Руководство пользователя для Bosch PKF 675F17E :: Страница 49 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

49

Modificarea set

ă

rilor de baz

ă

Plita trebuie s

ă

 fie deconectat

ă

.

1.

Conecta

ţ

i plita.

2.

Pe durata urm

ă

toarelor 10 secunde, atinge

ţ

i simbolul 

0

 timp 

de 4 secunde

Pe afi

ş

ajul din stânga se aprind 

 

ş

i

 intermitent 

ş

i alternativ, 

pe afi

ş

ajul din dreapta se aprinde 

.

3.

Atinge

ţ

i simbolul 

0

 pân

ă

 când apare pe display-ul din 

stânga indica

ţ

ia dorit

ă

4.

Seta

ţ

i valoarea dorit

ă

 în domeniul de set

ă

ri.

5.

Atinge

ţ

i simbolul 

0

 timp de 4 secunde.

Setarea este activat

ă

.

Deconectare

Pentru p

ă

r

ă

sirea set

ă

rii de baz

ă

, deconecta

ţ

i plita de la 

întrerup

ă

torul principal 

ş

i seta

ţ

i din nou.

™„

Afi

ş

aj consum de energie

 (cere

ţ

i informa

ţ

ii despre tensiunea de re

ţ

ea de la furnizorul dumneavoastr

ă

 de energie 

electric

ă

)

‹ 

 Afi

ş

area consumului deconectat

ă

.*

 Afi

ş

area consumului la tensiunea de re

ţ

ea de 230V.

ƒ

 Afi

ş

area consumului la tensiunea de re

ţ

ea de 400V.

 Afi

ş

area consumului la tensiunea de re

ţ

ea de 220V.

 Afi

ş

area consumului la tensiunea de re

ţ

ea de 240V.

™†

Temporizatorul automat

‹ 

 Deconectat.*

-

ŠŠ

 Durata dup

ă

 care se deconecteaz

ă

 pozi

ţ

iile de fierbere

™‡

Durata semnalului sonor de sfâr

ş

it al temporizatorului

 10 secunde.*

ƒ n 

30 de secunde

„ 

1 minut.

™ˆ

Conectarea circuitelor de înc

ă

lzire

Deconectat.

 Conectat.

ƒ 

Ultima setare înainte de deconectarea pozi

ţ

iei de fierbere.*

™Š

Timpul de selectare a pozi

ţ

iei de fierbere

 Nelimitat: pute

ţ

i efectua oricând set

ă

ri la ultima pozi

ţ

ie de fierbere selectat

ă

, f

ă

r

ă

 s

ă

 selecta

ţ

i din nou.*

‚ 

Pute

ţ

i efectua set

ă

ri în primele 10 secunde dup

ă

 ce a

ţ

i selectat ultima pozi

ţ

ie de fierbere, apoi trebuie s

ă

 selecta

ţ

din nou pozi

ţ

ia de fierbere înainte de a efectua noi set

ă

ri.

™‹

Readucerea la setarea de baz

ă

 Deconectat.*

 Conectat.

Afi

ş

aj

Func

ţ

ie

 * Setare de baz

ă

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch