fierbere a fost deconectat

ă

.

A

ş

tepta

ţ

i un timp. Atinge

ţ

i un panou de comand

ă

 oarecare. Când 

se stinge 

”ƒ

, sistemul electronic s-a r

ă

cit suficient. Pute

ţ

i conti-

nua g

ă

titul.

”…

În ciuda deconect

ă

rii prin 

”ƒ

, sistemul 

electronic a continuat s

ă

 se înc

ă

lzeasc

ă

Din acest motiv au fost deconectate toate 

pozi

ţ

iile de fierbere.

A

ş

tepta

ţ

i un timp. Atinge

ţ

i un panou de comand

ă

 oarecare. Când 

se stinge 

”…

, pute

ţ

i continua g

ă

titul.

”† 

 

ş

i treapta de fier-

bere se aprind inter-

mitent 

ş

i alternativ. 

Se aude un semnal 

sonor

Avertizare: În zona panoului de comand

ă

 

se afl

ă

 o oal

ă

 fierbinte. Sistemul electro-

nic risc

ă

 s

ă

 se supraînc

ă

lzeasc

ă

.

Îndep

ă

rta

ţ

i oala. Indicatorul de eroare se stinge la scurt timp 

dup

ă

 aceea. Pute

ţ

i continua g

ă

titul.

”† 

 

ş

i semnal sonor În zona panoului de comand

ă

 se afl

ă

 o 

oal

ă

 fierbinte. Pentru protejarea sistemu-

lui electronic, pozi

ţ

ia de fierbere a fost 

deconectat

ă

.

Îndep

ă

rta

ţ

i oala. A

ş

tepta

ţ

i un timp. Atinge

ţ

i un panou de 

comand

ă

 oarecare. Când se stinge 

Ӡ

, pute

ţ

i continua g

ă

titul.

”‰

Pozi

ţ

ia de fierbere a func

ţ

ionat un timp 

prea îndelungat 

ş

i s-a deconectat.

Pute

ţ

i reconecta plita imediat.

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch