Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 35 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

35

Id

ő

zítés

Az id

ő

zítés kétféleképpen használható:

A f

ő

z

ő

helynek automatikusan ki kell kapcsolnia.

Konyhai óraként.

A f

ő

z

ő

helynek automatikusan ki kell 

kapcsolnia

Írjon be egy id

ő

tartamot a használni kívánt f

ő

z

ő

helyhez. Az 

id

ő

tartam leteltekor a f

ő

z

ő

hely automatikusan kikapcsol.

Id

ő

tartam beállítása

A f

ő

z

ő

hely legyen kiválasztva és beállítva.

1.

Érintse meg a 

0

 szimbólumot. A f

ő

z

ő

hely 

x

 kijelzése 

világít. Az id

ő

zítéskijelz

ő

n világít a 

‹‹

2.

A következ

ő

 10 másodpercben állítsa be a kívánt id

ő

tartamot 

a beállítási tartományban.

Az id

ő

tartam lefut. Ha több f

ő

z

ő

helyhez is beállított id

ő

tartamot, 

mindig a kiválasztott f

ő

z

ő

helyhez tartozó id

ő

tartam jelenik meg.

Az id

ő

tartam letelte után

Amikor az id

ő

tartam lefutott, a f

ő

z

ő

hely kikapcsol. Egy 

hangjelzés hallható, és a kijelz

ő

n 10 másodpercig világít a 

‹‹

x

 kijelzés világít. Érintsen meg egy tetsz

ő

leges 

szimbólumot. A kijelzések törl

ő

dnek és a hangjelzés elhallgat.

Id

ő

tartam korrigálása vagy törlése

Válassza ki a f

ő

z

ő

helyet és érintse meg a 

0

 szimbólumot. A 

x

 kijelzés világít. A beállítási tartományban módosítsa az 

id

ő

tartamot vagy állítsa 

‹‹

-ra.

Utasítás: 

Legfeljebb 99 perces id

ő

tartamot állíthat be.

Automatikus id

ő

zítés

Ezzel a funkcióval el

ő

választhatja az id

ő

tartamot az összes 

f

ő

z

ő

helyhez. Egy f

ő

z

ő

hely minden egyes bekapcsolásakor lefut 

az el

ő

választott id

ő

tartam. Az id

ő

tartam leteltekor a f

ő

z

ő

hely 

automatikusan kikapcsol.
Az automatikus id

ő

zítés bekapcsolásáról az Alapbeállítások 

fejezetben olvashat.

Utasítás: 

Megváltoztathatja a f

ő

z

ő

helyhez beállított id

ő

tartamot 

vagy kikapcsolhatja a f

ő

z

ő

hely automatikus id

ő

zítését:

Válassza ki a f

ő

z

ő

helyet és érintse meg a 

0

 szimbólumot. A 

kívánt 

x

 kijelzés világít. A beállítási tartományban módosítsa 

az id

ő

tartamot vagy állítsa 

‹‹

-ra.

Konyhai óra

A konyhai órával legfeljebb 99 perces id

ő

tartamot állíthat be. 

Ez minden egyéb beállítástól függetlenül m

ű

ködik.

Konyhai óra bekapcsolása

A konyhai órát kétféleképpen lehet bekapcsolni:

Kiválasztott f

ő

z

ő

hely esetén érintse meg a 

0

 szimbólumot 

kétszer 10 másodpercen belül.

Kiválasztott f

ő

z

ő

hely nélkül érintse meg a 

0

 szimbólumot.

V

 kijelzés világít.

Konyhai óra beállítása

Állítsa be a beállítási tartományban a kívánt id

ő

t.

Az id

ő

tartam letelte után

A beállított id

ő

 letelte után egy hangjelzés hallható. Az 

id

ő

zítéskijelz

ő

n világít a 

‹‹

. A konyhai óra 

V

 kijelzése világít. 

10 másodperc után a kijelz

ő

 kikapcsol.

Id

ő

 megjelenítése

0

 szimbólummal válassza ki a konyhai órát. Az id

ő

 10 

másodpercre megjelenik.

Id

ő

 korrigálása

0

 szimbólummal válassza ki a konyhai órát és állítsa be újra.

Automatikus id

ő

korlát

Ha egy f

ő

z

ő

hely hosszú ideig be van kapcsolva anélkül, hogy a 

beállítást módosítaná, az automatikus id

ő

korlát aktiválódik.

Ez megszakítja a f

ő

z

ő

hely f

ű

tését. A f

ő

z

ő

helykijelz

ő

n felváltva 

villog a 

 

 és a 

/

œ

 maradékh

ő

-kijelzés.

Ha megérint egy tetsz

ő

leges kezel

ő

felületet, a kijelz

ő

 kialszik. 

Újra elvégezheti a beállítást.
Az id

ő

korlát aktiválódása a beállított f

ő

zési fokozathoz igazodik 

(1-10 óra).

Törlési védelem

Ha letörli a kezel

ő

felületet, miközben a f

ő

z

ő

felület be van 

kapcsolva, a beállítások megváltozhatnak.
Ennek elkerülése érdekében a f

ő

z

ő

felület törlési védelem 

funkcióval rendelkezik. Érintse meg a 

- D

 szimbólumot. Egy 

hangjelzés hallható és a 

- D

 szimbólum feletti jelz

ő

lámpa 

világít. A kezel

ő

felület 30 másodpercig le van zárva. Letörölheti 

a kezel

ő

felületet anélkül, hogy a beállításokat megváltoztatná.

Utasítás: 

A f

ő

kapcsolót a törlési védelem funkció nem érinti. A 

f

ő

z

ő

felületet bármikor kikapcsolhatja.

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch