Инструкция по эксплуатации для Bosch PKF 675F17E :: Страница 48 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

48

Limitarea automat

ă

 a timpului

În cazul în care o pozi

ţ

ie de fierbere este conectat

ă

 un timp mai 

îndelungat f

ă

r

ă

 nicio modificare a set

ă

rilor, va fi activat

ă

 

limitarea automat

ă

 a timpului.

Înc

ă

lzirea pozi

ţ

iei de fierbere se întrerupe. Pe afi

ş

ajul pozi

ţ

iilor 

de fierbere se aprind intermitent 

ş

i alternativ 

 

 

ş

i indicatorul 

c

ă

ldurii reziduale 

/

œ

.

Afi

ş

ajul se stinge dac

ă

 atinge

ţ

i o suprafa

ţă

 de comand

ă

 

oarecare. Pute

ţ

i efectua reglarea din nou.

Momentul în care devine activ

ă

 limitarea timpului depinde de 

treapta de fierbere setat

ă

 (1 pân

ă

 la 10 ore).

Protec

ţ

ia la 

ş

tergere

Când 

ş

terge

ţ

i panoul de comand

ă

 în timp ce plita este pornit

ă

pute

ţ

i modifica set

ă

rile.

Pentru a evita acest lucru, plita dvs. are o func

ţ

ie de protec

ţ

ie la 

ş

tergere. Atinge

ţ

i simbolul 

- D

. Se aude un semnal sonor 

ş

se aprinde becul indicator de deasupra simbolului 

- D

Panoul de comand

ă

 este asigurat timp de 30 de secunde. 

Pute

ţ

ş

terge panoul de comand

ă

 f

ă

r

ă

 a modifica set

ă

rile.

Indica

ţ

ie: 

Întrerup

ă

torul general nu este influen

ţ

at de func

ţ

ia de 

protec

ţ

ie la 

ş

tergere. Pute

ţ

i opri plita oricând.

Afi

ş

area consumului de energie

Cu aceast

ă

 func

ţ

ie pute

ţ

i solicita afi

ş

area consumului total de 

energie de la conectarea 

ş

i pân

ă

 la deconectarea plitei.

Dup

ă

 deconectare, consumul va fi afi

ş

at pentru 10 secunde în 

kilowa

ţ

i or

ă

, de ex. 1,08kWh 

Exactitatea afi

ş

ajului depinde printre altele de calitatea tensiunii 

de la re

ţ

eaua de curent electric.

Afi

ş

ajul nu este activat. Cum activa

ţ

i afi

ş

ajul, afla

ţ

i în capitolul 

Set

ă

rile de baz

ă

.

Set

ă

ri de baz

ă

Aparatul dvs. dispune de diverse set

ă

ri de baz

ă

. Pute

ţ

i adapta 

aceste set

ă

ri la propriile obiceiuri.

N:K

Afi

ş

aj

Func

ţ

ie

™‚

Sistem automat de siguran

ţă

 împotriva accesului copiilor

 Deconectat.*

 Conectat.

™ƒ

Semnal sonor

‹ 

Semnalul sonor de confirmare 

ş

i semnalul de operare gre

ş

it

ă

 deconectate.

 Numai semnalul sonor de operare gre

ş

it

ă

 conectat.

ƒ

 Numai semnalul sonor de confirmare conectat.

 Semnalul sonor de confirmare 

ş

i semnalul de operare gre

ş

it

ă

 conectate.*

 * Setare de baz

ă

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch