Руководство пользователя для Bosch PKF 675F17E :: Страница 31 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

31

Az edény mindig a f

ő

z

ő

hely lehet

ő

 legnagyobb felületét fedje.

Id

ő

ben kapcsoljon át alacsonyabb f

ő

zési fokozatra.

Válasszon megfelel

ő

 továbbf

ő

zési fokozatot. Túl magas 

továbbf

ő

zési fokozattal energiát pazarol.

Használja a f

ő

z

ő

felület maradékh

ő

jét. Hosszabb f

ő

zési id

ő

esetén a f

ő

z

ő

helyet a f

ő

zési id

ő

 lejárta el

ő

tt már 5-10 perccel 

kapcsolja ki.

A készülék megismerése

A használati utasítás különböz

ő

 f

ő

z

ő

felületekre vonatkozik. A

 2. 

oldalon

 egy méreteket megadó típustáblázat található.

Kezel

ő

felület

Utasítások

Amikor megérint egy szimbólumot, a megfelel

ő

 funkció 

bekapcsol.

A kezel

ő

felületeket mindig tartsa szárazon. A nedvesség 

befolyásolhatja a m

ű

ködést.

Ne tegyen edényt a kijelz

ő

k és az érzékel

ő

k közelébe. Az 

elektronika túlmelegedhet.

F

ő

z

ő

helyek

Maradékh

ő

-kijelzés

A f

ő

z

ő

felület minden egyes f

ő

z

ő

helye egy kétfokozatú 

maradékh

ő

-kijelzéssel rendelkezik.

Ha a kijelz

ő

n megjelenik egy 

, a f

ő

z

ő

hely még forró. Melegen 

tarthat pl. egy kis adag ételt vagy csokoládébevonatot 

olvaszthat. Ha a f

ő

z

ő

hely tovább h

ű

l, a kijelz

ő

 

œ

-ra vált. Amikor 

a f

ő

z

ő

hely elegend

ő

en leh

ű

lt, a kijelz

ő

 kialszik.

Kijelz

ő

k

-

Š

F

ő

zési fokozatok

/

œ

Maradékh

ő

Forraló elektronika

‰‰

Id

ő

zítés

Kezel

ő

felületek

#

F

ő

kapcsoló

w

Forraló elektronika 

$

F

ő

z

ő

hely-kiválasztás

- D

Törlési védelem / gyerekzár

1

û

2

û

3

û

4

û

Beállítási tartomány

ö

Zónabekapcsolás

0

Id

ő

zítés

Kezel

ő

felületek

F

ő

z

ő

hely

Hozzákapcsolás és kikapcsolás

$

Egykörös f

ő

z

ő

hely

ð

Kétkörös f

ő

z

ő

hely

Válassza ki a f

ő

z

ő

helyet és érintse meg a 

ö

 szimbólumot

ò

Háromkörös f

ő

z

ő

hely

Válassza ki a f

ő

z

ő

helyet és érintse meg a 

ö

 szimbólumot, a 2. f

ű

t

ő

kör hozzákapcsol

Ismét érintse meg a 

ö

  szimbólumot, a 3. f

ű

t

ő

kör hozzákapcsol

î

Süt

ő

zóna

Válassza ki a f

ő

z

ő

helyet és érintse meg a 

ö

 szimbólumot

F

ő

z

ő

hely hozzákapcsolása: A megfelel

ő

 kijelz

ő

 világít.

A f

ő

z

ő

hely bekapcsolása: A készülék automatikusan az utoljára beállított teljesítményt választja.

Оглавление инструкции