Инструкция по эксплуатации для Bosch PKF 675F17E :: Страница 42 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

42

Plita se deconecteaz

ă

 automat 

ş

i nu mai 

poate fi operat

ă

. Ea se poate reconecta 

accidental mai târziu. Deconecta

ţ

siguran

ţ

a din tabloul de siguran

ţ

e. 

Chema

ţ

i unitatea service abilitat

ă

.

Pericol de provocare a arsurilor!

Pozi

ţ

iile de fierbere 

ş

i zona învecinat

ă

 

acestora, îndeosebi un eventual cadru al 

plitei, se înc

ă

lzesc foarte tare. Nu atinge

ţ

niciodat

ă

 suprafe

ţ

ele fierbin

ţ

i. 

Ţ

ine

ţ

i copiii 

la distan

ţă

.

Pericol de provo care a arsurilor!

Pozi

ţ

ia de fierbere înc

ă

lze

ş

te, îns

ă

 

indicatorul nu func

ţ

ioneaz

ă

. Deconecta

ţ

siguran

ţ

a din tabloul de siguran

ţ

e. 

Chema

ţ

i unitatea service abilitat

ă

.

Pericol de electrocutare!

Repara

ţ

iile neautorizate sunt 

periculoase.Efectuarea repara

ţ

iilor este 

permis

ă

 numai unui tehnician instruit de 

noi, din unitatea de service abilitat

ă

.Dac

ă

 

aparatul este defect, scoate

ţ

i fi

ş

a de re

ţ

ea 

sau deconecta

ţ

i siguran

ţ

a din tabloul 

siguran

ţ

elor. Chema

ţ

i unitatea service 

abilitat

ă

.

Pericol de electrocutare!

Umezeala infiltrat

ă

 poate provoca o 

electrocutare. Nu utiliza

ţ

i aparate de 

cur

ăţ

at cu jet sub presiune sau cu jet de 

abur.

Pericol de electrocutare!

Un aparat defect poate provoca 

electrocutare. Nu porni

ţ

i niciodat

ă

 un 

aparat defect. Scoate

ţ

ş

techerul din priz

ă

 

sau întrerupe

ţ

i siguran

ţ

a de la tabloul de 

siguran

ţ

e. Chema

ţ

i unitatea service 

abilitat

ă

.

Pericol de electrocutare!

Ciobiturile sau cr

ă

p

ă

turile din placa 

vitroceramic

ă

 pot provoca electrocut

ă

ri. 

Deconecta

ţ

i siguran

ţ

a din tabloul de 

siguran

ţ

e. Chema

ţ

i unitatea service 

abilitat

ă

.

Pericol de v

ă

t

ă

mare!

Dac

ă

 exist

ă

 lichid între fundul oalei 

ş

pozi

ţ

ia de fierbere, oalele pot s

ă

ri brusc. 

P

ă

stra

ţ

i întotdeauna uscate pozi

ţ

ia de 

fierbere 

ş

i fundul oalei.

Cauzele avariilor

Aten

ţ

ie!

Bazele aspre ale oalelor 

ş

i tig

ă

ilor zgârie placa vitroceramic

ă

.

Evita

ţ

i înc

ă

lzirea veselei goale. Se pot produce deterior

ă

ri.

Nu a

ş

eza

ţ

i niciodat

ă

 tig

ă

ş

i oale încinse pe panoul de 

comand

ă

, pe panoul de afi

ş

aj sau pe cadru. Se pot produce 

deterior

ă

ri.

În cazul în care pe plit

ă

 cad obiecte dure 

ş

i ascu

ţ

ite, se pot 

produce deterior

ă

ri. 

Folia de aluminiu sau recipientele din mase plastice se 

topesc pe pozi

ţ

iile de fierbere fierbin

ţ

i. Hârtia de patiserie nu 

este adecvat

ă

 pentru plita dumneavoastr

ă

.

Vedere de ansamblu

În tabelul urm

ă

tor g

ă

si

ţ

i cele mai frecvente avarii:

Protec

ţ

ia mediului

Evacuarea ecologic

ă

Evacua

ţ

i ambalajul în mod ecologic.

Recomand

ă

ri pentru economisirea energiei

Acoperi

ţ

i întotdeauna oalele cu un capac potrivit. În cazul 

fierberii f

ă

r

ă

 capac, ave

ţ

i nevoie de mult mai mult

ă

 energie. 

Un capac din sticl

ă

 permite vizualizarea f

ă

r

ă

 s

ă

 trebuiasc

ă

 s

ă

 

ridica

ţ

i capacul.

Utiliza

ţ

i oale 

ş

i tig

ă

i cu fundul plat. Oalele care nu au fundul 

plat vor m

ă

ri consumul de energie.

Avarie

Cauz

ă

M

ă

sur

ă

Pete

Preparate v

ă

rsate

Îndep

ă

rta

ţ

i imediat preparatele v

ă

rsate cu o r

ă

zuitoare pentru geamuri.

Produse de cur

ăţ

are neadecvate

Utiliza

ţ

i numai produse de cur

ăţ

at adecvate pentru placa vitroceramic

ă

Zgârieturi

Sare, zah

ă

ş

i nisip

Nu utiliza

ţ

i plita ca suprafa

ţă

 de lucru sau de depozitare.

Bazele abrazive ale oalelor 

ş

i tig

ă

ilor 

zgârie placa vitroceramic

ă

Verifica

ţ

i vesela.

Schimb

ă

ri de 

culoare

Produse de cur

ăţ

are neadecvate

Utiliza

ţ

i numai produse de cur

ăţ

at adecvate pentru placa vitroceramic

ă

Frecare cu bazele oalelor (de ex. alu-

miniu)

Ridica

ţ

i oalele 

ş

i tig

ă

ile când le deplasa

ţ

i pe plit

ă

.

Defecte superfi-

ciale

Zah

ă

r, preparate cu con

ţ

inut ridicat 

de zah

ă

r

Îndep

ă

rta

ţ

i imediat preparatele v

ă

rsate cu o r

ă

zuitoare pentru geamuri.

Acest aparat este marcat corespunz

ă

tor directivei 

europene 2012/19/CE în privin

ţ

a aparatelor electrice 

ş

i electronice vechi (waste electrical and electronic 

equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, 

valabil

ă

 în întreaga UE, 

ş

i valorificarea aparatelor vechi.

Оглавление инструкции