Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 38 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

38

Üzemzavar elhárítása

Ha valami zavar keletkezik, akkor igen gyakran csak apróságról 

van szó. Miel

ő

tt hívná az ügyfélszolgálatot, kérjük, vegye 

figyelembe a táblázatban található útmutatásokat.
A f

ő

z

ő

felület elektronikája a kezel

ő

felület alatt található. 

Különböz

ő

 okokból kifolyólag a h

ő

mérséklet ezen a területen 

jelent

ő

sen megemelkedhet. 

Azért, hogy az elektronika nehogy túlhevüljön, a f

ő

z

ő

helyek 

szükség esetén automatikusan kikapcsolnak. Az 

”ƒ

”…

 vagy 

Ӡ

 kijelzés felváltva jelenik meg a 

 vagy 

œ

 maradékh

ő

-

kijelzéssel.

Ügyfélszolgálat

Ha a készüléket javítani kell, ügyfélszolgálatunk az Ön 

rendelkezésére áll.

E-szám és FD-szám:

Ha ügyfélszolgálatunkhoz fordul, adja meg készüléke E-számát 

és FD-számát. A típustábla a számokkal együtt a készülék 

garanciajegyén található.
Tartsa szem el

ő

tt, hogy a vev

ő

szolgálati technikus kiszállása 

hibás kezelésb

ő

l fakadó zavarok esetén a garanciális 

id

ő

szakban sem ingyenes.

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt 

ügyfélszolgálati jegyzékben.

Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén 

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a 

javításokat szakképzett szerviztechnikusok fogják elvégezni, 

akik háztartási készülékébe eredeti pótalkatrészeket fognak 

beszerelni.

Kijelzés

Hiba

Intézkedés

Nincs

Az áramellátás megszakadt.

Ellen

ő

rizze a készülék háztartási biztosítékát. Ellen

ő

rizze más 

elektronikus készülékeknél, hogy nem áramkimaradásról van-e 

szó.

Minden kijelzés vil-

log.

A kezel

ő

felület nedves vagy egy tárgy van 

rajta.

Törölje szárazra a kezel

ő

felületet vagy távolítsa el a tárgyat.

”ƒ

Hosszabb ideig, nagy teljesítménnyel 

használt több f

ő

z

ő

helyet. Az elektronika 

védelme érdekében a f

ő

z

ő

hely kikap-

csolt.

Várjon egy ideig. Érintsen meg egy tetsz

ő

leges kezel

ő

felületet. 

Ha az 

”ƒ

 kialszik, az elektronika megfelel

ő

en leh

ű

lt. Folytathatja 

a f

ő

zést.

”…

Az 

”ƒ

 lekapcsolta a f

ő

z

ő

helyet, de az 

elektronika tovább melegedett. Emiatt 

minden f

ő

z

ő

hely kikapcsolt.

Várjon egy ideig. Érintsen meg egy tetsz

ő

leges kezel

ő

felületet. 

Ha az 

”…

 kialszik, folytathatja a f

ő

zést.

”† 

 és a f

ő

zési foko-

zat felváltva villog. 

Egy hangjelzés hall-

ható

Figyelem: Egy forró edény van a kezel

ő

fe-

lület közelében. Az elektronika túlmele-

gedhet.

Távolítsa el az edényt. A hibakijelzés röviddel ezután kialszik. 

Folytathatja a f

ő

zést.

”† 

 és hangjelzés

Egy forró edény van a kezel

ő

felület köze-

lében. Az elektronika védelme érdekében 

a f

ő

z

ő

hely kikapcsolt.

Távolítsa el az edényt. Várjon egy ideig. Érintsen meg egy tetsz

ő

-

leges kezel

ő

felületet. Ha az 

Ӡ

 kialszik, folytathatja a f

ő

zést.

”‰

A f

ő

z

ő

hely túl sokáig üzemelt és magától 

kikapcsolt.

A f

ő

z

ő

helyet azonnal újra bekapcsolhatja.

H

01 489 5461

Оглавление инструкции