Руководство пользователя для Bosch PKF 675F17E :: Страница 43 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

43

Diametrul bazei oalei sau tig

ă

ii trebuie s

ă

 corespund

ă

 

dimensiunii pozi

ţ

iei de fierbere. În special oalele prea mici pe 

pozi

ţ

iile de fierbere duc la pierderi de energie. 

Ţ

ine

ţ

i seama: 

produc

ă

torii de vesel

ă

 indic

ă

 adesea diametrul superior al 

oalei. Acesta este de obicei mai mare decât diametrul 

fundului oalei.

Pentru cantit

ăţ

i mici utiliza

ţ

i o oal

ă

 mic

ă

. O oal

ă

 mare, 

umplut

ă

 pu

ţ

in, necesit

ă

 mult

ă

 energie.

Prepara

ţ

i cu ap

ă

 pu

ţ

in

ă

. Acest lucru economise

ş

te energie. În 

cazul legumelor, vitaminele 

ş

i s

ă

rurile minerale se p

ă

streaz

ă

.

Acoperi

ţ

i întotdeauna cu oala o suprafa

ţă

 cât mai mare din 

pozi

ţ

ia de fierbere.

Comuta

ţ

i la momentul potrivit pe o treapt

ă

 inferioar

ă

 de 

fierbere.

Alege

ţ

i o treapt

ă

 de fierbere îndelungat

ă

 potrivit

ă

. În cazul 

unei trepte de fierbere îndelungate prea mari pierde

ţ

i energie.

Utiliza

ţ

i c

ă

ldura rezidual

ă

 a plitei. În cazul timpilor mai lungi 

de preparare, deconecta

ţ

i pozi

ţ

ia de fierbere deja cu 5-10 

minute înainte de finalul duratei de preparare.

Familiarizarea cu aparatul

Instruc

ţ

iunile de utilizare sunt valabile pentru diverse plite. La

 

pagina 2

 g

ă

si

ţ

i sumarul caracteristicilor dimensionale.

Panoul de comand

ă

Indica

ţ

ii

Când atinge

ţ

i un simbol, func

ţ

ia corespunz

ă

toare va fi 

activat

ă

.

P

ă

stra

ţ

i suprafe

ţ

ele de comand

ă

 întotdeauna uscate. 

Umiditatea afecteaz

ă

 func

ţ

ionarea.

Nu trage

ţ

i nicio oal

ă

 în apropierea afi

ş

ajelor 

ş

i senzorilor. 

Sistemul electronic se poate supraînc

ă

lzi.

Pozi

ţ

iile de fierbere

Indicatorul c

ă

ldurii reziduale

Plita are un indicator de c

ă

ldur

ă

 rezidual

ă

 cu dou

ă

 trepte 

pentru fiecare pozi

ţ

ie de fierbere.

Dac

ă

 pe afi

ş

aj apare 

, pozi

ţ

ia de fierbere este înc

ă

 fierbinte. 

Pute

ţ

i de ex. p

ă

stra cald un preparat mic sau topi ciocolata. 

Dup

ă

 ce pozi

ţ

ia de fierbere se mai r

ă

ce

ş

te, indica

ţ

ia de pe 

afi

ş

aj se modific

ă

 în 

œ

. Afi

ş

ajul se stinge când pozi

ţ

ia de 

fierbere s-a r

ă

cit complet.

Afi

ş

aje

-

Š

Trepte de fierbere

/

œ

C

ă

ldura rezidual

ă

Dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii

‰‰

Temporizator

Panouri de comand

ă

#

Comutator principal

w

Dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii 

$

Selec

ţ

ie pozi

ţ

ie de fierbere

- D

Protec

ţ

ia la 

ş

tergere / Sistemul de siguran

ţă

 împo-

triva accesului copiilor

1

û

2

û

3

û

4

û

Domeniul de set

ă

ri

ö

Conectarea zonelor

0

Temporizator

Panouri de comand

ă

Pozi

ţ

ia de fierbere

Conectare 

ş

i deconectare

$

Pozi

ţ

ia de fierbere cu un circuit

ð

Pozi

ţ

ia de fierbere cu dou

ă

 cir-

cuite

Selecta

ţ

i pozi

ţ

ia de fierbere, atinge

ţ

i simbolul 

ö

ò

Pozi

ţ

ia de fierbere cu trei cir-

cuite

Selecta

ţ

i pozi

ţ

ia de fierbere, atinge

ţ

i simbolul 

ö

, va fi conectat cel de-al 2-lea circuit de 

înc

ă

lzire

Atinge

ţ

i din nou simbolul 

ö

 , va fi conectat cel de-al 3-lea circuit de înc

ă

lzire

î

Zona pentru crati

ţ

e

Selecta

ţ

i pozi

ţ

ia de fierbere, atinge

ţ

i simbolul 

ö

Conectarea pozi

ţ

iei de fierbere: Afi

ş

ajul corespunz

ă

tor se aprinde.

Pornirea pozi

ţ

iei de fierbere: Ultima m

ă

rime setat

ă

 este selectat

ă

 automat.

Оглавление инструкции