Руководство пользователя для Bosch PKF 675F17E :: Страница 46 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

46

Dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii

Dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii înc

ă

lze

ş

te cu 

putere maxim

ă

 pozi

ţ

ia de fierbere 

ş

i apoi comut

ă

 singur

ă

 pe 

treapta de fierbere aleas

ă

 de dumneavoastr

ă

.

Timpul în care se înc

ă

lze

ş

te pozi

ţ

ia de fierbere depinde de 

treapta aleas

ă

 pentru fierberea îndelungat

ă

.

Setarea dispozitivului electronic de asisten

ţă

 

a prepar

ă

rii

Dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii poate fi activat 

numai în primele 30 de secunde dup

ă

 conectarea pozi

ţ

iei de 

fierbere:

1.

Seta

ţ

i treapta de fierbere îndelungat

ă

 dorit

ă

 pentru pozi

ţ

ia de 

fierbere.

2.

Atinge

ţ

i simbolul 

w

.

Dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii este activat. Pe 

afi

ş

aj se aprind intermitent 

ş

i alternativ 

 

ş

i treapta de fierbere 

îndelungat

ă

.

Dup

ă

 începerea fierberii, pe afi

ş

aj r

ă

mâne aprins

ă

 numai 

treapta de fierbere îndelungat

ă

.

Tabel pentru dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii

În urm

ă

torul tabel ve

ţ

i g

ă

si pentru ce preparate este adecvat 

dispozitivul electronic de asisten

ţă

.

Cantitatea mai mic

ă

 se refer

ă

 la pozi

ţ

iile de fierbere mici, iar 

cantitatea mai mare se refer

ă

 la pozi

ţ

iile de fierbere mari. 

Datele indicate reprezint

ă

 valori orientative.

Amesteca

ţ

i din când în când preparatele cu sosuri mai groase.

Indica

ţ

ii pentru dispozitivul electronic de 

asisten

ţă

 a prepar

ă

rii

Dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii este conceput 

pentru o preparare cu pu

ţ

in

ă

 ap

ă

, care menajeaz

ă

 substan

ţ

ele 

nutritive.

Pentru pozi

ţ

iile de fierbere mari, ad

ă

uga

ţ

i preparatului numai 

cca. 3 ce

ş

ti de ap

ă

, iar pentru pozi

ţ

iile de fierbere mici, numai 

cca. 2 ce

ş

ti de ap

ă

Acoperi

ţ

i oala cu un capac. 

Pentru alimentele care se prepar

ă

 cu mult

ă

 ap

ă

 (de ex. fidea) 

dispozitivul electronic de asisten

ţă

 nu este adecvat. 

Preparat cu dispozitivul electronic de asisten

ţă

Cantitate

Treapta de fier-

bere

Timpul total de 

preparare în 

minute

Înc

ă

lzire

Sup

ă

 limpede

Supe groase
Lapte**

500ml-1ltr
500ml-1ltr
200-400ml

A 7-8
A 2-3
A 1-2

4-7 min.
3-6 min.
4-7 min.

Înc

ă

lzirea 

ş

i men

ţ

inerea la cald

Tocan

ă

 (de ex. tocan

ă

 de linte)

400-800g

A 1-2

-

Decongelare 

ş

i înc

ă

lzire

Spanac congelat
Gula

ş

 congelat

300-600g
500g-1kg

A 2.-3.
A 2.-3.

10-20 min
20-30 min.

Preparare în lichid sub temperatura de fierbere

Pe

ş

te

300-600g

A 4-5*

20-25 min.

Fierbere

Orez (cu cantitate dubl

ă

 de ap

ă

)

Cartofi fier

ţ

i în coaj

ă

 cu 1-3 ce

ş

ti de ap

ă

Cartofi natur cu 1-3 ce

ş

ti de ap

ă

Legume cu 1-3 ce

ş

ti de ap

ă

Legume congelate, cu 1-3 ce

ş

ti de ap

ă

125-250g
750g-1,5kg
750g-1,5kg
500g-1kg
500g-1kg

A 2-3
A 4-5
A 4-5
A 2.-3.
A 4.-5.

20-25 min.
30-40 min.
20-30 min.
15

­

20 min.

15

­

20 min.

Preparare în

ă

bu

ş

it

ă

Rulade
Friptur

ă

 în

ă

bu

ş

it

ă

4 buc

ăţ

i

1kg

A 4-5
A 4-5

50-60 min.
80-100 min.

Pr

ă

jire**

Ş

ni

ţ

el, natur sau pane

Cotlet, natur sau pane
Friptur

ă

 (grosime 3 cm)

Pe

ş

te 

ş

i file de pe

ş

te pane

Pe

ş

te 

ş

i file de pe

ş

te, pane 

ş

i congelat, de ex. crochete de pe

ş

te

Cl

ă

tite

1-2 buc

ăţ

i

1-2 buc

ăţ

i

1-2 buc

ăţ

i

1-2 buc

ăţ

i

200-300g

A 6-7
A 6-7
A 7-8
A 6-7
A 6-7
A 6-7

8-12 min.
8-12 min.
8-12 min.
8-12 min.
8-12 min.
pr

ă

jire continu

ă

* Fierbere îndelungat

ă

 f

ă

r

ă

 capac

** F

ă

r

ă

 capac

Оглавление инструкции