Руководство пользователя для Bosch PKF 675F17E :: Страница 37 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

37

Alapbeállítások megváltoztatása

A f

ő

z

ő

felületnek kikapcsolt állapotban kell lennie.

1.

Kapcsolja be a f

ő

z

ő

felületet.

2.

A következ

ő

 10 másodpercben érintse meg a 

0

 

szimbólumot és tartsa nyomva 4 másodpercig.

A bal kijelz

ő

n felváltva villog a 

 és a 

, a jobb kijelz

ő

n világít a 

.

3.

Érintse meg a 

0

 szimbólumot többször egymás után 

mindaddig, amíg a bal kijelz

ő

n meg nem jelenik a kívánt 

kijelzés. 

4.

A beállítási tartományban állítsa be a kívánt értéket.

5.

Érintse meg a 

0

 szimbólumot és tartsa nyomva 

4 másodpercig.

A beállítás aktiválódott.

Kikapcsolás

Az alapbeállítások módosításához a f

ő

kapcsolóval kapcsolja ki 

a f

ő

z

ő

felületet, majd állítsa be újra.

Tisztítás és ápolás

Az ebben a fejezetben szerepl

ő

 utasítások a f

ő

z

ő

felület 

ápolásában nyújtanak Önnek segítséget.
Alkalmas tisztító

­

 és ápolószerek az ügyfélszolgálatnál vagy 

e

­

boltunkban kaphatók.

Üvegkerámia

A f

ő

z

ő

felületet minden f

ő

zés után tisztítsa meg. Így a 

f

ő

zésmaradványok nem égnek rá.

Csak akkor tisztítsa a f

ő

z

ő

felületet, ha az már leh

ű

lt.

Csak üvegkerámiához alkalmas tisztítószert használjon. 

Ügyeljen a csomagoláson található tisztítási utasításokra.
Soha ne használjon:

hígítatlan kézi mosogatószert

mosogatógéphez használatos tisztítószert

súrolószert 

agresszív tisztítószert, mint pl. t

ű

zhelytisztító sprayt vagy 

folteltávolítót

karcolást okozó szivacsot 

magasnyomású vagy g

ő

zsugaras tisztítógépet

Az er

ő

s szennyez

ő

dést legjobban a kereskedelemben kapható 

üvegkaparóval távolíthatja el. Tartsa be a gyártó utasításait.
Az erre alkalmas üvegkaparó az ügyfélszolgálatnál vagy 

e

­

boltunkban szerezhet

ő

 be.

Üvegkerámia tisztítására szolgáló speciális szivacsokkal jó 

tisztítási eredményt érhet el.

A f

ő

z

ő

felület kerete

A f

ő

z

ő

felület keretén bekövetkez

ő

 sérülések elkerülése 

érdekében tartsa be a következ

ő

 utasításokat:

Csak meleg mosogatóvizet használjon.

Az új szivacsos kend

ő

ket használat el

ő

tt alaposan öblítse ki.

Ne használjon éles eszközt vagy súrolószert.

Ne használja az üvegkaparót.

™‹

Visszaállítás alapbeállításra

 Kikapcsolva.*

 Bekapcsolva.

Kijelzés

Funkció

 * Alapbeállítás

Оглавление инструкции