Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 44 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

44

Pornirea plitelor

În acest capitol ve

ţ

i afla cum s

ă

 seta

ţ

i pozi

ţ

iile de fierbere. Ve

ţ

g

ă

si în tabel trepte de fierbere 

ş

i timpi de preparare pentru 

diverse preparate. 

Conectarea 

ş

i deconectarea plitei

Pute

ţ

i conecta 

ş

i deconecta plita cu ajutorul întrerup

ă

torului 

principal.
Conectare: Atinge

ţ

i simbolul 

%

. Se aude un semnal sonor. 

Becul indicator de deasupra comutatorului principal 

ş

i afi

ş

ajele 

 se aprind. Plita este gata de func

ţ

ionare.

Deconectare: atinge

ţ

i simbolul 

%

, pân

ă

 când becul indicator 

de deasupra comutatorului principal 

ş

i afi

ş

ajele se sting. Toate 

pozi

ţ

iile de fierbere sunt deconectate. Indicatorul de c

ă

ldur

ă

 

rezidual

ă

 r

ă

mâne aprins pân

ă

 când pozi

ţ

iile de fierbere se 

r

ă

cesc suficient.

Indica

ţ

ii

Plita se deconecteaz

ă

 automat când toate pozi

ţ

iile de fierbere 

sunt deconectate mai mult de 20 secunde.

Set

ă

rile r

ă

mân memorate primele 4 secunde dup

ă

 

deconectare. Dac

ă

 porni

ţ

i din nou în acest interval, plita se 

pune în func

ţ

iune cu set

ă

rile anterioare.

Setarea pozi

ţ

iei de fierbere

Seta

ţ

i treapta de fierbere dorit

ă

, în domeniul de set

ă

ri.

Treapta de fierbere 1 = puterea minim

ă

Treapta de fierbere 9 = puterea maxim

ă

Fiecare treapt

ă

 de fierbere are o treapt

ă

 intermediar

ă

. Ea este 

marcat

ă

 în panoul de reglaj cu simbolul 

û

.

Setarea treptei de fierbere

Plita trebuie s

ă

 fie conectat

ă

.

1.

 Atinge

ţ

i simbolul 

$

 pentru a selecta pozi

ţ

ia de fierbere.

Pe afi

ş

ajul treptelor de fierbere se aprinde 

, sub afi

ş

ajul 

treptelor de fierbere se aprinde 

¬

.

2.

În domeniul de set

ă

ri, seta

ţ

i treapta de fierbere dorit

ă

.

Modificarea treptei de fierbere

 

Selecta

ţ

i pozi

ţ

ia de fierbere 

ş

i seta

ţ

i treapta de fierbere dorit

ă

 în 

domeniul de set

ă

ri.

Oprirea pozi

ţ

iei de fierbere

Cu simbolul 

$

 selecta

ţ

i pozi

ţ

ia de fierbere. Seta

ţ

i în domeniul 

de set

ă

ri 0. Dup

ă

 circa 10 secunde apare indicatorul de 

temperatur

ă

 rezidual

ă

.

Indica

ţ

ii

Ultima pozi

ţ

ie de fierbere reglat

ă

 r

ă

mâne activat

ă

. Pute

ţ

i regla 

pozi

ţ

ia de fierbere f

ă

r

ă

 a o selecta din nou.

Pozi

ţ

ia de fierbere se regleaz

ă

 prin conectarea 

ş

deconectarea înc

ă

lzirii. Înc

ă

lzirea se poate conecta 

ş

deconecta 

ş

i la puterea cea mai mare.

Tabel de preparare

În urm

ă

toarele tabele g

ă

si

ţ

i câteva exemple. 

Timpii de preparare 

ş

i treptele de fierbere depind de tipul, 

greutatea 

ş

i calitatea alimentelor. Din acest motiv, este posibil 

s

ă

 existe diferen

ţ

e.

Folosi

ţ

i treapta 9 pentru începerea fierberii.

Amesteca

ţ

i din când în când preparatele cu sosuri mai groase.

Treapta de fierbere 

îndelungat

ă

Durata de fierbere 

îndelungat

ă

 în 

minute

Topire

Ciocolat

ă

, glazur

ă

 

Unt, miere, gelatin

ă

1-1.
1-2

-
-

Înc

ă

lzirea 

ş

i men

ţ

inerea la cald

Tocan

ă

 (de ex. tocan

ă

 de linte)

Lapte**
Înc

ă

lzirea în ap

ă

 a cârn

ă

ciorilor**

1-2
1.-2.
3-4

-
-
-

Decongelare 

ş

i înc

ă

lzire

Spanac congelat
Gula

ş

 congelat

2.-3.
2.-3.

10-20 min.
20-30 min.

Preparare în lichid sub temperatura de fierbere, fierbere la foc mic

Peri

ş

oare, g

ă

lu

ş

te

Pe

ş

te

Sosuri albe, de ex. sos be

ş

amel

Sosuri frecate, de ex. sos bernaise, sos olandez

4.-5.*
4-5*
1-2
3-4

20-30 min.
10-15 min.
3-6 min.
8-12 min.

* Fierbere îndelungat

ă

 f

ă

r

ă

 capac

** F

ă

r

ă

 capac

*** Întoarce

ţ

i din când în când

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch