Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 47 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

47

Sistemul de siguran

ţă

 împotriva accesului copiilor

Cu ajutorul sistemului de siguran

ţă

 împotriva accesului copiilor, 

împiedica

ţ

i pornirea plitei de c

ă

tre copii.

Pornirea 

ş

i oprirea sistemului de siguran

ţă

 

împotriva accesului copiilor

Plita trebuie s

ă

 fie deconectat

ă

.

Conectare: Atinge

ţ

i simbolul 

D

 timp de cca. 4 secunde. Becul 

indicator de deasupra simbolului 

se aprinde timp de 

10 secunde. Plita este blocat

ă

.

Deconectare: Atinge

ţ

i simbolul 

 timp de cca. 4 secunde. 

Plita este deblocat

ă

.

Sistem automat de siguran

ţă

 împotriva 

accesului copiilor

Cu aceast

ă

 func

ţ

ie, sistemul de siguran

ţă

 împotriva accesului 

copiilor este activat automat întotdeauna când opri

ţ

i plita.

Pornirea 

ş

i oprirea

Pute

ţ

i citi în capitolul Set

ă

rile de baz

ă

 cum s

ă

 porni

ţ

i sistemul 

automat de siguran

ţă

 împotriva accesului copiilor.

Temporizator

Temporizatorul poate fi utilizat în dou

ă

 moduri:

O pozi

ţ

ie de fierbere trebuie s

ă

 se opreasc

ă

 automat.

Ca ceas de buc

ă

t

ă

rie.

O pozi

ţ

ie de fierbere trebuie s

ă

 se 

deconecteze automat

Introduce

ţ

i durata pentru pozi

ţ

ia de fierbere dorit

ă

. Pozi

ţ

ia de 

fierbere se deconecteaz

ă

 automat dup

ă

 expirarea duratei de 

preparare reglate.

Setarea duratei de preparare

Pozi

ţ

ia de fierbere trebuie s

ă

 fie selectat

ă

 

ş

i set

ă

rile efectuate.

1.

Atinge

ţ

i simbolul 

0

. Se aprinde afi

ş

ajul 

x

 al pozi

ţ

iei de 

fierbere. În afi

ş

ajul timer-ului se aprinde 

‹‹

2.

În urm

ă

toarele 10 secunde, în domeniul de set

ă

ri regla

ţ

durata de preparare dorit

ă

.

Începe decrementarea duratei de preparare. Dac

ă

 a

ţ

i reglat 

câte o durat

ă

 de preparare pentru mai multe pozi

ţ

ii de fierbere, 

va fi afi

ş

at

ă

 întotdeauna durata de preparare pentru pozi

ţ

ia de 

fierbere selectat

ă

.

La expirarea timpului

La expirarea duratei de preparare, pozi

ţ

ia de fierbere se 

deconecteaz

ă

. Se emite un semnal 

ş

i pe afi

ş

aj se aprinde 

‹‹

 

timp de 10 secunde. Afi

ş

ajul 

x

 lumineaz

ă

 cu intensitate. 

Atinge

ţ

i un simbol oarecare. Afi

ş

ajele se sting, iar semnalul 

sonor înceteaz

ă

.

Corectarea sau 

ş

tergerea duratei

Selecta

ţ

i pozi

ţ

ia de fierbere 

ş

i atinge

ţ

i simbolul 

0

. Afi

ş

ajul 

x

 

lumineaz

ă

 cu intensitate. În domeniul de set

ă

ri, modifica

ţ

durata de preparare sau pozi

ţ

iona

ţ

i pe 

‹‹

.

Indica

ţ

ie: 

Pute

ţ

i seta durate de pân

ă

 la 99 de minute.

Temporizatorul automat

Cu aceast

ă

 func

ţ

ie pute

ţ

i s

ă

 preselecta

ţ

i o durat

ă

 de preparare 

pentru toate pozi

ţ

iile de fierbere. Dup

ă

 fiecare conectare a unei 

pozi

ţ

ii de fierbere, începe decrementarea duratei de preparare 

preselectate. Pozi

ţ

ia de fierbere se deconecteaz

ă

 automat 

dup

ă

 expirarea duratei de preparare reglate.

Cum porni

ţ

i temporizatorul automat, afla

ţ

i în capitolul Set

ă

ri de 

baz

ă

.

Indica

ţ

ie: 

Pute

ţ

i s

ă

 modifica

ţ

i durata de preparare pentru o 

pozi

ţ

ie de fierbere sau s

ă

 deconecta

ţ

i temporizatorul automat 

pentru pozi

ţ

ia de fierbere:

Selecta

ţ

i pozi

ţ

ia de fierbere 

ş

i atinge

ţ

i simbolul 

0

. Afi

ş

ajul dorit 

x

 lumineaz

ă

 cu intensitate. În domeniul de set

ă

ri, modifica

ţ

durata de preparare sau pozi

ţ

iona

ţ

i pe 

‹‹

.

Ceasul cu alarm

ă

 de buc

ă

t

ă

rie

Cu ajutorul ceasului cu alarm

ă

 de buc

ă

t

ă

rie pute

ţ

i regla durate 

de timp de pân

ă

 la 99 de minute. El este independent de toate 

celelalte set

ă

ri.

Conectarea ceasului cu alarm

ă

 de buc

ă

t

ă

rie

Pute

ţ

i conecta ceasul cu alarm

ă

 de buc

ă

t

ă

rie în 2 moduri 

diferite:

în condi

ţ

iile în care a

ţ

i selectat pozi

ţ

ia de fierbere, atinge

ţ

i de 

2 ori simbolul 

0

 în decurs de 10 secunde.

F

ă

r

ă

 pozi

ţ

ia de fierbere selectat

ă

, atinge

ţ

i simbolul 

0

.

Afi

ş

ajul 

V

 se aprinde.

Setarea ceasului de buc

ă

t

ă

rie

Seta

ţ

i timpul dorit în domeniul de set

ă

ri.

La expirarea timpului

La expirarea timpului se emite un semnal sonor. Pe afi

ş

ajul 

temporizatorului se aprinde 

‹‹

. Afi

ş

ajul 

V

 pentru ceasul de 

buc

ă

t

ă

rie se aprinde cu intensitate. Dup

ă

 10 secunde, afi

ş

ajul 

se stinge.

Afi

ş

area timpului

Selecta

ţ

i ceasul de buc

ă

t

ă

rie cu simbolul 

0

. Timpul va fi afi

ş

at 

timp de 10 secunde.

Corectarea timpului

Selecta

ţ

i ceasul de buc

ă

t

ă

rie cu simbolul 

0

 

ş

i seta

ţ

i din nou.

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch